Navigace

Obsah

Dokumenty

Vyhlášky obce

Obecně závazné vyhlášky městyse Škvorec

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu Staženo: 199x | 14.06.2017

Provozní řád sokolovny Staženo: 170x | 19.04.2017

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE ŠKVOREC Staženo: 250x | 19.04.2017

Obecně závazná vyhláška městyse Škvorec č. 5/2007 – poplatek za komunální odpad, změna článku 4 Staženo: 165x | 19.04.2017

Obecně závazná vyhláška městyse Škvorec č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci - Vyhláška stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci rozšířena o lokalitu Eden Staženo: 203x | 19.04.2017

Příloha k obecně závazné vyhlášce městyse Škvorec č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Škvorec a Třebohostice Staženo: 166x | 19.04.2017

Zastupitelstvo městyse Škvorec na svém zasedání dne 10.12.2008 rozhodlo o změně článku 4 obecně závazné vyhlášky městyse Škvorec č. 5/2007 - poplatek za komunální odpad Staženo: 137x | 19.04.2017

Jednací řád zastupitelstva obce Škvorec Staženo: 144x | 19.04.2017

Obecně závazná vyhláška městyse Škvorec č. 8/2007, poplatek za komunální odpad Staženo: 135x | 19.04.2017

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/ 200 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE ŠKVOREC platná v územním obvodu Městyse Škvorec Staženo: 148x | 19.04.2017

Obecně závazná vyhláška městyse Škvorec č. 6/2007, o veřejném pořádku Staženo: 172x | 19.04.2017

Obecně závazná vyhláška městyse Škvorec č. 5/2007, poplatek za komunální odpad Sazba za komunální odpad pro rok 2012 Staženo: 156x | 19.04.2017

Obecně závazná vyhláška městyse Škvorec č. 4/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Škvorec Staženo: 222x | 19.04.2017

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/ 2007 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE ŠKVOREC platná v územním obvodu Městyse Škvorec Staženo: 170x | 19.04.2017

Obecně závazná vyhláška městyse Škvorec č. 2/2007 o místních poplatcích Staženo: 165x | 19.04.2017

Související informace

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Úvaly a městysem Škvorec k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii Staženo: 155x | 19.04.2017

Příloha - Rozhodnutí, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje Staženo: 173x | 19.04.2017

Stránka

  • 1