Navigace

Obsah

Prázdninová zpráva starostky

Typ: Zprávy starostky | ostatní
Milí Škvorečtí a Třebohostičtí,
ráda bych Vás informovala, co je nového v našem městysu a na čem aktuálně pracujeme. Níže naleznete výběr konkrétních aktivit.

opravy komunikací a nové přechody
V průběhu září/října plánujeme provést opravy povrchů nejrozbitějších vjezdů ulic z komunikace v ulici ČS Armády-Říčanská a Tyršova a osazení svislého dopravního značení a související stavební úpravy pro vyznačení tří nových přechodů pro chodce, jak jsme vás již dříve informovali. Vodorovné dopravní značení přislíbila provést Krajská správa a údržba silnic.

protiradonová ozdravná opatření v budově ZŠ ve Škvorci
První prázdninové dny byly zároveň počátkem přípravných prací rozsáhlých protiradonových opatření v budově ZŠ. Velká část stavebních prací je ke dnešnímu dni hotová. Dokončení předpokládáme v posledním týdnu prázdnin, kdy bude na závěr probíhat kontrolní měření radonu.

výměna střešní krytiny na budově ZŠ v Třebohosticích
Pokračování prázdnin je ve znamení stavebních prací také na druhé budově ZŠ, tentokrát se jedná o kompletní výměnu střešních latí a krytiny na staré budově. Práce by měly být dokončeny v předposledním srpnovém týdnu.

úprava zahrady nové MŠ ve Škvorci a dětského hřiště pro veřejnost
V srpnu zároveň probíhají také úpravy na zahradě “nové” MŠ a veřejném hřišti spočívající ve vybudování nového oplocení a zpevněné plochy pro zásobování, předláždění a úpravě přístupového chodníku a dalších úpravách okolí MŠ. V současnosti odstraněné herní prvky (z důvodu špatného stavu nebo nefukčního ukotvení) budou opraveny a navráceny zpět.

evidence (pasport) majetku
Pracujeme na pasportu obecního majetku. Co to znamená? Pasport je evidencí hmotného a nehmotného majetku a slouží obci pro jeho efektivní provoz, údržbu a případně modernizaci. Je také nezbytným podkladem pro žádosti o dotace. Pro pasport jsme se rozhodli používat grafický informační systém a počítáme, že některé z jeho vrstev budeme zveřejňovat.

V současné době pracujeme na popisu (prostřednictvím GIS vrstev) veřejného osvětlení. Původní evidence je neúplná, poloha lamp je často zanesena nepřesně, typ lamp není rozlišen, úplně chybí  evidence rozvaděčů a kabelových tras. Projektová dokumentace, většinou v papírové podobě, navíc existuje pouze k “novým” lokalitám, digitálně pouze k těm z posledních pár let. Obdobně budeme dále doplňovat pasport komunikací, městského mobiliáře, zeleně atd.

veřejné osvětlení (VO)
Aktuální situace je, dle technika, který VO ve Škvorci spravuje již několik let, taková, že cca nejméně jedna polovina lamp bude muset být v brzké době obměněna. Z pohledu investic a nákladů se jedná o poměrně významnou částku pohybující se až v desítkách milionů korun. Naším cílem je připravit veškeré podklady a projekt tak, abychom mohli žádat o dotaci. Dle zatím uskutečněných jednání a získaných informací bychom se mohli pokusit o celkovou rekonstrukci VO.

obecní rozhlas
Aktuálně došlo k podpisu rámcové servisní smlouvy pro zařízení Varovného a informačního systému obyvatelstva, jehož součástí je obecní rozhlas. Na základě poznatků obyvatel proběhlo jednání, zároveň byly odeslány připomínky obyvatel ke kvalitě vysílání. Zařízení Varovného a informačního systému je nastavené primárně na funkci varování obyvatel, funkce obecního rozhlasu je jen doplňková. Proto bylo pokrytí slyšitelnosti obecního rozhlasu řešeno s ohledem na ekonomiku nákladů a nemusí být ve všech lokalitách bezchybné. Přesto se pokusíme spolu se servisní organizací systém upravit. Rádi bychom poté zavedli pravidelná hlášení obecních aktualit v přesně stanovený čas, která budou vždy začínat stejnou znělkou. Díky tomu se budete mít možnost se na hlášení připravit a vyslechnout je celé. Zjišťujeme také technickou možnost nahrávání hlášení a následné umístění nahrávky na webové stránky obce.

odpadové hospodářství
Systém odpadového hospodářství stejně tak jako výše platby za svoz a likvidaci odpadu se neměnili od roku 2012. Proběhla jednání se svozovými firmami a máme naplánované schůzky se společnostmi zabývajícími se tříděním odpadu a koncepcí odpadového hospodářství. Rádi bychom pro naše občany připravili spravedlivý, sociálně a ekonomicky únosný systém nakládání s odpady. Plánujeme setkání s občany, kde si o možnostech budeme moci vzájemně popovídat.

revitalizace sadu Višňovka, parkování a veřejného hřiště u sokolovny
Odeslali jsme podklady a náměty pro vypracování urbanistické studie řešící úpravu sadu Višňovka, parkování a veřejného hřiště u sokolovny.

Sad Višňovka bychom v severní části (přiléhající k zástavbě) využili jako relaxační a odpočinkové místo, v jižní části (vzdálenější od zástavby) pak jako místo k pravidelnému setkávání obyvatel (např. Pálení čarodějnic nebo pro sportovně založené obyvatele (cvičební venkovní prvky, přírodní běžecká trasa apod.). Možnou podobu obou částí s vámi v průběhu příprav rádi prodiskutujeme.

strategický plán
Postupně vzniká strategický plán městyse Škvorec, který je nezbytným podkladem pro získání dotací. Zatím se pohybujeme v popisné části, swot analýze. Strategický plán městyse připravujeme vlastními silami a dokončení předpokládáme v měsíci září. 


Vytvořeno: 14. 8. 2019
Poslední aktualizace: 15. 8. 2019 10:59
Autor: Martina Vodičková