Navigace

Obsah

Zajímavosti ze Škvorce a okolí 

 

Lom na Plachtě na území Třebohostic

Na území okresu Praha-východ se nacházejí dvě národní přírodní rezervace, pět přírodních rezervací a šest přírodních památek Tato maloplošná chráněná území jsou zákonem chráněna proti jakékoliv činnosti, která by vedla k jejich změně či poškození.

Nedaleko obce Třebohostice se nachází bývalý - dnes zatopený lom, jehož okolí je vyhlášeno chráněným územím - přírodní památkou o rozloze 0,7918 ha.

Přírodní památkou byl vyhlášen v roce 1990 a motivem ochrany jsou žulové výchozy se zatopenými vytěženými prohlubněmi. Území je útočištěm obojživelníků a plazů: skokana hnědého, štíhlého a zeleného, ropuchy obecné a zelené, kuňky ohnivé, čolka velkého a zeleného, užovky obojkové a ještěrky obecné. V tůních se vyskytuje také řada bezobratlých živočichů (měkkýši, vážky, chrostíci). Z říše rostlin například žabník vodní, kociánek dvoudomý aj.
Území zarůstá akátem a modřínem, břízou, borovicí, vrbou a jalovcem. Lom Na Plachtě je sice rozlohou nevelký, ale významem přesahuje hranice obce.

 

Pověst:

V zámku se prý zjevuje Bílá paní, přízrak lidumilné kněžny a majitelky zdejšího panství v 18. století Marie Terezie Savojské, lidově přezdívané Cafojka.
Její duch se rovněž objevuje i ve starém zájezdním hostinci U lva v Úvalech.

V komíně prý sídlí drak, který zanechává ohnivou stopu nad škvoreckými zahradami.