Navigace

Obsah

Nové přechody pro větší bezpečnost

Typ: Projekty
V současné době vznikají ve Švorci tři nové přechody pro chodce.
Budou umístěny u pošty, u zastávky autobusu MŠ a dále u pivovaru směrem k Purkrabce. Na těchto místech jsou již nainstalovány svislé dopravní značky, upozorňující na přechod pro chodce. K nim přibudou ještě velké reflexní návěsti. V následujících dnech budou současně s přechody vyznačeny na vozovce i zpomalovaci pruhy, které fungují jako psychologická brzda. Kromě toho bude prodloužena zastávka u MŠ a společně s plánovanými opravami chodníků dodlážděn i chodník u Pivovaru.

Pro zřízení přechodu pro chodce je nejdůležitější bezpečnost. Jedním z hledisek bezpečnosti je dostatečný rozhled z obou stran přechodu na oba jízdní směry jak pro čekajícího chodce, tak pro řidiče. Nejvyšší povolená rychlost ve Škvorci je 40 km/h, což činí pro rozhled 35 m na každou stranu. Najít takový úsek na klikatící se silnici č. II/101 v ulici Čsl. armády a v ulici Tyršova je velký problém.

Další hledisko bezpečnosti spočívá v tom, že přechod lze zřídit pouze v místě, kde se na obou stranách komunikace nachází chodník nebo je zde alespoň dostatečný prostor pro vyčkávání přecházejících. Navíc musí být přiměřeně chráněný, což v podstatě nelze zajistit jinak, než chodníkem se zvýšenou obrubou nebo zábradlím.

Teprve po vyřešení bezpečnosti může přijít na řadu samotná potřeba přecházení, tj. kumulace lidí, kteří přecházejí k nějakému cíli na opačné straně (zastávka autobusu, pošta, škola, školka apod.). S ohledem na splnění výše uvedených podmínek, ale může dojít k posunu přechodu mimo dosud využívané místo pro přecházení. Většinou takové místo nesplňuje dostatečnou vzdálenost pro rozhled nebo zde není chráněné místo mimo komunikaci pro vyčkávání přecházejících.

Při posuzování míst pro zřízení přechodu jsme tedy museli zohlednit výše uvedená pravidla bezpečnosti. Proto nebylo možné na některých dosud využívaných místech pro přecházení zřídit přechod vůbec, jinde musel být o pár desítek metrů posunut. 


Vytvořeno: 15. 9. 2019
Poslední aktualizace: 21. 11. 2019 10:01
Autor: