Navigace

Obsah

Místní poplatky 

 

Platby lze provést bankovním převodem na účet Městyse Škvorec: 

č. účtu 3829201/0100, variabilní symbol je číslo popisné

nebo hotově v pokladně Úřadu městyse Škvorec v úředních hodinách.

Při platbě převodem za TKO je nutné si vyzvednout nalepovací kupon na nádobu.

 

Ceny na rok 2017: 

Poplatek za komunální odpad

Typ nádoby Typ svozu Cena/rok
80 litrů 1 x za 14 dní 1300 Kč
120 litrů 1 x za 14 dní 1800 Kč
240 litrů 1 x za 14 dní 2260 Kč
120 litrů jednorázový kupon 85 Kč


Pro občany nad 70 let žijící sami:

  • 80 litrů 1 x za 14 dní 580,- Kč 


Kupony pro rok 2014 se začnou prodávat od 6. ledna 2014.
Po celý leden 2014 platí ještě kupony roku 2013.


Místní poplatky

zde ke stažení

  • poplatek za prvního psa 120Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 240 Kč

 

Platby za TKO a psy na rok 2014 lze také provést převodem na účet č. 3829201/0100, var.symbol je číslo popisné Vašeho domu. Nezapomeňte si poté vyzvednout na úřadě kupon na popelnici. 
 

10.12.2012 Změna článku 4

Obecně závazná vyhláška městyse Škvorec č. 5/2007 – poplatek za komunální odpad, změna článku 4:

celý text článku 4 -Sazba za komunální odpad vyhlášky č. 5/2007 – poplatek za komunální odpad ze dne 09.09.2009 se ruší a nahrazuje tímto textem:
 

Úhrada za svoz komunálního odpadu pro rok 2013
Typ nádoby Typ svozu Cena/rok
80 litrů 1 x za 14 dní 1300 Kč
120 litrů 1 x za 14 dní 1800 Kč
240 litrů 1 x za 14 dní 2260 Kč
120 litrů jednorázový kupon 85 Kč


Pro občany starší 70-ti let, kteří jsou trvale hlášeni a žijí sami, s příspěvkem městyse:

  • 80 litrů 1 x za 14 dní 580,- Kč 


Článek 4 nabývá účinnosti dne 1.1.2013