Navigace

Obsah

Zpráva starostky k 11. 2. 2019

Typ: Zprávy starostky
Územní plán - Oslovili jsme zpracovatele Zprávy o uplatňování územního plánu, s nímž byla podepsána smlouva již v roce 2017. Zároveň jsme zjistili, že změna č. 2 ÚP byla předchozími zastupiteli iniciována hned dvakrát. Pokaždé s jinými subjekty, které o sobě a své činnosti navzájem nevěděly. Ani v jednom případě však nebyla změna ÚP dokončena.

ZPRÁVA STAROSTKY k 11. 2. 2019

 

Územní plán

Oslovili jsme zpracovatele Zprávy o uplatňování územního plánu, s nímž byla podepsána smlouva již v roce 2017. Zároveň jsme zjistili, že změna č. 2 ÚP byla předchozími zastupiteli iniciována hned dvakrát. Pokaždé s jinými subjekty, které o sobě a své činnosti navzájem nevěděly. Ani v jednom případě však nebyla změna ÚP dokončena. S ohledem na značnou časovou prodlevu od započetí prací na změně ÚP, kdy došlo mimo jiné i ke změně legislativy, bude nutné zrušit provedená rozhodnutí a začít se změnou od úplného počátku.

 

Parkování v obci

Parkování na obecních komunikacích je jedním z nejskloňovanějších témat posledních tří měsíců.

Poměrně dlouhou dobu je jednou z podmínek kolaudace nového rodinného domu existence garáže nebo parkovacího stání na vlastním pozemku. Proč tedy neparkovat tam? V jiné roli jsou vlastníci starších domů, kde se s parkováním na pozemku nepočítalo, a hledají tak možnost, jak odstavit své vozidlo na veřejné prostoru či na komunikaci. Na ty druhé se ti první zpravidla vymlouvají, když zdůvodňují své parkování. Možná nevíte, že není možné si jakkoliv nárokovat prostor pro parkování svého vozidla na veřejném prostoru nebo komunikaci před svým domem či pozemkem či jinde v obci, pokud ovšem nemáte s obcí uzavřenou smlouvu na pronájem parkovacího místa. Není tajemstvím, že parkování v obci je dlouhodobě neřešeno, a věřím, že si občané nebudou situaci navzájem ještě více komplikovat svou bezohledností.

Na parkování jsme narazili i v souvislosti se zimní údržbou, kterou má za úkol obec provádět. Když jsem při posledním přívalu sněhu projížděla po obci na popud několika z vás, stěžujících si na nedostatečné odstranění sněhu, musela jsem uznat, že obdivuji pana Červínka, který se musí s traktorem proplétat mezi vozidly zaparkovanými na obou stranách komunikací, kam se často s radlicí jen tak tak vejde. Další komplikací při údržbě obecních komunikací jsou kameny, které podél komunikací někteří občané skládají. Obzvlášť při zimní údržbě hrozí poškození vozidel.

 

Obecní zpravodaj

Hledáme přispivatele do obecního časopisu, zájemci pište na starosta@obecskvorec.cz .

 

Anketa na podobu náměstí

Na webové stránky obce jsme umístili anketu, která bude sloužit jako podklad pro zadání architektonické soutěže na ideový návrh Masarykova náměstí ve Škvorci. Budeme rádi, když nám vyplněním anketního formuláře sdělíte své představy o podobě náměstí, a tím nám pomůžete s následnou specifikací soutěžních podmínek.

 

Kostel sv. Anny

Oslovili nás představitelé církve s nabídkou o bezúplatném převodu kostela sv. Anny do majetku obce. Jako zastupitelé musíme zvážit veškeré aspekty, které by nám občanům Městyse Škvorec vznikly - náklady na rekonstrukci, na provoz, kulturní hodnota atd…).

Zvažujeme zapojení obyvatel Městyse do rozhodování o této otázce prostřednictvím ankety nebo referenda.

 

Projekty

Mateřská škola

5. února 2019 byly odstraněny poslední vady a nedodělky nástavby budovy MŠ              v Tyršově ulici. Venkovní úpravy budou probíhat na jaře.

 

Sokolovna “peklo”

K poslednímu lednovému dni se nám podařilo dosáhnout zkolaudování “Pekla”, jinak prostor suterénu pod sokolovnou. Premiéru mělo hned 2. února při dětském karnevalu a hasičském plese.


Příloha

Vytvořeno: 5. 3. 2019
Poslední aktualizace: 5. 3. 2019 15:40
Autor: Martina Vodičková