Navigace

Obsah

Základní informace o Škvorci a Třebohosticích 

 

Statistické údaje

 

Základní statistické údaje

Počet částí 2
Katastrální výměra [ha] 1274
Počet obyvatel celkem(1.1.2018) 1615
Škvorec (1.1.2018) 1425
Třebohostice (1.1.2018) 190
Průměrný věk 38
   
 

Základní vybavenost obce

Pošta ano
Škola ano
Zdravotnické zařízení ano
Policie ne
Kanalizace (ČOV) ano
Vodovod ano
Plynofikace ano
 

Další statistické údaje

Počet domů celkem
(1.1.2018)
586
Škvorec 491
Třebohostice 95
Počet rekreačních chat:  
Škvorec 72
Třebohostice 71
Pravidla rozvoje obce

 

Poloha

Škvorec - bývalé starobylé městečko (od r. 1497) nedaleko Prahy.  
Od 10. října 2006 se obec Škvorec opět stala městysem.  Rozprostírá se ve svazích nad údolím Škvoreckého potoka při silnici 101 spojující města Úvaly a Říčany. Najdeme zde celou řadu významných a zajímavých památek. Městys tvoří dvě části - Škvorec a Třebohostice.  

Škvorec má nadmořskou výšku "U křížku" 309 m a práh kostela sv. Anny 317 m.

 

Občanská vybavenost

Základní občanská vybavenost ve Škvorci je silně poznamenána velikostí obce a blízkostí Prahy, kam směřuje přirozená spádovost za prací, vybaveností a zejména do vyšších škol. Městys vzhledem ke své velikosti buduje občanskou vybavenost v rámci možností. 

Je dokončena plynofikace obce, výstavba vodovodu, ČOV a I. etapa tlakové kanalizace s připojením na ČOV. Pokračuje se v dalším budování kanalizačních přípojek.

 

Prvky občanské vybavenosti:
 • Obecní úřad v obecním objektu
 • ZŠ v obecním objektu. Další informace: www.skolaskvorec.cz
 • Školka má kapacitu 40 dětí (dvoutřídka). K dispozici má také velkou zahradu. Budova školky má soukromého vlastníka, školka je v nájmu.
 • Nové dětské hřiště splňující nejnovější požadavky EU
 • Hostinec (4x)
 • Hasičská zbrojnice a klubovna
 • Knihovna (cca 3.500 knih) na OÚ
 • Ordinace praktického lékaře, další lékařská vybavenost je v Praze, Říčanech a Úvalech
 • Soukromé psychiatrické sanatorium TOPAS s.r.o.
 • Ordinace stomatologa
 • Sokolovna + fotbalové hřiště. Dále hřiště pro volejbal, ve výhledu tenisové kurty, hřiště pro nohejbal (jak ve Škvorci, tak ve Třebohosticích)
 • Římsko-katolický hřbitov ve Škvorci a hřbitov církve českobratrské evangelické v Třebohosticích.

 

Společenské aktivity

Kalendář akcí

V obci se pořádají zábavy, poutě, pravidelné fotbalové soutěže, školní besídky, staročeské máje.

Aktivní organizace: Hasiči, myslivci, TJ Sokol, baráčníci.

 

Rozvoj městyse

Z hlediska rozvoje regionu se jedná o potenciální rozvojové území, které si zachovává hlavně funkci bydlení a rekreace. Lze jej charakterizovat jako budoucí atraktivní sídlo zejména pro silnější a středně silnou sociální skupinu obyvatel, převážně z nedaleké Prahy, které bude vyhovovat bydlení v menším venkovském sídlu se svou specifickou atmosférou, s bezprostřední vazbou na jeho sportovní a rekreační zázemí a které nebude překážkou silná vazba k hlavnímu městu.

Rovinatý charakter krajiny dává předpoklady k dalším formám rekreační aktivity zejména cyklistice. Velkým kladem je fakt, že okolní krajina není viditelně nijak narušena průmyslovou výrobou ani nevhodnými stavebními dominantami a je poznamenána pouze dlouhodobou intenzivní zemědělskou (převážně rostlinnou) výrobou, jejíž spojení s obytnou funkcí v malých sídlech venkovského charakteru má tradiční a do jisté míry přitažlivý kolorit.

Výstavba rodinných domů je plánována severním směrem k Úvalům (od Škvorce vlevo), jihovýchodním (bývalá silnice Škvorec - Doubek), východním (směrem na Přišimasy a Hradešín) a západním (směr Dobročovice).

 

 

Doprava

Obec leží v dostupnosti páteřních systémů pražské hromadné dopravy. Pražská integrovaná doprava (PID) autobusová linka č. 329 jezdí na metro Skalka.

Nejbližší vlaková zastávka je ve 3 km vzdálených Úvalech.

Přes území povede plánovaný vysokorychlostní obchvat Prahy s předpokládaným nájezdem u Úval, což opět přiblíží dostupnost Prahy.

 

Životní prostředí

Katastrální území obce je velmi silně zemědělsky využíváno, přispívá k tomu především mírně zvlněná krajina s půdou vysoké bonity.

V obci se nachází dvě chatové osady - ERVET (ve Škvorci) a OLD WANDERERS (v Třebohosticích). 

V katastru obce u Třebohostic je chráněné území - přírodní památka - bývalý lom Na Plachtě, dnes již zatopený a nevyužívaný. Je útočiště obojživelníků.

 

Územím katastrů prochází tyto nadřazené inženýrské sítě:
 • vojenské kabely
 • dálkové kabely
 • plynovod
 • vysoké i velmi vysoké napětí