Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky k 27. 2. 2024

V únorové zprávě starostky se dočtete o rozpočtovém bilancování, novém PPL boxu pro vyzvednutí zásilek v Třebohosticích, obecním plese i vítání občánků....

 

 

Rok 2023 jsme uzavřeli s výbornou bilancí 

Rozpočtové opatření k poslednímu dni roku 2023 čerpá o 3,24 mil Kč. více z úspor minulých let, než bylo rozpočtováno. Zároveň však bylo prostavěno v projektu kanalizace o 3,58 mil. Kč více. Nedošlo k plánovanému čerpání úvěru na stejnou stavbu ve výši 10 mil. Kč, ačkoliv stavba pokračuje podle harmonogramu. Větší rozdíly v rozpočtovaných a skutečných položkách způsobila nemožnost dokončení projektů (staveb), vynucené práce při rekonstrukcích, změny cen elektrické energie a plynu. Došlo také k navýšení ceny za služby městské policie, nerozpočtovaný byl pronájem hostince v Třebohosticích včetně zajištění nutných oprav a vybavení, stejně tak stavební a jiné práce související se zřízením lesní mateřské školy a její vybavení, oprava havarijního stavu střechy obecního domu č. p. 107 a další. Investovali jsme přes 2,5 mil. Kč do nákupu nemovitosti na náměstí ve Škvorci.

Přestože jsme v loňském roce realizovali kromě plánovaných i několik neplánovaných projektů a investic, uzavřeli jsme rok 2023 s lepší bilancí, než jakou uvažoval rozpočet.

 

Výsledky kontroly hospodaření městysu Škvorec za rok 2023

V září 2023 a v lednu 2024 proběhla kontrola hospodaření městysu Škvorec Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Stejně jako v předchozích letech ani letos nebyly shledány chyby či nedostatky. Toto strohé vyjádření výsledku kontroly znamená, že nastavené procesy fungují, zadlužení městysu je daleko pod doporučenou hranicí. Díky vynikajícímu výsledku kontroly máme také lepší pozici, když žádáme o dotace.

 

Kupujeme nemovitost na Masarykově náměstí ve Škvorci

Městys se dlouhodobě zajímá o strategické pozemky na náměstí, které se nabízejí k prodeji. Zastupitelstvo již loni odsouhlasilo nákup “rybníčku” na náměstí naproti hostince U Zálabských, což by mělo přispět ke zjednodušení komplikované dopravní situace nejen s MHD a uvolnit ruce projektantům při návrhu nového využití náměstí.

 

Požádali jsme o dotaci na první fázi rekonstrukce veřejného osvětlení

Zastupitel Ing. Pohnán se po celou dobu svého působení v zastupitelstvu věnuje mimo jiné veřejnému osvětlení a pracuje na zajištění technických podkladů nezbytných k podání žádostí o dotace. V našem případě je to cesta dlouhá a trnitá. Veřejné osvětlení léta přesluhuje a celkové náklady potřebné na jeho rekonstrukci jsou astronomické. Finančně náročný je i provoz, svítidla jsou osazena převážně sodíkovými výbojkami, optická část stávajících svítidel je silně zastaralá s nepřiměřeně nízkou světelnou účinností optické části a v kombinaci s vysokotlakou výbojkou jsou výrazně nehospodárná. Rozhodli jsme se realizovat výměnu VO postupnými kroky. Začínáme s několika ulicemi, které jsou v nejhorším stavu, a v minulém týdnu jsme Ministerstvo průmyslu a obchodu požádali o 3 453 480,00 Kč z Národního programu obnovy (NPO 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení).

 

Měníme sokolovnu na mutifunkční prostor pro sport, kulturu a setkávání

Dlouhodobým cílem je změnit škvoreckou sokolovnu na multifunkční prostor pro sport, kulturu a setkávání. Postupnými kroky k tomuto směřujeme. Po úspěšně dokončené sanaci suterénu a nedávno provedené rekonstrukci šatny pro návštěvníky, výmalbě chodeb a šaten pro sportovce, úpravě pódia a nákupu základní techniky jsme se rozhodli řešit stáří, dezolátní stav a nevyhovující uskladnění stolů. Většina z nich je již několik desetiletí za svou životností, jsou různých rozměrů a konstrukcí a díky tomu zabírají velký prostor při skladování a při jejich použití  je třeba brigády několika lidí. Hledáme tedy řešení, které bude úsporné na skladování, s lehkou manipulací pomocí jedné osoby (správce), bude se dát snadno opravit a rozšiřovat a vydrží opět několik desetiletí. Zároveň pracujeme na postupné úpravě veřejného prostoru okolí sokolovny, mateřské školy a Oválu, která nám dovolí jeho lepší využití nejen pro parkování.

 

Podstatně rozšiřujeme nabídku balíkových služeb v městysu

Ve spolupráci s PPL, Alzou a Zásilkovnou podstatně rozšiřujeme nabídku balíkových služeb pro obyvatele našeho městysu. Již od předminulého týdne najdete u školy v Třebohosticích nový PPL box. Místo jsme zvolili tak, aby se v jeho okolí dalo bez problémů zaparkovat a i Třebohostičtí měli možnost využít úložné boxy v docházkové vzdálenosti od domova. Box je již v provozu a někteří z vás jej už využili. O týden později došlo k dalšímu rozšíření Zásilkovna boxu na náměstí ve Škvorci. Místo dvou modulů má nově moduly tři. Asi do měsíce vyroste ve Škvorci vedle Zásilkovna Boxu nový Alzabox. Příprava ze strany městyse je již hotová. Vybudovali jsme zde novou přípojku na elektřinu, kterou využijeme i při budování optické datové sítě a údržbě zeleně na náměstí. Nyní čekáme na vybetonování základů pod box.

 

Rekonstrukce ulic U Pražírny, Na Pazderně ve Škvorci a chodník z návsi ke škole v Třebohosticích, včetně souvisejících úprav - vydání společného povolení

Po vydání společného povolení byla jeho platnost zpochybněna několika našimi občany dotčenými stavbou. Proces vydání společného povolení je tedy nyní opět v procesu a možnost započetí stavby v lokalitě U Pražírny se opět vzdaluje. Budeme doufat, že zpoždění neohrozí přislíbenou dotaci 20,5 mil. Kč a druhou související stavbu chodníků v ulici Čs Armády.

 

PŘIPOMÍNÁME - Úhrada poplatků za odpad a psy do konce března 2024

Připomínáme, že poplatek za odpad za rok 2023 na základě schváleného zákona a aktualizované vyhlášky lze hradit od 1. ledna do 31. března 2024. Od ledna do března jsou na úřadě městysu ve Škvorci k vyzvednutí známky na popelnice pro rok 2024. Současně s vydáním známky si objednáte/potvrdíte velikost (kapacitu) popelnice a četnost svozu. V platnosti zůstává výhoda pro seniory nad 65 let samostatně žijící. Poplatek za odpady můžete uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na úřadě městysu nebo převodem na bankovní účet č. 3829201/0100 (VS - číslo popisné s předčíslím pro Škvorec 555 a pro Třebohostice 777).

 

Pozvánka na vítání občánků - čtvrtek 25. dubna 2024

Rodiče nejmenších ratolestí bude jistě zajímat, že letošní jarní vítání občánků je plánováno na čtvrtek 25. dubna 2024 v odpoledních hodinách. Rodiče, přihlaste svá miminka s trvalým pobytem ve Škvorci do 3. 4. 2024 na tel. č. 601 583 426 nebo na adrese: matrika@obecskvorec.cz, a to do 3. 4. 2024. Těšíme se na Vás.

 

Téma letošního plesu městyse Škvorec je “Inkognito”

Ples městyse Škvorec 2024 proběhne v sobotu 16. 3. 2024, program začne v 20:00 a ples skončí v 02:00, přicházet můžete už od 19:00. Ples se bude konat v sokolovně městyse Škvorec. Vycházeli jsme z vašich ohlasů a pro letošek objednali stejně jako loni taneční kapelu Gurmania Band. Čeká vás zajímavý a opět trošku netradičně pojatý “jiný” program plesu na téma “Inkognito”.


 

Tyto jednotlivé činnosti a projekty připravují, realizují nebo se na nich podílejí zastupitelé:
Ing. Martina Vodičková, Ing. Barbora Seidlová, Jaroslav Vácha, Ing. Radek Pohnán, Josef Suchánek, Ing. Jana Fejfarová, MUDr. Lenka Horáková  a Jan Rössler.

Zprávu starostky a další informace naleznete na www.obecskvorec.cz

Datum vložení: 28. 2. 2024 16:51
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2024 17:26
Autor: Referent Podatelna

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad