Navigace

Obsah

Zpět

Přeložka silnice I/12 Běchovice - Úvaly - DUR

Přeložka silnice I/12 Běchovice - Úvaly - DUR

 

Městys Škvorec se jako dotčená obec bude vyjadřovat k dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby přeložky silnice I/12 Běchovice - Úvaly. Souhlasné závazné stanovisko MŽP (EIA) k této stavbě bylo vydáno v březnu 2018. Na základě podmínek stanovených v závazném stanovisku MŽP (EIA), které se týkají katastrálního území a obce Škvorec a připomínek k hluku, byl doplněn zemní val v oku MÚK Škvorec a prodloužena protihluková stěna za mostem (ve směru staničení) v této křižovatce.

Dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) zpracovává firma PUDIS, a. s. a výtah z této dokumentace je v tištěné podobě k nahlédnutí na úřadě městyse v úředních hodinách pro občany. Zde na stránkách pro Vaši informaci zveřejňujeme příslušnou část koordinační situace.

Své případné dotazy a připomínky můžete posílat na adresu obecniurad@obecskvorec.cz, nebo barbora.seidlova@obecskvorec.cz. Na Vaše dotazy/připomínky přímo odpovíme, případně je předáme k zodpovězení projektantovi.

 

PDF dokument: Přeložka silnice I/12 Běchovice - Úvaly - DUR

Vyvěšeno: 27. 2. 2019

Datum sejmutí: 20. 3. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět