Navigace

Obsah

 

 

2019

Smlouva o dílo - opravy výtluků, opravy dvou vpustí, oprava jedné šachty Staženo: 10x | 08.07.2019

Smlouva o dílo - Technickoekonomická variantní studie kanalizace a ČOV Škvorec - Třebohostice Staženo: 8x | 08.07.2019

Smlouva o dílo - Výměna stávajících vodovodní a kanalizačních rozvodů v budově čp. 157 Čs. armády Staženo: 13x | 09.07.2019

Smlouva o dílo - Výměna střešní krytiny ZŠ Třebohostice Staženo: 3x | 01.08.2019

Smlouva o dílo - Webová mapová aplikace GisOnline Staženo: 8x | 08.07.2019

Smlouva o dílo Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec Staženo: 6x | 26.07.2019

Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů Staženo: 12x | 01.07.2019

Smlouva o poskytování strážních a bezpečnostních služeb Staženo: 44x | 22.03.2019

Smlouva o smlouvě budoucí darovací Staženo: 53x | 22.03.2019

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6019494/1 Staženo: 24x | 26.04.2019

Veřejnoprávní smlouva o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany Staženo: 30x | 26.04.2019

Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Škvorec Staženo: 20x | 20.05.2019

2018

Darovací smlouva Staženo: 2x | 12.08.2019

Darovací smlouva č. 05/2018 - Ke 100 let ČSR Staženo: 5x | 25.07.2019

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě o údržbě, dohledu a opravách MKDS Staženo: 2x | 05.08.2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o krátkodobém pronájmu č. 200 Staženo: 2x | 05.08.2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci Staženo: 2x | 19.08.2019

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Nástavba MŠ Městyse Škvorec Staženo: 2x | 05.08.2019

Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na roky 2010 až 2019 linka PID č. 329 Staženo: 2x | 12.08.2019

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě Staženo: 5x | 22.07.2019

Stránka