Navigace

Obsah

Úředních hodiny:

pondělí   8.00 - 12.0013.00 - 18.00

středa     8.00 - 12.0013.00 - 18.00

Urgentní záležitosti mimo úřední hodiny po telefonické domluvě.

 

Žádáme občany, aby si své záležitosti vyřizovali na úřadě městyse osobně jen v nejnutnějších případech a v maximální míře využili konzultace po telefonu, případně elektronickou cestou.

 

Knihovna je od 17. února 2021 opět otevřena pro veřejnost.

 

e-mail: obecniurad@obecskvorec.cz

tel. 602 672 599 a 722 497 632

 

Matrika, Czech POINT, ověřování a evidence obyvatel: tel. 601 583 426

e-mail: matrika@obecskvorec.cz

Zprávy

první předchozí
ze 13
poslední

Odečty elektřiny Škvorec-Třebohostice

Od pátku 5. 3. do pátku 12. 3. budou probíhat ve Škvorci odečty elektřiny.

V Třebohosticích budou probíhat odečty elektřiny v úterý 9.3. celý text

ostatní | 2. 3. 2021 | Autor:

Ukliďme Pošembeří 2021

Ukliďme Pošembeří 2021
Upozorňujeme, že termín akce se kryje s nouzovým stavem. Akce proběhne pouze za předpokladu, že to aktuální vládní nařízení dovolí. celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor:

Prodej slepiček

Prodej slepiček ve Škvorci a Třebohosticích celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor:
Pomoc občanům při registraci proti covid -19 1

Pomoc občanům při registraci na očkování proti covid -19

Pomoc občanům 70+ při registraci na očkování proti covid -19 celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor:

Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března

Pokud hledáte formuláře, které potřebujete pro cestování v nejbližších třech týdnech, stáhněte si je zde... celý text

ostatní | 27. 2. 2021 | Autor:

Čtvrtletní odečty vodoměrů ve Škvorci

Od pondělí 1.3. budou probíhat čtvrtletní odečty vodoměrů ve Škvorci. Kdo nebude moci být přítomen ve všedních dnech, ať laskavě zašle stav vodoměru přes SMS na tel. 602 408 006 nebo přilepí cedulku se stavem vodoměru na svou poštovní schránku nebo na okno.

Energie AG Kolín a.s celý text

ostatní | 24. 2. 2021 | Autor:

Kde budou povinné respirátory

O půlnoci z 22.2. na 23.2. vstupuje v platnost povinnost chránit se kvalitnějšími pomůckami (respirátor, nanorouška nebo alespoň dvě chirurgické roušky na sobě). celý text

ostatní | 22. 2. 2021 | Autor:

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČR

Oznámení ČSÚ ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR. Sčítání začne o půlnoci z pátku 26.3. na sobotu 27.3.2021. Do 9.4.2021 je možné sečíst se online na webu www.scitani.cz nebo od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.  celý text

ostatní | 22. 2. 2021 | Autor: matrika
obnova sadu višňovka

Revitalizace sadu „Višňovka“

Vážení občané, rádi bychom znali váš názor na záměr revitalizace sadu „Višňovka“. Proto vám v těchto dnes roznášíme do schránek anketu o budoucnosti sadu. Prosíme o vyplnění a vhození do schránky městysu do 28. února. celý text

ostatní | 17. 2. 2021 | Autor:
očkování

Očkování proti Covid-19 pro seniory 80+

Upozorňujeme registrované občany, že očkování proti Covid-19 proběhne ve čtvrtek 18. února od 10:30 a od 11:30 v obřadní síni budovy úřadu městyse na Masarykově nám. 122 ve Škvorci. Senioři, kteří měli zájem o odvoz budou kontaktováni telefonicky ve čtvrtek ráno. celý text

ostatní | 17. 2. 2021 | Autor: Veronika Urbanová

Prodej nosných kuřic

Prodej nosných kuřic ve Škvorci a Třebohosticích celý text

ostatní | 15. 2. 2021 | Autor:
zákres přípojky

Žádáme občany Třebohostic o součinnost při přípravě kanalizačních přípojek.

Ode dneška vám do schránek doručujeme plánek s informačním dopisem. V dalším kroku projektu vybudování kanalizačních přípojek je potřeba zjistit umístění stávajících žump nebo septiků a vámi preferovaných, předpokládaných tras přípojek.

Co se týče zákresů žump nebo septiků a jejich rozměrů, nejde o přesné centimetry. Cílem je zjistit umístění na pozemku i vzhledem k domu a jejich orientační rozměr. A s tím související trasy uvažovaných kanalizačních přípojek. V podrobnějších pokynech jsou uvedeny kontakty na projektanta Ing. Klímka a místostarostku Ing. Seidlovou pro případně dotazy.

Zákres nám prosím dodejte do 26. února 2021, je to ve vašem zájmu. celý text

ostatní | 12. 2. 2021 | Autor:

Zápis z jednání Zastupitelstva městysu Škvorec dne 2. 2. 2021

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva městysu Škvorec dne 2. 2. 2021 celý text

ostatní | 10. 2. 2021 | Autor: Veronika Urbanová
#

Vše o očkování ve Středočeském kraji

Vše o očkování ve Středočeském kraji. celý text

ostatní | 8. 2. 2021 | Autor:

Revize kotlů, revize a kontroly komínů

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů:
bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční ve STŘEDU dne 24.2.2021celý text

ostatní | 5. 2. 2021 | Autor:
Cesta ke sv. Donátovi

Mizející stromy na cestě ke sv. Donátovi

Zjišťovali jsme na základě vašich podnětů... celý text

ostatní | 4. 2. 2021 | Autor:
ples městyse škvorec

Posunutí termínu obecního plesu městysu Škvorec

Milí občané,
z důvodu nařízení vlády jsme se rozhodli odložit i letos náš obecní ples, který se měl konat v sobotu
20. 3. 2021. celý text

ostatní | 4. 2. 2021 | Autor:
čov škvorec

Od letošního roku bude povinností doložit doklad o vyvezení žumpy

Milí občané,
rádi bychom vám připomněli, že od 1.1. 2021 budou majitelé domů muset prokázat kolik odpadu
nechali z žumpy odvézt a jakým způsobem byl odpad likvidován. celý text

ostatní | 3. 2. 2021 | Autor:
Co platí od 30.1.2021

Co platí od soboty 30.1.2021

Od soboty se opět změnila nařízení vlády. celý text

ostatní | 31. 1. 2021 | Autor:
přístřešek lékaři škvorec

Nový přístřešek zajistí větší komfort pro pacienty

Vážení občané,
po renovaci hlavních dveří v budově obecního úřadu jsme se rozhodli k další úpravě.
celý text

ostatní | 28. 1. 2021 | Autor:
pozvánka, budeme mít prvňáčka

POZVÁNKA „BUDEME MÍT PRVŇÁČKA“

Posíláme pozvánku obdrženou ze ZŠ Škvorec. Cílem semináře je seznámit rodiče s tím, jak nejlépe připravit dítě na školní docházku. Více informací v pozvánce.

celý text

ostatní | 27. 1. 2021 | Autor:
hřbitov

BRZY DOJDE KE KÁCENÍ TÚJÍ NA HŘBITOVĚ

Po roce příprav dochází k realizaci revitalizace hřbitova. Jedním z prvních kroků je bohužel kácení starých tújí, jejichž špatný stav potvrdil dendrologický posudek.

Beseda s občany nad Studií hřbitova proběhla 27. července 2020. Na úřadě se sešli převážně starší místní občané, aby shlédli tři návrhy. Jeden občan zaslal své připomínky písemně. Připomínky účastníků diskuse jsme zohlednili při výběru varianty.

Studii je možné si prohlédnout zde: celý text

ostatní | 27. 1. 2021 | Autor:
Informace o projektu

Připomínky k projektu REKONSTRUKCE ULIC Na Pazderně a U Pražírny ve Škvorci a chodníku z návsi v Třebohosticích ke škole, včetně úpravy parkování a autobusové zastávky.

Do 8. 2. 2021 můžete zasílat své připomínky k návrhu projektanta, k tzv. konceptu na e-mail obecniurad@obecskvorec.cz. Jedná se rozpracovaný projekt, který se bude upravovat na základě připomínek primárně dotčených vlastníků pozemků, ale i nás občanů.

Zpracované návrhy, technické zprávy i další informace naleznete na webu městyse v záložce PRACUJEME NA. V této záložce jsou informace i k dalším projektům, na kterých pracujeme a ke kterým se můžete vyjadřovat.

celý text

ostatní | 26. 1. 2021 | Autor:

MÚBNSB vyhlašuje výběrové řízení

MÚBNSB vyhlašuje výběrové řízení: celý text

ostatní | 26. 1. 2021 | Autor:
#

Nouzový stav v ČR prodloužen do 14. 2. 2021

Nouzový stav v ČR prodloužen do 14. 2. 2021. celý text

ostatní | 25. 1. 2021 | Autor:
Nepořádek cov

KDO ZAPLATÍ ODVOZ A LIKVIDACI?

Obecní cestu k čistírně odpadních vod někdo zablokoval svým nepořádkem. Podle všeho se jedná o staré obložení domu nebo zbytky chaty. celý text

ostatní | 24. 1. 2021 | Autor:
dotace stromy

Získání dotace 158.400 Kč pro náš lesopark

První záležitost, kterou jsme letos na úřadě vyřizovali, byla dobrá zpráva od Středočeského kraje. Byla nám schválená žádost o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, kterou vypsalo Ministerstvo zemědělství. Získané finance použijeme primárně na novou výsadbu stromů. V našem lesoparku (což je oficiální statut našeho lesa) podporujeme osazení jak jehličnatými, tak i listnatými stromy.

Jsme rádi, že se nám daří rozpočet městysu, který je teď ještě více „pod tlakem“, navyšovat získanými dotacemi. celý text

ostatní | 18. 1. 2021 | Autor:
čistička škvorec

Vyslovení zájmu s napojením na kanalizaci

Milí občané Třebohostic,
během svátků jste do svých schránek obdrželi důležitý dokument ohledně realizace splaškové kanalizace v Třebohosticích. Cílem tohoto šetření je zjistit, kolik obyvatel by mělo zájem připojit svou nemovitost na plánovanou splaškovou kanalizaci. celý text

ostatní | 16. 1. 2021 | Autor:

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - NECHOĎTE, VOLEJTE, PODEJTE!

Finanční úřad pro Středočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, aby občané nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích. Telefonní čísla pro naše pracoviště v Thámově 27, Praha 8 jsou: 225 332 111 a 225 332 285. celý text

ostatní | 4. 1. 2021 | Autor: Veronika Urbanová

Matrika Škvorec uzavřena

MATRIKA ŠKVOREC
je z důvodu preventivní karantény od 4. do 6. ledna 2021
zcela uzavřena.
V případě nutnosti ji kontaktujte e-mailem na: matrika@obecskvorec.cz.
celý text

ostatní | 4. 1. 2021 | Autor: Veronika Urbanová
první předchozí
ze 13
poslední