Navigace

Obsah

Kronika městyse Škvorec 

obrázek nejstarší dochované kroniky městyse - kroniky pana Vykoukala z roku 1885

knihaZa vůbec nejstarší kroniku je považována Památní kniha městyse Škvorce z let 1885-1900, jíž založil a vedl kronikář Josef Čeněk Vykoukal, ředitel místní školy. Tato bohatě ilustrovaná kniha je uložena v archivu Úřadu městyse Škvorec. Dalším obecním kronikářem se stal ředitel školy v Třebohosticích a spisovatel Čeněk Tonder, který založil kroniku roku 1922, krátce po vydání zákona č. 80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních. Kronika byla vedena i za druhé světové války až do konce 80. let 20. století, kdy se ztratila, posledním známým kronikářem byl Miroslav Vacek starší. V archivu městyse zůstala po kronice pouze kazeta s nepopsanými listy dokumentárního papíru, začínající na straně 342 (tolik stran záznamů chybí). Od té doby nebylo v zaznamenávání událostí až do dnešní doby vůbec pokračováno, nebylo kde navázat a proto vznikla potřeba založit novou kroniku.

 

Kronikář městyse

Kronikářské zápisy mohou připomínkovat v určené době sami občané a to písemně na radnici nebo na níže uvedenou kontaktní adresu. Máte-li dotazy a připomínky, můžete kronikáře kontaktovat:

 

Od 1.7.2017 byla ustanovena kronikářkou:

RNDr. Helena Jiřincová

helenajir@seznam.cz

 

Pamětní kniha čili kronika

Prioritou každého kronikáře je vedení Ročního zápisu o současném dění a událostech obce. Podklady k událostem sbírá kronikář v průběhu roku do konceptu, ten je koncem roku zpracován do ročního zápisu. Při jeho sestavování postupuje kronikář systémem tématicky řazeného tzv. třídníku s tématikou značenou uvnitř zápisu výstižnými hesly. Roční zápis je předkládán zastupitelstvu městyse a letopisecké komisi k připomínkám formou pdf dokumentu. Po zapracování připomínek je zápis postoupen ke schválení na nejbližším jednání ZMě Škvorce.

 

Další činností kronikáře je tvorba tzv. Retrospektivního zápisu, vztahující se k historii, rešerším, opisům starých dokumentů a archiváliím, tvorbě článků apod., které jsou předkládány jako přílohy ke kronice. Retrospektivní zápisy se připojují zpravidla za Roční zápis jako jeho příloha.

Roční kronikářské zápisy

04-Kronika mestyse 2009 (29. 06. 2010).pdf - 24 stran Staženo: 306x | 20.04.2017

03-Kronika městyse 2008 (14. 08. 2009).pdf - 19 stran Staženo: 503x | 20.04.2017

02-Kronika městyse 2007 (30. 06. 2008).pdf - 31 stran Staženo: 243x | 20.04.2017

01-Kronika městyse 2007 (31. 12. 2007).pdf - 27 stran Staženo: 266x | 20.04.2017

Archiv kroniky

Kronika školy Škvorec 1948-1977 Staženo: 202x | 11.10.2017

Kronika školy Škvorec 1890-1928 Staženo: 181x | 11.10.2017

Kronika městyse Škvorec 1883-1885 Staženo: 203x | 11.10.2017

08-Památní kniha městyse Škvorce 1885-1900 (2010).pdf - 82 stran Staženo: 322x | 20.04.2017

07-Z dějin Škvorce - slohová práce paní Francové (2010).pdf - 21 stran Staženo: 234x | 20.04.2017

06-Zámek Škvorec - Přepis dokumentů z makovice (2010).pdf - 2 strany Staženo: 256x | 20.04.2017

05-Zámek Škvorec - dokument 1923 (2008). pdf - 1 strana Staženo: 271x | 20.04.2017

04-Zámek Škvorec - dokument 2. 5. 1934 (2008).pdf - 1 strana Staženo: 241x | 20.04.2017

03-Záznam pro obecní kroniku Třebohostice 1964-1965 a 1967 (2007).pdf - 6 stran Staženo: 284x | 20.04.2017

02-Škvorec v turistickém průvodci - Okolí Prahy (2007).pdf - 2 strany Staženo: 323x | 20.04.2017

01-Vklad do pamětní knihy městyse Škvorce 1885 (2006).pdf - 1 strana Staženo: 238x | 20.04.2017

Články

09-Otisk slavného jména - Čeněk Tonder (2010).pdf - 1 strana Staženo: 230x | 20.04.2017

08-Dějiny zaniklé vsi Křimín (2009).pdf - 1 strana Staženo: 231x | 20.04.2017

07-Zámek Škvorec - Otevření schránky (2008).pdf - 1 strana Staženo: 221x | 20.04.2017

06-Ohlédnutí za Škvoreckými oslavami (2007).pdf - 2 strany Staženo: 173x | 20.04.2017

05-Počátky Třebohostic (2007).pdf - 1 strana Staženo: 238x | 20.04.2017

Stránka