Navigace

Obsah

Nová zahrada MŠ a veřejné hřiště pro naše děti

Typ: Projekty | Dotace
Nová zahrada MŠ a veřejné hřiště pro naše děti 2Děti v nové mateřské škole si od září mohou užívat nové zahrady s dětským hřištěm. Během prázdnin jsme provedli rozšíření a celkovou rekonstrukci zahrady u školky a vedlejšího veřejného hřiště. Oba prostory pro děti tak mnohem lépe zapadají do koncepce plánovaného řešení celého prostoru kolem sokolovny.

Předchozí zastupitelstvo schválilo projekt na rozšíření kapacity nové mateřské školy, včetně financování formou dotace. Podmínkou udělení dotace bylo i provedení venkovních úprav. Původní projekt však řešil tyto práce jen okrajově a celkový koncept z dlouhodobého pohledu nedával smysl. Navíc neexistovala grafická příloha projektu, ze které by bylo zřejmé, jak by tento prostor měl vypadat. Umisťovat v dotačním projektu uvedené zahradní prvky do zahrady v původním stísněném rozvržení, bez dalších úprav prostoru, nám přišlo nekoncepční. Pokud by ale úpravy okolí školky nebyly provedeny, hrozilo by, že městys bude muset část dotace vrátit.

Nové vedení městyse se rozhodlo realizovat projekt nové zahrady MŠ včetně terénních úprav v návaznosti na plánované vybudování sportovního a volnočasového areálu kolem sokolovny. V první fázi se dorovnal terén a postavil plot s podezdívkou. V zahradě MŠ byly vybudovány dvě dopadové plochy s umělým povrchem. Nová terasa zakryla nebezpečnou šachtu studny a zvětšila prostor využívaný dětmi.  Pro rodiče je připraveno větší parkoviště a nová přístupová cesta ke školce. Také byl vybudován lepší přístup pro zásobování a předlážděn, na mnoha místech propadlý, přístupový chodník z Tyršovy ulice.

Novou podobu dostalo i veřejné hřiště, jehož část  byla opatřena štěrkovým povrchem. Rodiče s dětmi se zde mohou těšit na nově opravené herní prvky, lavičky a pískoviště.

Co by ale bylo hřiště bez trávníku. Vedení městyse se rozhodlo v místech s velkým pohybem dětí pro pokládku travního  koberce. Tato varianta je sice dražší, ale naše děti budou moci hřiště využívat již za pár týdnů. Pokud by byla zvolena varianta vysetím trávníku, děti by po něm mohly běhat až na jaře. Trávník proto vysejeme  jen na méně exponovaných místech.

Provizorní plot mezi veřejným hřištěm a zahradou MŠ zde bude do doby, než dojde k realizaci připravovaného projektu volnočasového areálu na celém území za sokolovnou. Součástí tohoto projektu totiž bude i zcela nové dětské hřiště.

Do terénních úprav byla zahrnuta i plocha kolem sokolovny. Bylo provedeno její odvodnění přespádováním směrem od sokolovny do nového odvodňovacího žlabu, protože při deštích voda opět pronikla do nově zrekonstruovaného “Pekla” - prostoru pro občerstvení v sokolovně.

A nejlepší zpráva nakonec. V současné době probíhají jednání se Středočeským krajem o tom, že většinu nákladů na tento projekt bude možné uhradit z dotačního programu Fond rozvoje venkova.


Vytvořeno: 15. 9. 2019
Poslední aktualizace: 21. 11. 2019 10:01
Autor: Úřad městyse Škvorec