Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky ke 2. 2. 2021

Prosinec a leden nebyly pro nás jen ve znamení svátků a konce kalendářního roku.

Zpráva starostky ke 2. 2. 2021

 

Katastrální úřad projednával s občany nesrovnalosti

Začátkem prosince dostaly více než dvě stovky občanů Škvorce pozvánku k jednání s Katastrálním úřadem. Důvodem byla revize katastru Škvorce v intravilánu obce, tedy existující nesrovnalosti mezi stavem v katastru a skutečným stavem. Nabídli jsme Katastrálnímu úřadu možnost využít pro schůzky s občany prostory úřadu, aby nemuseli všichni oslovení cestovat do sídla Katastrálního úřadu do Prahy. Výsledkem schůzek je, mimo jiné, řada žádostí od občanů
o odkup často drobných částí obecních pozemků, které leží pod jejich domy nebo jim zasahují do zahrad. První žádosti se projednávaly již na únorovém zastupitelstvu.

 

Posílení autobusových spojů

S novým jízdním řádem platným od 13. prosince 2020 došlo k posílení autobusových linek nejžádanějšího spojení mezi naším městysem a Úvaly. O přidání konkrétních spojů jsme s dopravci jednali už od jara. Doplnění spojů pak ale zbrzdil Covid-19 a dopravci měli starosti s financováním méně obsazených linek a nebyli navyšování příliš nakloněni. Navýšení se týká linky 423 v čase dopravní špičky a také o víkendu. Celkově se rozšířilo spojení z Úval do Škvorce
i Třebohostic. Věříme, že s touto změnou se opět zlepšila situace pro obyvatele, kteří využívají autobusovou dopravu z městysu. Naší snahou je postupně posilovat dopravní spojení a zároveň mít pod kontrolou přiměřený růst nákladů související s přidáním těchto spojů.

 

Vyslovení zájmu s napojením na kanalizaci

Během vánočních svátků dostali občané Třebohostic do svých schránek důležitý dokument ohledně realizace splaškové kanalizace. Cílem tohoto šetření je zjistit, kolik obyvatel by mělo zájem připojit svou nemovitost na plánovanou splaškovou kanalizaci. Vybudování kanalizace bude realizováno prostřednictvím dotace a spoluúčasti městyse. Vyplněné dokumenty budou podkladem k žádosti o dotaci, a proto je důležité, aby se zapojila většina obyvatel obce, jinak nelze předpokládat přidělení budoucí dotace. V tuto chvíli ještě neznáme konkrétní podmínky dotačního titulu, ty budou známy až po přihlášení k aktuální dotační výzvě. Děkujeme všem
84 obyvatelům z celkového počtu 102 nenapojených, kteří formulář odevzdali. Souhlas vyjádřilo 83 z nich a pouze jeden občan zaslal nesouhlas z důvodu užívání domovní čistírny odpadních vod. Nabízí se otázka, jak se chystá likvidovat svoje splašky těch 18 nemovitostí, které s napojením na kanalizaci do budoucna nesouhlasí a nepočítají.

 

Žádáme o dotaci na zpracování projektové dokumentace na kanalizaci

Zatímco probíhají práce na projektové dokumentaci na projekt Kanalizace v Třebohosticích
a rozšíření čistírny odpadních vod ve Škvorci, dopracovali jsme lednu podklady pro žádost
a požádali jsme o dotaci právě na tuto projektovou dokumentaci. Pokud bychom uspěli, vrátilo by se nám z NPŽP (národní program Životního prostředí) ve výzvě „Projektová příprava – vodovody a kanalizace“ 90 % vynaložených nákladů, což činí necelých 1,5 mil. Kč.

 

 

Podali jsme žádost o dotaci na obnovu Božích muk

V posledním lednovém týdnu jsme se zabývali ještě jednou žádostí o dotaci, a to na obnovu pomníku Boží muka, který se nachází u spojovací komunikace mezi obcí Škvorec a obcí Hradešín. Žádáme v dotační výzvě Ministerstva zemědělství na podporu údržby a obnovy památných
a sakrálních staveb, kde je možné získat až 70 % nákladů.

 

Zakoupili jsme menší stroj na údržbu chodníků a veřejných prostor

Nově má od konce ledna náš technický pracovník k dispozici také multifunkční zametač Rider. V zimě ho využijeme zejména k zametání chodníků, mimo zimní sezónu bude také sekat trávu.

 

Box Zásilkovny brzy i u nás

Dohodli jsme se se Zásilkovnou na umístění Z-boxu, který umožní místním občanům vyzvednutí
a zaslání zásilky v místě bydliště a nebude nutné cestovat do výdejních míst v okolních obcích.

 

Získali jsme příspěvek pro obnovu našeho lesoparku

První záležitostí, kterou jsme letos na úřadě vyřizovali, byla dobrá zpráva od Středočeského kraje. Byla nám potvrzena dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, kterou vypsalo Ministerstvo zemědělství. Získané finance použijeme primárně na novou výsadbu stromů.
V našem lesoparku podporujeme osazení jak jehličnatými, tak i listnatými stromy.

 

Připomínky k projektu rekonstrukce ulic Na Pazderně a U Pražírny ve Škvorci a chodníku z návsi v Třebohosticích ke škole včetně úpravy parkování a autobusové zastávky

Do 8. 2. 2021 mohou občané zasílat své připomínky k návrhu projektanta, k tzv. konceptu na
e-mail obecniurad@obecskvorec.cz. Jedná se rozpracovaný projekt, který se bude upravovat
na základě připomínek primárně dotčených vlastníků pozemků, ale i nás občanů. Bohužel se nám zatím nepodařilo vyjednat odkup všech potřebných pozemků pod budoucí komunikací
U Pražírny. Zpracované návrhy, technické zprávy i další informace naleznete na webu městyse
v záložce PRACUJEME NA.

 

Brzy dojde ke kácení tújí na škvoreckém hřbitově

Po roce příprav dochází k realizaci revitalizace hřbitova. Jedním z prvních kroků je bohužel kácení starých tújí, jejichž špatný stav potvrdil dendrologický posudek. Beseda s občany nad Studií hřbitova proběhla 27. července 2020. Na úřadě se sešli převážně starší místní občané,
aby zhlédli tři návrhy. Jeden občan zaslal své připomínky písemně. Připomínky účastníků diskuse jsme zohlednili při výběru varianty. Ke zpracování projektu jsme přistoupili před více než rokem, kdy nás někteří občané upozorňovali na špatný stav přerostlých keřů tújí. Vzhledem k úzkému prostoru mezi hroby a velikosti dožívajících keřů působí alej až stísněných dojmem. Křehké větve keřů se lámou a ohrožují kolemjdoucí. Mohutné kořeny zvedají okraje hrobů a tím je znehodnocují. Zároveň je plánovaná oprava márnice a zdi, která si o to svým pádem řekla nyní sama.

 

Kdo zaplatí za likvidaci?

Obecní cestu k čistírně odpadních vod někdo zablokoval svým nepořádkem. Podle všeho se jedná o staré obložení domu nebo zbytky chaty. Nepovolenou skládku jsme neprodleně nahlásili
na PČR. Pokud se však nenajde viník, budeme opět zcela zbytečně utrácet z našich peněz na provoz obce. Na přelomu roku jsme se zabývali třemi případy, kdy si lidé zlikvidovali vlastní velkoobjemový a nebezpečný odpad na náklady nás ostatních, kteří tu máme trvalé bydliště. Jednalo se o odpad z autodílny včetně dvou 200 litrových sudů s vyjetým olejem. Náklady nejsou zanedbatelné, dosahují v těchto případech od tisíců do desítek tisíc korun u nebezpečných odpadů, a to vše navíc zaplatíme z peněz, které potřebujeme jinde v rozpočtu. Buďme všímaví, nebudeme pak muset platit za lidi, kteří si z našeho území dělají skládku a z nás pokladničku.

 

Nový přístřešek zajistí větší komfort pro pacienty

Po renovaci dveří do ordinací v budově obecního úřadu jsme se rozhodli k další úpravě. Vyslechli jsme připomínky lékařů, kteří zde ordinují, a rozhodli jsme se vybudovat přístřešek, který je nejen funkční ale i estetický, a neruší historický ráz budov. Věříme, že pro všechny pacienty, kteří dnes musí čekat venku, zejména kvůli opatřením ohledně nemoci Covid -19, bude čekání příjemnější.

 

Pomoc občanům 80+ s registrací na očkování na Covid-19

Občanům ve věku 80 let a více jsme nabídli a stále nabízíme pomoc s registrací a následně zajištění odvozu na očkování na Covid-19, pokud nebudou schopni zajistit odvoz jejich příbuzní. Doporučujeme seniorům, aby očkování konzultovali se svým ošetřujícím lékařem. V případě zájmu kontaktujte prosím úřad osobně nebo na tel.: 722 497 632.  Tato informace byla několikrát hlášena místním rozhlasem, přesto prosíme, pokud máte ve svém okolí starší sousedy, kteří nepoužívají sociální sítě a online komunikaci, informujte je o této možnosti.

 

Instalovali jsme hluková čidla na exponovaná místa ve Škvorci

Na třech místech ve Škvorci byla umístěna hluková čidla, která mají za úkol měřit hladinu hluku. Tímto opatřením reagujeme na četné stížnosti našich občanů. Výstupy z kontinuálního měření bude možné dohledat zpětně a použít je případně pro přestupkové řízení pro porušování platné obecní vyhlášky o nočním klidu (OZV č.2/2020).

 

 

Tyto jednotlivé činnosti a projekty připravují, realizují nebo se na nich podílí zastupitelé:
Ing. Martina Vodičková, Ing. Barbora Seidlová, Ing. Radek Pohnán, Josef Suchánek,
Ing. Zdeněk Doboš a Ing. Jana Fejfarová.

Zprávu starostky a další informace naleznete na www.obecskvorec.cz

Přílohy

Zprava-starostky-20210202.pdf

Zprava-starostky-20210202.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,22 kB
Datum vložení: 4. 2. 2021 14:11
Datum poslední aktualizace: 4. 2. 2021 17:55
Autor: Martina Vodičková

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad