Navigace

Obsah

 

 

2019

Darovací smlouva Staženo: 55x | 22.03.2019

Dodatek č. 0 ke smlouvě o poskytování služeb č. 10516431, příloha č. 1 dodatku č. 0 Staženo: 2x | 19.07.2019

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0021732140 Staženo: 29x | 25.04.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu ze dne 12. 2. 2018 Staženo: 4x | 19.07.2019

Dodatek č. 12 - linka č. 329 Staženo: 8x | 15.07.2019

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo k provedení smlouvy "Nástavba MŠ Městyse Škvorec" Staženo: 21x | 13.05.2019

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provozování a pachtu kanalizace a čistírny odpadních vod č. 3/2014 Staženo: 18x | 22.05.2019

Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě č. 150 564 Staženo: 7x | 08.07.2019

Dodatek č.1 k Pachtovní smlouvě č. 150 565 Staženo: 7x | 08.07.2019

Dohoda Staženo: 8x | 03.07.2019

Licenční smlouva o veřejném provozování Staženo: 31x | 26.04.2019

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb Staženo: 7x | 08.07.2019

Smlouva (dodatek č.1) O zpracování osobních údajů Staženo: 3x | 19.07.2019

Smlouva darovací Staženo: 27x | 29.05.2019

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-12-6014973/VB/1 Staženo: 21x | 29.04.2019

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6023527/2 Staženo: 26x | 29.04.2019

Smlouva o dílo Staženo: 8x | 01.07.2019

Smlouva o dílo - opravy výtluků, opravy dvou vpustí, oprava jedné šachty Staženo: 7x | 08.07.2019

Smlouva o dílo - Technickoekonomická variantní studie kanalizace a ČOV Škvorec - Třebohostice Staženo: 5x | 08.07.2019

Smlouva o dílo - Výměna stávajících vodovodní a kanalizačních rozvodů v budově čp. 157 Čs. armády Staženo: 9x | 09.07.2019

Stránka