Navigace

Obsah

 

 

2019

Darovací smlouva Staženo: 91x | 22.03.2019

Dodatek č. 0 ke smlouvě o poskytování služeb č. 10516431, příloha č. 1 dodatku č. 0 Staženo: 50x | 19.07.2019

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0021732140 Staženo: 68x | 25.04.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu ze dne 12. 2. 2018 Staženo: 49x | 19.07.2019

Dodatek č. 12 (linka PID č. 329) Staženo: 42x | 23.07.2019

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo k provedení smlouvy "Nástavba MŠ Městyse Škvorec" Staženo: 52x | 13.05.2019

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování a pachtu kanalizace a čistírny odpadních vod č. 3/2014 Staženo: 50x | 22.05.2019

Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě č. 150 564 Staženo: 47x | 08.07.2019

Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě č. 150 565 Staženo: 39x | 08.07.2019

Dohoda Staženo: 42x | 03.07.2019

Licenční smlouva o veřejném provozování Staženo: 75x | 26.04.2019

Příkazní smlouva Staženo: 46x | 01.08.2019

Příkazní smlouva na akci STAVEBNÍ ÚPRAVY NA ZAHRADĚ MŠ ŠKVOREC Staženo: 36x | 11.09.2019

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb Staženo: 58x | 08.07.2019

Rámcová servisní smlouva č. 466019/2019 Staženo: 45x | 05.08.2019

Smlouva (dodatek č.1) O zpracování osobních údajů Staženo: 49x | 19.07.2019

Smlouva darovací Staženo: 63x | 29.05.2019

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-6014973/VB/1 Staženo: 58x | 29.04.2019

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6023527/2 Staženo: 69x | 29.04.2019

Smlouva o dílo Staženo: 50x | 01.07.2019

Stránka