Navigace

Obsah

Podpořené projekty městyse Škvorec 

 

ROK 2014

Oprava sochy svatého Prokopa

posemberirozvoj

V roce 2013 se mi podařilo získat dotaci na projekt “Oprava sochy svatého Prokopa“ od obecně prospěšné společnosti Pošembeří.

Tento projekt je zrealizován z programu rozvoje venkova ČR a je spolufinancován evropskou unií z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER.

Hana Zvolská, realizátorka projektu

Informační zpráva o projektu + fotogalerie


 

ROK 2012

Realizace projektu „Bezpečně do nové školy“ 

euposemberi

V rámci tohoto projektu byla v měsíci květnu 2012 opravena místní komunikace spojující obec Škvorec s částí Třebohostice. Realizace projektu je velkým přínosem pro místní základní školu, která v minulém roce zprovoznila další budovu základní školy v části Třebohostice. Tato komunikace slouží i pro další skupiny lidí, jako jsou turisté, rodiče s dětmi a cyklisté. Začátek cesty najdete v lokalitě nad Sadovou ulicí ve Škvorci. Komunikace je napojena na projekt „Cesty, které nás spojují“ a je využívána v regionu i občany z okolních obcí.

Všichni jste srdečně zváni na vycházku!

Projekt

Mapka lokality

reklamni cedule

 

ROK 2011

eumas

  • "Škvorec -tlaková kanalizace II.etapa" - Ministerstvo zemědělství - ve výši 13 608 000,- Kč
  • akce "EU peníze školám" z operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" pro ZŠ Škvorec ve výši 533 318,40 Kč
  • MAS Pošembeří - projekt "Bezpečně do nové školy" ve výši 105 000,- Kč

 

ROK 2009

eu

  • Ministerstvo financí - "Rekonstrukce ZŠ Škvorec II.etapa" ve výši 1 500 000,- Kč
  • Ministerstvo vnitra - "Zřízení kontaktního místa Czech Point" ve výši 58 259,- Kč, IOP za podpory Evropské Unie a Centra regionálního rozvoje

 

ROK 2008

obnovy

  • Krajský úřad Středočeského kraje z programu "Obnovy venkova Středočeského kraje" - " dotace úroků z úvěru" ve výši 91.077,-Kč
  • Ministerstvo financí - " Rekonstrukce fasádového pláště ZŠ Škvorec " ve výši 2 734 000,- Kč
  • Krajský úřad Středočeského kraje z programu " Obnovy venkova" z fondu dopravně bezpečnostní opatření na silnicích Středočeského kraje - radarové zařízení ve výši 140 000,- Kč

 

ROK 2007

mmrmk

  • Ministerstvo pro míst.rozvoj - " Dětské hřiště -odpočinkový a sportovní areál - etapa I. " ve výši 390 000,-Kč
  • Ministerstvo kultury - "Veřejné informační služby knihoven VISK 3" ve výši 17 000,- Kč