Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky k 7. 9. 2021

Léto je pro mnohé časem odpočinku a klidu, rodinné dovolené. My jsme letní měsíce i tentokrát prožívali pracovně, žili jsme rekonstrukcí v obou budovách školy a finišovali jsme jednání s občany v souvislosti s kanalizací.

Zpráva starostky k 7. 9. 2021

Rekonstrukce sociálních zařízení v obou budovách ZŠ Škvorec

Během léta začala rekonstrukce sociálních zařízení v obou budovách ZŠ. Hlavním důvodem byl velmi špatný technický stav sociálních zařízení a také možnost navýšení kapacity počtu žáků v budoucnu díky většímu počtu toalet a umyvadel. V průběhu rekonstrukce však byly zjištěny další kritické závady, které musely být také bez odkladu odstraněny. Jednalo se zejména o chybějící hydroizolace a nutnost vybourání původní podlahy, část vývodu kanalizace končila pouze v trativodu pod budovou školy ve Škvorci, tudíž bylo nutné vybudovat novou trasu a řešit narušenou statiku provedením "svazování stěn". Negativní dopad na dokončení prací mají bohužel i dlouhé dodací lhůty materiálů, se kterými se potýká celé stavební odvětví. Z těchto důvodů nebylo možné dokončit všechny práce v termínu do 31. srpna.

 

Uzavření sokolovny pro veřejnost v měsíci září

Po dobu dokončovacích prací v budově ZŠ ve Škvorci bude Sokolovna zcela uzavřena pro veřejnost. Sokolovnu využívá škola v provizorním režimu pro výuku žáků.

 

Dokončení návrhu stokové sítě v Třebohosticích a konečný návrh trasy kanalizačního přivaděče přes Škvorec do čistírny odpadních vod.

Na začátku srpna dokončil projektant výsledný návrh stokové sítě v Třebohosticích a dle výsledků projednání s vlastníky dotčených pozemků také konečnou trasu kanalizačního přivaděče přes Škvorec do ČOV. Jedná se o třetí variantu návrhu trasy, protože jednání s některými vlastníky pozemků nebyla úspěšná, neměli na stavbě kanalizace žádný zájem. Následně bude tato nová kompletní dokumentace předložena k vyjádření dotčeným správcům inženýrských sítí a orgánům státní správy. Po obdržení všech vyjádření bude dokumentace předložena vodoprávnímu úřadu se žádostí o společné povolení.

 

Rekonstrukce ulic U Pražírny, Na Pazderně ve Škvorci a chodník z návsi ke škole v Třebohosticích včetně souvisejících úprav - Dokončení projekčních prací

Koncem května byly dokončeny úpravy projektů dle připomínek občanů a majitelů dotčených pozemků. Následně byla dokumentace projednávána s dotčenými správci inženýrských sítí a dle jejich požadavků opět upravována a doplňována. Do konce září budou s konečnou dokumentací opět osloveni majitelé dotčených pozemků za účelem vyjádření souhlasu se stavbou a vypořádání pozemků pod komunikací. Po získání všech souhlasů bude dokumentace podána na odbor dopravy se žádostí o společné povolení. Pokud vše půjde hladce, očekáváme, že bychom mohli získat stavební povolení v říjnu tohoto roku. Chodníky ve Škvorci - probíhá projektová příprava Ve výběrovém řízení zvítězila firma ARTENDR, s.r.o. a v polovině června proběhla první schůzka se zástupci firmy. V těchto dnech mají předložit základní řešení návrhu dle zadání z výběrového řízení a po jeho odsouhlasení, případně úpravách dle připomínek, bude projekt dále dopracován do konceptu k projednání s dotčenými správci inženýrských sítí. Po zapracování jejich připomínek pak vznikne čistopis, který bude předložen dotčeným orgánům státní správy. V průběhu projekčních prací bude projektant konzultovat projekt také s poskytovatelem dotace - Státním fondem dopravní infrastruktury, jehož dotační tituly předpokládáme vzhledem k rozsahu projektu využít.

 

Obnova hřbitova

Od konce srpna je kompletně dokončená stavba sesunuté boční hřbitovní zdi. Navíc drobnými stavebními úpravami prošla i zeď čelní a dojde i na márnici.V brzké době proběhne stavba kamenného chodníčku podél hlavní osy hřbitova a na přístupu ke studni. Prostory hřbitova byly zbaveny náletových dřevin a odpadu. V průběhu podzimu nás ještě čeká výsadba drobných keřů a umístění laviček.

 

Opravy na návsi v Třebohosticích

Na návsi v Třebohosticích bylo plánováno pročištění, případně částečná výměna stávající dešťové kanalizace od hlavní silnice až do strouhy z rybníka, aby voda přestala vyvěrat pod autobusovou zastávkou a mohly být opraveny díry pod hospodou. Bohužel po odkopání starých trubek bylo zjištěno, že je potrubí v tak špatném stavu, že jej nelze pouze vyčistit, ani nahradit a propojit se stávajícím propustkem pod silnicí. Navíc nebylo nalezeno ani propojení pod novou silnici do lokality Štolcův dvůr a jeho vyústění na obou koncích.. Všechny původní trubky byly navíc uloženy velmi mělce pod terénem. Museli jsme tedy práce zastavit a sehnat projektanta, který tuto část dešťové kanalizace po zaměření terénu navrhne. Neměli jsme v úmyslu dělat nějaké provizorní nebo polovičaté řešení a proto nastala prodleva s dokončením prací. Odměnou za trpělivost občanů v okolí bude kompletně opravená silnice včetně konečně funkčního odůvodnění.

 

Žádaná změna otevírací doby pobočky České pošty ve Škvorci

Podařilo se nám s Českou poštou sjednat návrat otevírací doby, která vyjde vstříc lidem pracujícím mimo Škvorec. Dnes se pošta opět poprvé po Covidových úpravách otevírací doby otevřela od 7:00 hodin ráno a tak tomu bude každé úterý.

 

V městysu vznikají nová odpočinková místa

V prvním srpnovém týdnu jsme začali s instalací laviček v parku na Masarykově náměstí, další stylové lavičky nově umístíme v horní části Tyršovy ulici, na křižovatce s ulicí Úzká a u křížku Na Pazderně. Věříme, že mnozí ocení možnost zastavit se na chvíli na své cestě a užijí si krásnou přírodu našeho městysu. Už na jaře jsme v rámci obnovy zarostlého pozemku u cesty na Plachtu v Třebohosticích vybudovali odpočinkovou zónu s novými lavičkami i stoly. Stavební úpravy v obou obcích probíhají.

 

Pomoc sousedům na Moravě

Rozhodli jsme se přispět částkou 20.000 Kč lidem a obcím, které postihlo ničivé tornádo. Využili jsme výzvu nadace VIA, jejíž dobré výsledky pomoci známe. A nejen my, protože během několika dní se částka rozrostla na několik desítek milionů korun.

Jsme hrdí, že výjezdová jednotka našich hasičů (JSDH Škvorec) se přihlásila koordinačnímu centru IZS s nabídkou pomoci na místě podle potřeby.

 

Škvorecký Zpravodaj

O dění v městysu vás informuje čtvrtletník Škvorecký zpravodaj, jeho elektronickou verzi najdete na zivot-ve-skvorci/skvorecky-zpravodaj/. Kromě pravidelných rubrik jako např. PRACUJEME NA, STATISTIKA POČTU OBYVATEL, KALEIDOSKOP, STARÁ ŠKVOREC A TŘEBOHOSTICE přinášíme vždy titulní rozhovor se zajímavou osobností ve spojení s naším městysem i řadu důležitých a praktických informací spojených s místním životem. V letním vydání jste se mohli dočíst také o připravovaném obchvatu Škvorce a rychlostní komunikaci I/12. Nové vydání zpravodaje se právě chystá a vyjde na přelomu září a října.

 

Letní kulturní akce

Plánovaná taneční zábava v parku na Masarykově náměstí ve Škvorci kvůli přetrvávajícím vládním opatření musela být zrušena, stejně jako letošní máje, které pravidelně každý druhý rok připravují naši dobrovolní hasiči.

Městys tak finančně podpořil jedinou větší kulturní letní akci Nokturno u jezírka v Savoia Castle, kterou již třetím rokem pořádá Spolek sousedů. Tato akce vznikla přímo pro místní lidi. Mnozí z vás si přišli poslechnout nádherné melodie světových skladatelů: Mozarta, Bizeta, Čajkovského, ale hity českých autorů Karla Svobody, Jaromíra Klempíře nebo Jaroslava Ježka. A tradičně později večer gradoval skladbou Bohemian Rhapsody skupiny Queen. Akce se mimo jiné zúčastnilo i několik starostů okolních obcí a soukromě si přijela užít nevšední atmosféru hudebního večera i hejtmanka středočeského kraje Petra Pecková.

V parku na Masarykově náměstí jste měli možnost již pátou sezónu navštívit promítání letního kina Bio Bezdíkov, které pořádá Spolek sousedů. I přes přísné hygienické podmínky a často i chladné počasí, promítání pod širým nebem navštívilo letos přes 450 diváků ze Škvorce i okolí.

V létě jsme také spolupracovali a podporovali některé místní letní příměstské tábory. Připomínáme, že organizátoři akcí pro místní občany mohou žádat městys o příspěvek na kulturní nebo sprtovní akce zivot-ve-skvorci/kultura-a-sport/

 

Příměstské tábory ve Škvorci

Během prázdnin ve Škvorci proběhlo několik příměstských táborů, které organizovali místní občané. Tradičně to byly dva turnusy florbalového kempu, angličtina s Helen Doron, sportovně laděný Camp plný her. Jsme rádi za každou takovou aktivitu místních lidí a věřím, že spoustě rodičů ubyly starosti s péčí o děti o prázdninách a také s dopravou dětí na aktivity mimo obec.

 

Pohádková cesta

Již počtvrté se děti z městysu i okolí mohly v Třebohosticích zúčastnit Pohádkového putování organizovaného Spolkem sousedů, tentokrát pod názvem Cesta kolem světa. I přes deštivé počasí před uskutečněním a nepříznivou sobotní předpověď si účastnickou kartičku vyzvedlo 86 dětí! Všem odvážným rodičům patří poděkování za to, že se vydali na mokré a místy bahnité putování a umožnily svým dětem zažít toto malé dobrodružství a plnit zajímavé úkoly. Věříme, že se všem Cesta kolem světa líbila a těšíme se na další ročník.

 

Tyto jednotlivé činnosti a projekty připravují, realizují nebo se na nich podílí zastupitelé: Ing. Martina Vodičková, Ing. Barbora Seidlová, Ing. Radek Pohnán, Josef Suchánek, Ing. Zdeněk Doboš a Ing. Jana Fejfarová. Zprávu starostky a další informace naleznete na www.obecskvorec.cz

Zpráva starostky k 7. 9. 2021

Přílohy

Zpráva starostky k 7. 9. 2021.pdf

Zpráva starostky k 7. 9. 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 152,6 kB
Datum vložení: 8. 9. 2021 0:37
Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2021 0:47
Autor: Martina Vodičková

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad