Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky k 23. 4. 2024

Aktuázpráva starostky Vám řekne víc o opravách komunikací, místních i krajských, pozve nejen naše seniory na kurz trénování paměti, představí stavbu kanalizace v číslech.

Stavba kanalizace v číslech

K 31. 3. 2024 bylo na stavbě kanalizace realizováno:

 • 70% hlavních gravitačních řadů v délce 3 617 m

 • 55 % tlakových řadů a výtlaků v délce 245 m

 • 75 % gravitačních přípojek, což představuje 82 ks přípojek v celkové délce 462 m

 • přípojka nízkého napětí k čistírně odpadních vod (ČOV) je připravena na připojení v obci

 • na stavbě ČOV jsou dokončeny

  • monolitické nádrže (denitrifikace, regenerace kalu, dosazovací nádrže)

  • lapák písku

  • vstupní čerpací stanice

 

Od zahájení stavby dne 9. 5. 2023 bylo profinancováno celkem 60 527 615,52 Kč, z toho 27 919 074,08 Kč 

z vlastních zdrojů, byl čerpán úvěr ve výši 10 552 881,25 Kč a z dotace bylo vyplaceno 22 055 660,19 Kč.

Stavba probíhá podle harmonogramu.

 

Oprava výtluků na silnicích městysu

Jako každý rok začíná ve Škvorci oprava výtluků po zimě. Firma Frfol s.r.o., která vzešla z výběrového řízení, bude silnice dle rozsahu poškození a stavu stávajícího povrchu postupně opravovat podle priorit a počasí. Děkujeme všem občanům za trpělivost i spolupráci. Hlásit neoznačené výtluky ve vašem okolí můžete jednoduše na webu v záložce “Potřebuji zařídit – hlášení závad”: potrebuji-zaridit/hlaseni-zavad/ nebo na kontaktním čísle: 224 283 840. 

 

Celkové opravy ulic Na Pazderně, U Pražírny a chodník z návsi ke škole, včetně parkoviště a ulice pod školou v Třebohosticích

V dubnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele celkových oprav ulic, jejichž přípravou jsme se zabývali posledních 5 let. Přijímání nabídek a jejich vyhodnocení bude ukončeno v květnu. O vybraném dodavateli a termínu zahájení prací vás budeme informovat na webu městyse a prostřednictvím dalších informačních kanálů.

 

Opravy krajských silnic na území městysu

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v minulém týdnu provedla na naši žádost prohloubení příkopů podél silnice III/10172 v úseku od konce Třebohostic směrem na Doubek. Prohloubení příkopů proběhlo také v úseku od silnice II/101 k hřbitovu v Třebohosticích, kde zároveň ještě do léta proběhne celková oprava povrchu a stržení drnu z krajnic (aby voda z vozovky odtékala do příkopu). Zároveň se budou opravovat lokální propady vozovky na II/101 ve Škvorci a obnovovat vodorovné dopravní značení, kdy bude doplněna také středová dělící čára. Dojde také na lokální opravy výtluků v Tyršově ulici.

 

Požádali jsme o dotaci na 1. etapu revitalizace Višňovky (Zjednodušené metody vykazování)

Využili jsme 4. výzvy Operačního programu Životní prostředí a požádali jsme o dotaci na první etapu revitalizace bývalého sadu ve Škvorci, konkrétně na vybudování tůně a poldru a na dosadbu a obnovu ovocného sadu z vysokokmenů starých odrůd, včetně následné péče.


 

Kurz trénování paměti

Nejen seniory zveme na hodiny trénování paměti vedené zábavnou formou. Cílem trénování paměti je zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti s využitím technik v každodenním životě. Terapií příjemného šoku si ověříte, že vaše paměť je funkční a můžete ji s úsměvem zlepšovat. Jedná se o cyklus 10 tréninků, pěti do letních prázdnin a zbývajících pěti od září. Tréninková setkání pořádá Spolek sousedů za finanční podpory městysu Škvorec. Úvodní hodina proběhla ve středu 17. dubna v Obřadní síni budovy úřadu městysu. 

 

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve Škvorci a Třebohosticích

Připomínáme velkoobjemový svoz odpadu a nebezpečného odpadu ve Škvorci a Třebohosticích,  který proběhne v sobotu 27. 4.2024. Mobilní svoz začne v sobotu v 8:00 ve Škvorci u hřiště a postupně projede všechna obvyklá stanoviště (seznam stanovišť s časy najdete na webu obce nebo ve vývěsce) v obou obcích, svoz končí v 15:40 na stanovišti v Třebohosticích u rybníka.

 

Jarní úklid obce

V rámci dobrovolnické akce "Ukliďme Pošembeří" se tradičně vypisují dva termíny pro společný úklid Škvorce a Třebohostic. První proběhl 30. března, druhý 13. dubna 2024. Cílem bylo uklidit nepořádek a nelegálně vzniklé černé skládky v našich obcích a jejich okolí. V prvním termínu se k úklidu nepřihlásil nikdo, ve druhém pak 6 lidí. To je poněkud smutná statistika. Čest městysu zachránily děti a pedagogové z obou místních základních škol, kteří posbírali plnou multikáru odpadků.

 

Uklízet můžete samozřejmě i individuálně, kdy se vám to hodí. Materiál - plastové pytle, reflexní vesty, rukavice a drobnou odměnu pro děti si můžete vyzvednout na podatelně úřadu v úředních hodinách během celého roku. Nasbírané zavázané pytle s odpadem, prosím, vyfoťte a pošlete našemu pracovníkovi s udáním přesné polohy na telefonní číslo: 722 497 632. Odpad bude následně odvezen.

 

Tyto jednotlivé činnosti a projekty připravují, realizují nebo se na nich podílejí zastupitelé:
Ing. Martina Vodičková, Ing. Barbora Seidlová, Jaroslav Vácha, Ing. Radek Pohnán, Josef Suchánek, Ing. Jana Fejfarová, MUDr. Lenka Horáková  a Jan Rössler.

Zprávu starostky a další informace naleznete na www.obecskvorec.cz

Datum vložení: 25. 4. 2024 12:10
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2024 12:13
Autor: Martina Vodičková

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad