Navigace

Obsah

Vážení občané,

 

od středy 14. 10. dochází dle nařízení vlády k dočasné úpravě úředních hodin:

pondělí   8.00 - 10.00 a 16.00 - 17.00

středa     8.00 - 10.00 a 16.00 - 18.00

Urgentní záležitosti mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.

 

Knihovna je do odvolání uzavřena!

 

e-mail: obecniurad@obecskvorec.cz

tel. 602 672 599 a 722 497 632

 

Matrika, Czech POINT, ověřování a evidence obyvatel: tel. 601 583 426

e-mail: matrika@obecskvorec.cz

 

Žádáme občany, aby si své záležitosti vyřizovali na úřadě městyse osobně je v nejnutnějších případech a v maximální míře využili konzultace po telefonu, případně elektronickou cestou.

Zprávy

první předchozí
ze 12
poslední

kaplička

Adventní kaplička v Třebohosticích zve k návštěvě

Mílí sousedé, dovolte nám, abychom Vás jménem paní Žákové, která se stará o výzdobu kapličky v Třebohosticích, pozvali k její návštěvě. Kaplička s vánoční výzdobou bude otevřena každou neděli v prosinci. Přijďte se pomodlit nebo se jen zastavte a podívejte se na výzdobu v tomto adventním čase. celý text

ostatní | 4. 12. 2020 | Autor: Veronika Urbanová
změny od 3. 12. 2020

Co se změní od čtvrtka 3. 12. 2020

Tři informační letáky z kraje o tom, co se mění od 3. 12. 2020.
Podrobné info na: www.covid.gov.cz celý text

ostatní | 4. 12. 2020 | Autor: Veronika Urbanová

Rozhodnutí o pozemních komunikacích

MÚBNLSB vydal "Rozhodnutí" o pozemních komunikacích, které omezuje veřejný přístup na pozemku parc. č. 912/2 v k.ú. Třebohostice u Škvorce. celý text

ostatní | 2. 12. 2020 | Autor:
#

Znovuotevření knihovny 9. 12.

Ve středu 9. prosince bude znovuotevřena knihovna ve Škvorci. Čtenáři si tak mohou přijít vyměnit přečtené knížky za nové. celý text

ostatní | 1. 12. 2020 | Autor:
naše vánoční stromy

Rozsvícení vánočních stromů v Třebohosticích a ve Škvorci

Vánoční strom ve Škvorci se právě zdobí, v Třebohosticích je už připravený na rozsvícení. V loňském roce se někteří občané Třebohostic vyjádřili, že chtějí pro zdobení využít borovičku u zastávky. Z jedné strany je pro rozmístění světýlek hůře přístupná, ale snažíme se tomuto přání vyhovět. Do Škvorce jsme letos získali krásný strom, který splnil očekávání hned dvěma skupinám lidí. Z některých úhlů je smrček dokonale symetrický a rovný a z jiných navazuje na tradici škvoreckých nakloněných vánočních stromků. Berme to jako znamení, že jsou nám vánoční svátky nakloněny:-) Abychom dodrželi nařízení o nepořádání hromadných akcí, nebudeme čas rozsvícení avizovat. Ale můžeme prozradit, že se tak stane tento víkend. celý text

ostatní | 27. 11. 2020 | Autor:

Odečty vodoměrů ve Škvorci

Milí sousedé, od středy 2. prosince do středy 16. prosince bude ve Škvorci vodohospodářská společnost Energie A. G. Kolín (dříve Vodos) provádět odečty vodoměrů. V případě Vaší nepřítomnosti nechte vzkaz se stavem, nebo zašlete sms na tel. číslo 602 408 006. celý text

ostatní | 27. 11. 2020 | Autor: Veronika Urbanová
hospodaření městyse škvorec

Hospodaření městysu zkontrolovali auditoři Krajského úřadu Středočeského kraje

Cílem této každoroční kontroly je prověření, zda zastupitelstvo a zaměstnanci úřadu postupují v souladu se závaznými právními předpisy, včetně ujištění, že s veřejnými prostředky hospodaří účelně, hospodárně a efektivně. Náš městys ročně hospodaří s rozpočtem kolem 35 mil. Kč. celý text

ostatní | 20. 11. 2020 | Autor:
#

Kontrola svozové firmy potvrdila, že obyvatelé městysu třídí odpad velmi dobře

Odpadové hospodářství v našem městysu prošlo několika významnými změnami. Nejen, že jsme zlepšili systém sběru a třídění odpadu, ale začali jsme i s pravidelnou kontrolou svozové firmy. celý text

ostatní | 16. 11. 2020 | Autor:
Hledáme dobrodince, který městysu zapůjčí vánoční strom 1

Hledáme dobrodince, který městysu zapůjčí vánoční strom

Nemusí být perfektní, ostatně drobné vady na kráse jsou kořením. celý text

ostatní | 14. 11. 2020 | Autor:

Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městysu Škvorec dne 3. 11. 2020 celý text

ostatní | 12. 11. 2020 | Autor: Veronika Urbanová
kamerový systém

Rozšíření kamerového systému

Bezpečnost našich občanů a ochrana jejich majetku je pro nás prioritou, a proto zástupci (s.n.k. SOUSEDÉ) předložili minulý týden na zastupitelstvu návrh na rozšíření kamerového systému. celý text

ostatní | 12. 11. 2020 | Autor:
starostka martina vodičková

Co se děje nového – Zpráva starostky u příležitosti zastupitelstva 3. 11. 2020

V aktuální situaci jsou opět změny v jízdních řádech, otevíracích hodinách pošty, úředních hodinách úřadu a další omezení. Přesto nebo i právě proto intenzivně pracujeme na řadě záležitostí. celý text

Zprávy starostky | 5. 11. 2020 | Autor:
foto ČTK

Revize komínů - NABÍDKA

Vzhledem ke končícím servisním zprávám komínů bude ve Škvorci opět po roce provádět 30. 11. kominické práce pan Prokopec. V případě zájmu o revizi komínu jej kontaktujte sms zprávou na čísle: 602 477 044. celý text

Závady, opravy, údržba | 4. 11. 2020 | Autor: Veronika Urbanová
jízdní řády bus

Omezení jízdního řádu linky 423 od 2. 11.

Od 2. 11. je v platnosti upravený jízdní řád reagující na současná opatření vlády kvůli coronaviru. U linky 423 se jedná v pracovní dny o úpravu spojů, omezení večer s návazností na příjezd vlaků do Úval v 21:25 a 23:25, a nepatrné omezení v ranní špičce. Tento jízdní řád bude platný do 12. 12. 2020 a najdete jej na www.pid.cz. celý text

ostatní | 2. 11. 2020 | Autor: Veronika Urbanová
hasici

Zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců škol je pro nás prioritou

Pod vedením paní starostky Martiny Vodičkové (s.n.k. SOUSEDÉ) byla zahájena revize budov základních škol ve Škvorci a Třebohosticích, která se zaměřuje na zvyšování bezpečnosti a požární ochrany.
celý text

ostatní | 2. 11. 2020 | Autor:
hasiči škvorec

Rozvoz dezinfekce našim seniorům

Minulý týden proběhl rozvoz více než 100 lahví s dezinfekcí a několik desítek roušek našim seniorům, jak ve Škvorci tak v Třebohosticích. celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor:
višnovka

ZMĚNA: Veřejné projednání projektů multifunkčního hřiště a sadu Višňovka

Na základě epidemiologické situace jsme bohužel nuceni veřejné projednání projektu multifunkčního hřiště a studie sadu Višňovka plánované na 3. 11. opět přesunout. Nový termín vám včas oznámíme. Termín zastupitelstva 3. 11. zůstává zachován.
celý text

Akce ve Škvorci | 26. 10. 2020 | Autor:
Lítačka

Našla se Lítačka!

Našla se Lítačka! Pan M. G. si ji může vyzvednout v budově úřadu městysu Škvorec oproti OP. Prosím, zvoňte! celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor: Veronika Urbanová
odpadky

Jak nakládat s odpady v KARANTÉNĚ

Dobré dopoledne,
vzhledem k aktuální situaci v ČR si dovolujeme připomenout pár informací k nakládání s odpadem z domácností, které jsou v karanténě nebo zasažené Covidem-19.
celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor: Veronika Urbanová
hlášení rozhlasu

HLÁŠENÍ VEŘEJNÉHO ROZHLASU Z 21.10.2020 - přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad

Vážení občané, pokud jste špatně slyšeli hlášení veřejného rozhlasu, můžete si v klidu domova přehrát pořízený zvukový záznam celý text

Veřejný rozhlas | 21. 10. 2020 | Autor: matrika
bioodpad

Kontejnery na BIO odpad tento víkend!

Ve dnech 23. – 25. 10. bude ve Škvorci probíhat svoz velkoobjemového BIO odpadu. Do kontejnerů na BIO odpady (BIO VOK) je možné odložit:
-pouze bioodpady (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu). Živočišné zbytky do těchto kontejnerů nepatří.
BIO VOK budou přistavěny na těchto stanovištích:
1. U Hřiště (v zatáčce u fotbalového hřiště)
2. roh ul. Jiráskova a Komenského
3. Masarykovo náměstí u školní jídelny
4. křížení ulic V Edenu a Ke Špejcharu
5. Na Rybníčkách na náměstíčku (křižovatka Husova/ Barákova/ Sadová)
6. Husova ul. - nad farou
7. Barákova (u č. p. 370)
8. Třebohostice u rybníčku

V případě náhlé změny termínu z důvodu aktuálních opatření vlády kvůli pandemii Covid-19 vás budeme informovat na webových stránkách městysu a prostřednictvím rozhlasu. celý text

Akce ve Škvorci | 21. 10. 2020 | Autor: Veronika Urbanová
stavební komise

Komise stavební a rozvoje předložila další návrhy pro rozvoj městyse Škvorec

Ve středu 23. 9. 2020 se konala schůze Komise stavební a rozvoje městyse pod vedením jejího předsedy Josefa Suchánka (s.n.k. SOUSEDÉ), která projednala a doporučila k realizaci významné projekty pro rozvoj Škvorce a Třebohostic.
celý text

Závady, opravy, údržba, ostatní | 19. 10. 2020 | Autor:

Pomoc mezi sousedy ve Škvorci a Třebohosticích.

Pokud potřebujete pomoc nebo ji naopak nabízíte, můžete psát nebo volat na čísla 603 422 848 (Josef Suchánek) nebo 602 672 599 (referent městysu). Obě čísla jsou propojená v rámci skupiny Sousedská dobrovolná pomoc. celý text

ostatní | 17. 10. 2020 | Autor:
Ropid logo

Omezení "školních" autobusových spojů linky 423

S ohledem na vyhlášení restriktivních opatření ze strany Vlády ČR z důvodu šíření nemoci COVID – 19 s platností od 14. 10. 2020 došlo k uzavření škol. V návaznosti na tuto skutečnost rozhodl Krizový štáb Středočeského kraje o prodloužení omezení jízdy školních spojů na období od 19. do 30. 10. 2020. celý text

ostatní | 16. 10. 2020 | Autor: Veronika Urbanová
městys škvorec, obchvat a doprava

Obchvat okolo městyse Škvorec

Tranzitní doprava trápí městys Škvorec již řadu let. Použitím zákazových značek se podařilo snížit počet kamionů, které projíždí naší obcí. celý text

Závady, opravy, údržba, ostatní | 14. 10. 2020 | Autor:

Úřad městyse - dočasná úprava úředních hodin

Vážení občané,

počínaje středou 14. 10. dochází dle nařízení vlády k dočasné úpravě úředních hodin:

pondělí 8.00 - 10.00 a 16.00 - 17.00
středa 8.00 - 10.00 a 16.00 - 18.00

Urgentní záležitosti mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.

Knihovna otevřena od středy 21. 10. 2020 v běžném čase, tj. 13-18 hod celý text

ostatní | 11. 10. 2020 | Autor:
výkopové práce

Ulice U Pražírny, částečně neprůjezdná od 10. 10. do 14. 10. 2020

Upozorňujeme občany, že v souvislosti s připojováním nové lokality RD na vodovod a kanalizaci budou naproti na vjezdu do ulice U Pražírny (z ulice Čs. armády) probíhat od 10. 10. do 14. 10. 2020 výkopové práce. V uvedené době bude ulice U Pražírny v této části neprůjezdná. Děkujeme za pochopení. celý text

Závady, opravy, údržba, ostatní | 9. 10. 2020 | Autor:
voda

Přerušení dodávky vody v části ulice Čs. Armády a U Pražírny

Dne 13.10. 2020 (úterý), v čase od 12:00 do 14:00, bude z důvodu provozně údržbových prací, přerušena dodávka vody v části ulice Čs. Armády a U Pražírny.

Tato odstávka vodovodu se bude týkat čísel popisných v ulici Čs. Armády : 177, 155, 199, 194, 160, 219, 156, 163. U Pražírny : 264, 260, 487, 486.

Žádáme odběratele, aby se na tuto dobu předzásobili dostatečným množstvím vody. Za vzniklé potíže se předem omlouváme a děkujeme za pochopení. celý text

Závady, opravy, údržba, ostatní | 8. 10. 2020 | Autor:
divadlo

Divadelní představení našeho ochotnického spolku DSB je zrušeno

Vážení sousedé,

z důvodu aktuální situace a nařízení vlády ČR jsme bohužel nuceni představení "Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách" našeho divadelního souboru BEZDÍKOV zrušit. Vstupenky na původní termín zůstávají v platnosti, nový termín oznámíme včas, jen co se situace uklidní. Přejeme vám všem pevné zdraví, držme si palce.


S úctou.

Divadelní soubor Bezdíkov.  celý text

ostatní | 8. 10. 2020 | Autor:

UZAVŘENÍ ÚŘADU

Z DŮVODU DOPORUČENÉ PREVENTIVNÍ
KARANTÉTY BUDE ÚŘAD DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN.

V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NÁS, PROSÍME, KONTAKTUJTE E-MAILEM NA: obecniurad@obecskvorec.cz.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

BUDOVA ÚŘADU BUDE DNE 7. 10. 2020 DEZINFIKOVÁNA
A
SCHŮZKA OBČANŮ SE ZÁSTUPCI KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PROBĚHNE PODLE PLÁNU.
celý text

ostatní | 7. 10. 2020 | Autor:
první předchozí
ze 12
poslední