Navigace

Obsah

 

 

2019

Smlouva o dílo - "Realizace protiradonových opatření v objektu základní školy ve Škvorci" Staženo: 28x | 24.07.2019

Smlouva o dílo - opravy výtluků, opravy dvou vpustí, oprava jedné šachty Staženo: 28x | 08.07.2019

Smlouva o dílo - Stavební úpravy v objektu základní škole ve Škvorci Staženo: 15x | 05.09.2019

Smlouva o dílo - Technickoekonomická variantní studie kanalizace a ČOV Škvorec - Třebohostice Staženo: 34x | 08.07.2019

Smlouva o dílo - Výměna stávajících vodovodní a kanalizačních rozvodů v budově čp. 157 Čs. armády Staženo: 29x | 09.07.2019

Smlouva o dílo - Výměna střešní krytiny ZŠ Třebohostice Staženo: 17x | 01.08.2019

Smlouva o dílo - Webová mapová aplikace GisOnline Staženo: 21x | 08.07.2019

Smlouva o dílo Stavební úpravy na zahradě MŠ Škvorec Staženo: 21x | 26.07.2019

Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů Staženo: 32x | 01.07.2019

Smlouva o poskytování strážních a bezpečnostních služeb Staženo: 62x | 22.03.2019

Smlouva o smlouvě budoucí darovací Staženo: 76x | 22.03.2019

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6019494/1 Staženo: 40x | 26.04.2019

Veřejnoprávní smlouva o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany Staženo: 47x | 26.04.2019

Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Sokol Škvorec Staženo: 40x | 12.12.2019

2018

Darovací smlouva Staženo: 19x | 12.08.2019

Darovací smlouva č. 05/2018 - Ke 100 let ČSR Staženo: 22x | 25.07.2019

Dodatek č. 1 k servisní smlouvě o údržbě, dohledu a opravách MKDS Staženo: 17x | 05.08.2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o krátkodobém pronájmu č. 200 Staženo: 21x | 05.08.2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci Staženo: 21x | 19.08.2019

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Nástavba MŠ Městyse Škvorec Staženo: 20x | 05.08.2019

Stránka