Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky ke 13. 9. 2022

Dočtete se o nové autobusové lince Úvaly-Říčany, očekávané dotaci na kanalizaci, na největší projekt posledních let, nebo otevření dětské skupiny...

Zahájení stavby kanalizace v Třebohosticích je na spadnutí

Třebohostickou kanalizací a zvětšením kapacity škvorecké ČOV, která sama o sobě je dlouhodobě na hranici své kapacity, se zabýváme od konce roku 2018. Začali jsme od nuly.
  • máme hotovou projektovou dokumentaci
  • vyřešili jsme soukromé pozemky
  • vysoutěžili jsme stavební firmu
  • dohodli jsme financování s bankou
  • čekáme na vyhodnocení srpnové dotační výzvy
  • s potvrzením dotace se na podzim okamžitě pustíme do stavby

 

Sanace suterénu sokolovny

Sanace suterénu sokolovny, která měla skončit do konce srpna, bohužel kvůli problémům s realizační firmou stále pokračuje. Stavební firma, vybraná ve výběrovém řízení, prováděla práce s pomocí zahraničních pracovníků bez odborného vedení, kteří svou neznalostí způsobili škody, které se musely následně napravovat. Muselo se tedy řešit, jakým způsobem budou škody napraveny a zároveň se tím prodloužil čas oprav. Tělocvična sokolovny je ale stále v provozu bez omezení, okolí sokolovny je zatím omezeno kvůli výkopům a složenému materiálu.

 

Autobusem do Říčan jezdíme od 1. září!

Nová autobusová linka 686 propojila od 1. září úvalské a říčanské nádraží. Po jednáních s IDSK se podařilo domluvit také školní spoj v 7:43 h v pracovní dny z náměstí ve Škvorci ke škole do Třebohostic, který na lince 329 začal jezdit už od pondělí 5. září. Je ideální pro žáky i pedagogy, aby se ze Škvorce dostali na začátek vyučování. Jsme rádi, že spolupráce s krajem probíhá takto operativně a efektivně.

 

O krok blíž k přeložce I/12 Běchovice-Úvaly

Stavební úřad v Újezdě nad Lesy vydal po několikaletém projednávání územní rozhodnutí na přeložku silnice I/12. Skvělé je, že všechny naše připomínky, týkající se rozšíření protihlukových opatření, obslužnosti pozemků polními cestami a náhradní výsadby za kácené stromy byly do projektu zapracovány. K vybudování tolik potřebné komunikace spojující Běchovice s Úvaly a navazující na silniční okruh kolem Prahy (SOKP 511) jsme zase o krok blíže.

 

Očkování 4. dávkou proti COVID-19

Městys Škvorec ve spolupráci s MUDr. Horákovou a mobilním týmem z Jiren organizuje očkování seniorů 4. dávkou vakcíny proti onemocnění COVID-19. Očkování proběhne ve středu 21. září 2022 v prostorách Sokolovny ve Škvorci od 8 hodin. Na očkování je nutné se předem zaregistrovat na tel. čísle 722 497 632.

 

Proběhlo veřejné projednání návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Škvorec proběhlo v pondělí 30. 5. 2022 od 16 h v zasedací místnosti úřadu městyse. Odborný výklad podala zpracovatelka Ing. arch. Martina Kabelková za přítomnosti určeného zastupitele Ing. Barbory Seidlové a pořizovatele Bc. Ladislava Vicha, který vysvětlil podmínky uplatnění námitek a připomínek a následné zákonné kroky jejich vyhodnocení. Projednání se zúčastnilo pouze několik málo občanů. Do 6. 6. 2022 bylo možné podávat písemné připomínky, nebo námitky ke změnám v územním plánu. 
Došlé námitky a připomínky byly pořizovatelem vyhodnoceny a byly vydány pokyny pro jejich zapracování. Konečné znění změny č. 2 územního plánu je nyní předkládáno zastupitelům k projednání. A tímto krokem je Změna č. 2 územního plánu dokončena.
 

Rekonstrukce zdi u Alby

Koncem června jsme dokončili rekonstrukci bortící se zdi na hranici obecního pozemku s místní firmou Alba CR za jejich finanční účasti. 

 

Přijímání dětí do školy a školky

Do naší mateřské školy nastoupilo 1. září 22 dětí. Letos odcházelo kvůli odkladům méně dětí, než bývá zvykem, a tak zůstalo 20 nepřijatých dětí, které splnily podmínky přijímacího řízení. Rodiče těchto dětí uspokojila dětská skupina. Do první třídy na naší základní škole nastoupilo 24 škvoreckých a třebohostických dětí.

 

Dětská skupina

V pondělí 5. září začala fungovat pro předškolní děti Dětská skupina s režimem, který kopíruje naši mateřskou školu. Byla vytvořena kvůli velkému zájmu o umístění ve školce, která všechny žadatele kapacitně nemohla uspokojit, a za velké podpory paní ředitelky MŠ, za což jí děkujeme. Skupinu využívá 20 dětí, tříleté děti postupně doplní i několik dvouletých, kterým budou 3 roky až v průběhu září nebo října. Jsem ráda, že se podařilo pracujícím rodičům pomoci. Podle reakce dětí, přes ranní dojemná loučení s rodiči, se jim herničky, kamarádi i paní učitelky líbí. 
Na náklady na provoz skupiny včetně těch mzdových lze žádat příspěvek od státu bezprostředně po potvrzení MPSV o registraci skupiny, a to díky zákonu Lex Ukrajina, který od 3/2022 do 3/2023 zvolnil pravidla pro podávání žádostí.
 

Revize veřejného osvětlení

Řádně pracujeme na údržbě a správě veřejného majetku, před létem začala a nyní dál probíhá revize druhé třetiny veřejného osvětlení. Revize první části je již zanesena do veřejného pasportu městyse, kde si ji můžete zobrazit na obecních webových stránkách. 

 

Plán obnovy veřejného osvětlení

Po vypracování pasportů městyse a evidenci všech částí veřejného osvětlení došlo k vypracování generelu veřejného osvětlení (VO). Začali jsme zpracovávat projekt obnovy veřejného osvětlení v ulicích Lipová, Havlíčkova, Jiráskova a Komenského. Cílem je provést postupnou výměnu stávajícího zastaralého VO za úsporný a zároveň “inteligentní” systém veřejného osvětlení.

 

Závada na škvorecké čistírně odpadních vod

Jeden ze srpnových víkendů byl ve znamení havárie škvorecké čističky odpadních vod (ČOV), která na několik dnů nejen zkomplikovala fungování celé čistírny, ale byla bohužel také příčinou rozsáhlého úhynu ryb a kachen na obou rybnících v Úvalech. Šetření odstartovalo nahlášení úhynu ryb úvalskými rybáři na policii České republiky. Příčina této události je v stále šetření PČR a České inspekce životního prostředí, zástupci městyse poskytují maximální součinnost všem orgánům. Provozovatel (VAK Zápy) na základě výsledných rozborů z odebraných vzorků hrubě překračujícího kanalizační řád výrobnu, která znečištění způsobila, písemně vyzval, aby okamžitě zastavila vypouštění odpadních vod obsahujících látky ohrožující funkci biologické části ČOV Škvorec a tím současně životní prostředí. Dobrou zprávou je, že čistírna ve Škvorci je již opět              v plném provozu.

Je nutné zmínit, že městys Škvorec

  • nemá pravomoc uzavřít provoz zařízení, které není ve vlastnictví ani v pronájmu městyse a zasahovat jakýmkoliv jiným způsobem do vlastnictví cizího majetku;
  • nemůže nijak zasahovat do vyšetřování kriminální policie;
  • nemůže ovlivnit kontroly, které provádějí nezávislé instituce jako jsou Česká inspekce životního prostředí, Živnostenský úřad;
  • nevydává, ani nemůže zajistit povolení, která jsou nezbytná pro provoz jakékoliv živnosti -  za to vždy odpovídá daný provozovatel, ať už se jedná o autoservis, hostinec, mlékárnu nebo prodejnu potravin.
Stejně jako většinu z vás, i nás mrzí, že se majitelé rozhodli ukončit výrobu a uzavřít prodejnu.

 

Platby na úřadě kartou

Nově jsme pro obyvatele městyse Škvorce zpřístupnili možnost platit poplatky z pohodlí domova, nebo i přímo na úřadě, platební kartou. Novinku najdete na webových stránkách městyse přímo v záhlaví pod ikonou On-line platby. Platit lze poplatky za psa, za popelnice, vystavené faktury nebo smlouvy. 

 

Škvorecké kulturní léto

Již šestou sezónu je součástí kulturního života našeho městysu letní kino BIO Bezdíkov Spolku Sousedů. Koncem července v parku na náměstí proběhl koncert dvou skupin, Dead Daniels a Alband, která vystoupila akusticky a jejíž členové tvořili známou rockovou formaci Kern.

 

Škvorecký jarmark se povedl

Kolem Škvorce i po celé republice probíhaly různé silné bouřky, nám ale bylo dopřáno krásné příjemné počasí. Možná se tentokrát spojily síly s kapelou Vltava, jejichž manažerka tvrdila, že kam přijedou, tam se mraky na hudební vystoupení rozestoupí. A že koncert hudební legendy Vltava byl parádním otvírákem jarmarku, to vám určitě potvrdí všichni účastníci. Stejně intenzivním hudebním zážitkem pak byl pak odpolední koncert zpěváka Jakuba Moulise, kterého doprovodila kapela Dobře naladěni. Tu znají návštěvníci Nokturna u jezírka. Park zůstával plný návštěvníků do úplného konce a vzduchem létali nejen borci na kolech nebo artisté nad slack linou, ale i pochvaly na realizaci této tradiční akce pořádané městysem.
Velké poděkování všem místním trhovcům, lidem, kteří akci připravili, i účastníkům za krásnou atmosféru. 

 

Nokturno u jezírka (na zámku)

Přestože se červencový termín musel posunou na první školní den, akci se podařilo už počtvrté uspořádat. Na její realizaci se podílí kolem třiceti lidí a kromě účinkujících ji dělají všichni zdarma a srdcem. Díky spolupráci s rodinou Eremeev a za podpory městyse Škvorec se tato hudební slavnost, ve které  zní skladby od Bacha až po Queen, stává už stálicí letního kulturního programu. A je potěšující, že si k hudbě hrané klasickými nástroji hledá cestu i čím dál více dětí.

 

Pohádkové putování Třebohosticemi 

Letošní ročník Pohádkového putování pořádaného Spolkem sousedů byl na téma Večerníčky. Toto téma si vybrali sami účastníci  hlasováním na facebooku. Děti opět navštívili 9 stanovišť, na kterých se mohli setkat např. s Patem a Matem, lovcem Pampalinim, nebo Rákosníčkem a nakonec si vybrali malou odměnu. Novinkou pak bylo hlasování v cíli pro téma na příští ročník, kdy nejvíc hlasů získali Piráti před Historií a Povoláním a řemesly. I přes ne zrovna příznivou předpověď počasí se na trasu se s rodiči vydalo přes 80 dětí.

 

Tyto jednotlivé činnosti a projekty připravují, realizují nebo se na nich podílejí zastupitelé: Ing. Martina Vodičková, Ing. Barbora Seidlová, Ing. Radek Pohnán, Josef Suchánek, Ing. Zdeněk Doboš a Ing. Jana Fejfarová.


Zprávu starostky a další informace naleznete na www.obecskvorec.cz

Datum vložení: 15. 9. 2022 14:32
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2022 12:52
Autor: Referent Podatelna

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad