Navigace

Obsah

Městys Škvorec s částí Třebohostice 

 

Škvorec

Škvorec je bývalé starobylé městečko (od r. 1497) nedaleko Prahy.  

Od 10. října 2006 se obec Škvorec opět stala městysem.  Rozprostírá se ve svazích nad údolím Škvoreckého potoka při silnici 101 spojující města Úvaly a Říčany. Najdeme zde celou řadu významných a zajímavých památek. Městys tvoří dvě části - Škvorec a Třebohostice. 

 

Třebohostice

Třebohostice

Malá poddanská vesnička původně patřící ke Slušticím. První zmínka pochází z r. 1417 (Trzebohosticzich villam). V minulosti zde bývalo vyhledávané lesní koupaliště.

Na návsi stojí čtverhranná kaplička se zvoničkou z r. 1841 a před školou pomník padlým ve světové válce.

 

Lom na Plachtě

Na území okresu Praha-východ se nacházejí dvě národní přírodní rezervace, pět přírodních rezervací a šest přírodních památek Tato maloplošná chráněná území jsou zákonem chráněna proti jakékoliv činnosti, která by vedla k jejich změně či poškození.

Nedaleko obce Třebohostice se nachází bývalý - dnes zatopený lom, jehož okolí je vyhlášeno chráněným územím - přírodní památkou o rozloze 0,7918 ha.

Přírodní památkou byl vyhlášen v roce 1990 a motivem ochrany jsou žulové výchozy se zatopenými vytěženými prohlubněmi. Území je útočištěm obojživelníků a plazů: skokana hnědého, štíhlého a zeleného, ropuchy obecné a zelené, kuňky ohnivé, čolka velkého a zeleného, užovky obojkové a ještěrky obecné. V tůních se vyskytuje také řada bezobratlých živočichů (měkkýši, vážky, chrostíci). Z říše rostlin například žabník vodní, kociánek dvoudomý aj.
Území zarůstá akátem a modřínem, břízou, borovicí, vrbou a jalovcem. Lom Na Plachtě je sice rozlohou nevelký, ale významem přesahuje hranice obce.

 

Znak obce

Znak obce

Ves, zmiňovaná již ve 13. století, byla 13. prosince 1497 povýšena králem Vladislavem II. na žádost Jana z Klinštejna na městečko. Zároveň mu byl dán i znak, a to mouřenín mezi dvěma ostrvemi a okolo dvě věže s valbovými střechami. Protože privilegium je zachováno jenom v opisu a pečeti z této doby se nezachovaly, neznáme přesný vzhled znaku ani jeho barvy.

Zřejmě již od 17. století až do současnosti začalo městečko Škvorec užívat jiného znaku, jehož původ neznáme. Barvy nám udává literatura.
 

Popis znaku:

Na modrém štítě stojí stříbrná čtyřhranná kvádrová věž s otevřenou branou bez vrat v přízemí a se třemi čtvercovými okny vedle sebe v poschodí. V bráně je vytažená zlatá mříž. Věž vrcholí červenou valbovou střechou se zlatými korouhvičkami, vlajícími směrem k okrajům štítu.