Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky k 25. 4. 2023

Třebohostická kanalizace, nutná rekonstrukce střechy a bytu správce sokolovny, změna územního plánu č. 3 a další novinky najdete v dubnové zprávě starostky.

V květnu Zahajujeme stavbu kanalizace v Třebohosticích!

Jelikož jsme již obdrželi Rozhodnutí o přidělení dotace, můžeme zahájit stavbu. Učiníme tak 9. května, kdy předáme staveniště stavební firmě. Současně s přípravami na zahájení stavby jednáme s bankami o podmínkách úvěru a také oslovujeme ještě několik vlastníků nemovitostí v Třebohosticích, kteří z nějakého důvodu odmítli přípojky v době, kdy se projektovalo. Zatím všichni, mimo jednoho, vyslovili zájem o dodatečné naprojektování přípojky k hranici svého pozemku. 23. května od 18 hodin vás zveme na společné setkání do školy v Třebohosticích, kde vás budeme informovat o plánovaném průběhu stavby, představíme vám klíčové osoby stavební firmy a odpovíme na vaše dotazy.

Havarijní stav střechy sokolovny a záměr rekonstrukce bytu správce

Současně s předáním funkce správce novému pracovníkovi jsme provedli důkladnou stavební kontrolu prostor sokolovny a  služebního bytu. Bohužel jsme zjistili, že zřejmě  dlouhodobě špatný stav střechy bývalý správce řešil  přistavením kbelíků na zachycení vody bez nahlášení celého problému na obec. Předseda stavební komise a zast. Suchánek se spolu se zkušeným pokrývačem po prohlídce střechy shodli na nutnosti okamžitého zajištění havarijní opravy střechy, aby nedocházelo k dalšímu poškozování majetku městysu. Obecní byt nad sokolovnou, který měl správce k dispozici, je bohužel také ve špatném stavu a bez generální opravy jej nelze nadále využívat.

Zahájení změny č. 3 Územního plánu (ÚP) městysu Škvorec

Zastupitelstvo městysu Škvorec rozhodlo v souladu s § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („stavební zákon“) o pořízení Změny č. 3 ÚP Škvorec s prvky regulačního plánu zkráceným postupem. Obsahem Změny č. 3 ÚP Škvorec bude zejména doplnění a úprava podmínek využití území dle jednotného standardu územních plánů včetně prvků regulačního plánu. Určeným členem zastupitelstva spolupracujícím s pořizovatelem při projednávání a pořizování územně plánovací dokumentace městysu Škvorec na volební období 2022 – 2026 bude stejně jako v uplynulém období Ing. Barbora Seidlová. Městys také uzavře smlouvy s pořizovatelem ÚP a zpracovatelem ÚP.

Vyhodnocení podaných žádostí o příspěvek na akce

Místní spolky, sdružení a sportovní kluby (pořadatelé kulturních a sportovních akcí), které požádaly v termínu do 31. března městys o příspěvek na provoz nebo na konání akcí v roce 2023, budeme o výši přiznané podpory informovat po jejich vyhodnocení, nejspíše na květnovém jednání Zastupitelstva.

Jarní úklid Škvorce a Třebohostic

V rámci tradiční dobrovolnické akce "Ukliďme Pošembeří" proběhl ve dvou vypsaných termínech úklid obce. Cílem bylo uklidit nepořádek v našem okolí a nelegálně vzniklé černé skládky. Uklízet můžete i nadále individuálně, kdy se vám to hodí. Pytle a ochranné pomůcky jsou během úředních hodin k vyzvednutí na podatelně městysu Škvorec. Nasbírané zavázané pytle s odpadem, prosím, vyfoťte a pošlete našemu pracovníkovi s udáním přesné polohy na telefonní číslo: 722 497 632. Odpad bude následně odvezen. Děkujeme, že pomáháte! 

 

Tyto jednotlivé činnosti a projekty připravují, realizují nebo se na nich podílejí zastupitelé:
Ing. Martina Vodičková, Ing. Barbora Seidlová, Jaroslav Vácha, Ing. Radek Pohnán, Josef Suchánek, Ing. Jana Fejfarová, MUDr. Lenka Horáková  a Jan Rössler.

Zprávu starostky a další informace naleznete na www.obecskvorec.cz

Datum vložení: 30. 4. 2023 9:43
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2023 9:49
Autor: Referent Podatelna

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad