Navigace

Obsah

Příprava projektu nových chodníků a zklidnění dopravy ve Škvorci

HARMONOGRAM PROJEKTU

realizace dle aktuálně vypsaných dotačních titulů  
výběrová řízení na zhotovitele  
získání pravomocného stavebního povolení  
přípravné práce a projektování  
výběrové řízení na projektové práce začátek roku 2021
příprava zadání pro výběrové řízení červenec až září 2020

 

Přes letní prázdniny členové Komise stavební a rozvoje městyse pracovali na přípravě zadání projektu nových chodníků podél hlavních ulic/průtahů obcí, tedy ČS armády-Komenského-Říčanská a Tyršova, který bude obsahovat rovněž návrh nových přechodů pro chodce, úpravy na vjezdech do obce, které zpomalí přijíždějící řidiče, požadavek na úsekové měření rychlosti, bezpečnostní prvky v podobě zábradlí na exponovaných místech, odvodnění komunikací dešťovou kanalizací, stavební úpravu parkovacích míst u pošty a návrh parkovacích míst v ulici Tyršova, kde to bude prostorově možné.

Nyní probíhá příprava právních dokumentů potřebných pro vyhlášení veřejného výběrového řízení. Jeho vyhlášení předpokládáme na začátku roku 2021.

chodníky