Obsah

KOMUNÁLNÍ ODPAD:

TKO - pozor změna! až do konce března 2020 budou popelnice v obci vyváženy na kupon roku 2019. Ceny se mění následovně: 

 

Typ nádoby Typ svozu Cena/rok
80 litrů 1 x za 14 dní 1 700 Kč
120 litrů 1 x za 14 dní 2 600 Kč
240 litrů 1 x za 14 dní 3 700 Kč
120 litrů jednorázový pytel 160 Kč

 

Občanům starším 65 let samostatně žijícím nebo dvěma ve společné domácnosti starším 65 let s trvalým pobytem v obci Škvorec nebo Třebohostice poskytne městys příspěvek, který pokryje náklady na zvýšení poplatku za 80 l nádoby.

 

Od roku 2020 bude nově probíhat třídění plastů a papíru přímo v domácnostech, tzn., že u každého č. p. bude jedna nádoba na třídění plastů (žlutá)papíru (modrá) se svozem ZDARMA. Tyto popelnice budeme distribuovat nejdříve během měsíce března. Zároveň bude možné třídit bioodpad (kompostér, popř. biopopelnice). Městys nabídne zájemcům kompostér ZDARMA. Alternativou bude popelnice na BIO odpad, jejíž svoz bude stát 800 Kč/rok.

Harmonogram svozu odpadů 2020 Škvorec.xlsx (34.99 kB)