Navigace

Obsah

Změna termínu u poplatku za odpad a další důležité informace

Typ: Projekty
V roce 2020 se prodlouží termín platby za svoz směsného odpadu, a to až do 31. března 2020. Do tohoto data vám platí současný kupón z roku 2019, tzn., že popelnice vám budou vyváženy i bez nově zakoupeného kupónu do konce března 2020.

Cena za svoz směsného odpadu se od nového roku mění následovně:

80 l

Svoz 1x za 14 dní

1700 Kč

120 l

Svoz 1x za 14 dní

2600 Kč

240 l

Svoz 1x za 14 dní

3700 Kč

Jednorázový pytel

 

160 Kč

Občanům starším 65 let samostatně žijícím nebo dvěma seniorům ve společné domácnosti starším 65 let s trvalým pobytem v obci Škvorec nebo Třebohostice poskytne městys příspěvek, který pokryje náklady na zvýšení poplatku za 80 l nádoby.

Poplatek za svoz odpadu je možné pro urychlení hradit převodem na účet č. 3829201/0100 vedený u Komerční Banky Praha. Variabilní symbol se skládá z předčíslí a čísla popisného, podle lokality Škvorec nebo Třebohostice:

Škvorec: 555 + číslo popisné (příklad: 555849 pro č. p. 849)

Třebohostice: 777 + číslo popisné (příklad: 777849 pro č. p. 849)

Známku (kupón) na popelnice bude třeba vyzvednout osobně na úřadě městysu, nicméně platba na účet vyřízení vašeho požadavku výrazně urychlí.

Od nového roku bude probíhat třídění plastů a papíru přímo v domácnostech, tzn., že u každého čísla popisného bude jedna nádoba na třídění plastů (žlutá) a papíru (modrá). Barevné popelnice na tříděný odpad budou do jednotlivých domácností rozváženy během března 2020. Svoz těchto popelnic bude zdarma 1x měsíčně. Každá domácnost získá zdarma kompostér, který není následně spojen s dalšími provozními náklady. Alternativou ke kompostéru bude nádoba na BIOodpad. Cena za svoz této BIOpopelnice bude 800 Kč/rok.

Z výše uvedeného vyplývá, že významná část odpadu skončí v nádobách na plast, papír a také jako bioodpad. Doporučujeme vám proto důkladně zvážit velikost nádoby na směsný odpad, abyste nemuseli platit zbytečně vysokou částku. Čas na rozmyšlenou je až do března 2020, kdy budou do domácností distribuovány také nádoby na tříděný odpad. Pokud se rozhodnete pro výměnu velikosti popelnice, můžete tak učinit na úřadě městysu Škvorec již od nového roku.   


Vytvořeno: 18. 12. 2019
Poslední aktualizace: 18. 12. 2019 09:53
Autor: Veronika Urbanová