Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky k 12. září 2023

"Ovál" jako hlavní téma střídá např. lesní školka, změna č. 3 územního plánu a změny v dopravě v souvislosti se stavbou kanalizace.

Slavnostní otevření multifunkčního hřiště 

Dokončovací a jiné související práce probíhaly na hřišti v obou prázdninových měsících. V rámci zkušebního provozu se po hřišti proháněli účastníci prázdninových sportovních kempů. Věříme, že rezervační systém, na kterém pracoval místostarosta Vácha, pomůže nastavit pravidla fungování hřiště tak, abychom mohli uspokojit co nejvíc škvoreckých sportovních nadšenců. Již nyní se můžete těšit na slavnostní otevření hřiště v neděli 17. září, na kterém vás čeká překvapení. V anketě o název sportoviště, kterou vyhlásila kulturní a sportovní komise, zvítězil s velkou převahou jednoduchý ale výstižný název “OVÁL” .

 

Zápis do nové lesní mateřské školy proběhne v nejbližších dnech

Celé léto se intenzivně pracuje na zřízení nové Lesní mateřské školy, práce aktuálně finišují. Je potřeba splnit celou řadu technických a hygienických podmínek. Děti budou mít k dispozici zcela nové sociální zařízení, maringotku na spaní a uzavřený altán, kde budou mít zázemí pro své věci a hračky. Lesní školka se nachází uprostřed veliké zahrady s ovocnými stromy, a tak věříme, že se v ní děti i jejich průvodci, jak se vychovatelkám říká, budou cítit dobře. Vedení městysu je ve spojení s rodiči, kteří by formát takového předškolního zařízení uvítali hned, jak bude k dispozici. Po schválení příslušnými institucemi bude obratem vypsán mimořádný termín zápisu dětí do lesní školky.

 

Po nákupu pozemku pro školku se začíná projektovat, současně se řeší gastro provoz pro děti a seniory

Aktuálně se na podzim vypisuje vhodná dotace, a tak se vedení městysu rozhodlo využít příležitosti a zadává ihned vytvoření architektonické a technické studie nové budovy mateřské školy. V rámci zadání se počítá s dostatečným množstvím tříd podle předpokládaného nárůstu počtu našich předškoláků. Součástí projektu je i vybudování nové kuchyně, která by vařila nejen pro všechna školní zařízení, jejichž zřizovatelem je městys, ale nabízela by stravování i seniorům. „Stará“ mateřská škola sídlí přes padesát let v pronajatých prostorách, „nová“ mateřská škola byla postavena tak, že již neumožňuje žádné rozšíření své kapacity. 

 

Dostali jsme dotaci na projektovou dokumentaci “Revitalizace návsi v Třebohosticích”

Požádali jsme Středočeský kraj o dotaci na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci návsi v Třebohosticích. Je to další logický krok, který bude následovat po výstavbě kanalizace. Krajem nám byla ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021 + a NIP schválena dotace ve výši 200 tis. Kč.

 

Zelená dotaci na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 

Koncem loňského roku jsme podali žádost o finanční příspěvek na Ministerstvo zemědělství na provedenou výsadbu, oplocenky a ukládání klestu v lese mezi Třebohosticemi a Zlatou. Žádali jsme o 336 750 Kč a dotace nám nyní byla potvrzena v plné výši.

 

Zahájení změny č. 3 územního plánu městysu Škvorec

K návrhu mohou fyzické či právnické osoby, které mají vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce, uplatnit své požadavky na změny do 20. 9. 2023. Jedná se o další aktualizaci územního plánu aktualizovaného v roce 2022. Výzva k podání podnětů byla zveřejněna 24. 8. 2023. 

 

Stavba kanalizace a dopravní uzavírky

Stavba kanalizace je plném proudu. Dotýká se obou našich obcí, drží nás všechny ve střehu přesunem dopravních uzávěr a omezení. S potěšením musím konstatovat, že stavba je ohleduplná a vy všichni jste trpěliví. Děkujeme. Máme společný cíl.

 

Na náměstí nově Alzabox vedle Zásilkovny

Na Masarykově náměstí, vedle výdejního místa Zásilkovny, vznikne další možnost výdeje zboží  - tentokrát Alzabox. Čekali jsme několik měsíců na smlouvu, která zajistí vznik odběrného místa elektřiny pro připojení výdejního boxu. Tu nyní máme na stole, takže otevření nového odběrného místa již nestojí nic v cestě. 

 

Evergreeny odpadového hospodářství

Kovové obaly od nápojů čili plechovky od nápojů je možné a vhodné vhazovat do plastů. Netýká se to běžných plechovek od sardinek nebo guláše, ty patří pouze do kontejneru na kovy. Do plastů se mohou házet i krabice od nápojů, například kartony od mléka nebo džusů. Využívat můžete kromě kontejnerů na náměstí i ty U Hřiště a U Pražírny, které jsou často poloprázdné. Když si měníte popelnici kvůli velikosti nebo poškození, určitě byste rádi nějakou novou nebo aspoň čistou. Proto prosíme, abyste ji také na úřad vraceli vymytou a čistou, nemusí být navoněná.

 

Tyto jednotlivé činnosti a projekty připravují, realizují nebo se na nich podílejí zastupitelé: Ing. Martina Vodičková, Ing. Barbora Seidlová, Jaroslav Vácha, Ing. Radek Pohnán, Josef Suchánek, Ing. Jana Fejfarová, MUDr. Lenka Horáková  a Jan Rössler.

Zprávu starostky a další informace naleznete na www.obecskvorec.cz

Datum vložení: 20. 9. 2023 10:59
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2023 11:11
Autor: Referent Podatelna

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad