Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání

Komunální volby 2022

Volby do Zastupitelstva městyse Škvorec

Volby do Zastupitelstva městyse Škvorec se uskuteční ve dnech:

Otevírací doba volební místnosti

pátek 23. září 2022

od 14:00 do 22:00

sobota 24. září 2022

od 8:00 do 14:0

 

Další informace

 • Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1. je volební místnost v budově Úřadu městyse Škvorec, Masarykovo náměstí 122, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Škvorci a v Třebohosticích.
 • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
 • Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 • Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení pobytu.

Právo volit má:

státní občan České republiky, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 • je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu

státní občan jiného členského státu Evropské unie, který:

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
 • je v den voleb v obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu (má povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu
 • občan členského státu Evropské unie může hlasovat pouze za podmínky, že požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Zároveň platí, že volič nesmí být v době voleb

 • ve výkon trestu odnětí svobody
 • v omezení svéprávnosti
 • v omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 • ve výkon služby vojáka z povolání v zahraničí

Další informace ke komunálním volbám 2022

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

Veškeré poskytnuté dotace

Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad