Navigace

Obsah

ZPRÁVA STAROSTKY K 22. 10. 2019

Typ: Zprávy starostky
Milí občané Škvorce a Třebohostic,
ráda bych Vás téměř rok od svého zvolení do funkce starostky informovala, co je nového v našem městysu a na čem aktuálně pracujeme. Níže mám pro vás několik, dle mého názoru, důležitých sdělení.

Autobusové linky

V uplynulých týdnech jsme společně s odborem dopravy města Úvaly, zástupci ROPIDu, IDSK a OAD Kolín řešili zlepšení autobusové obslužnosti Škvorce a Třebohostic v návaznosti na vlakové spoje přijíždějící do Úval. S prvními výsledky se setkáte již od nového jízdního řádu:

změny od 14.12.2019 na lince 423 ve směru nádraží Úvaly -> Škvorec:

  • zavedení nových spojů ve všední den ve 23:02* a 00:02*
  • přesunutí spoje ve 22:32* na 22:02*
  • spoj v 18:32* a spoj v 00:02* bude prodloužen do Třebohostic

změny od 14.12.2019 na lince 423 ve směru Škvorec -> nádraží Úvaly:

zavedení nového spoje ve 22:50* z náměstí ve Škvorci

*Uvedené časy se nakonec mohou v řádu minut ještě změnit z důvodu úprav jízdních dob mezi zastávkami.

změny projednávané a plánované od června 2020:

  • jednáme o prodloužení některých nebo všech spojů linky 329 ze Skalky až do Úval
  • prodloužení některých nebo všech spojů linky 655 do Škvorce

 

Bio odpad

Letos poprvé mohou občané přímo ve Škvorci a Třebohosticích zdarma odevzdávat i velkooobjemový bioodpad rostlinného původu (zejména větve, listí, trávu). Kontejnery na budou v obci přistaveny v termínu od 25. do 28. října 2019.

 

Kaplička v Třebohosticích

Třebohostická občanka nás oslovila s nabídkou, že by ráda dlouhodobě a nezištně pečovala o kapličku. Chtěla bych jí touto cestou poděkovat.

 

Obecní rozhlas

Na základě podnětů občanů došlo k revizi, opravám a seřízení hlásičů obecního rozhlasu ve Škvorci a Třebohosticích. Jeden z hlásičů je v opravě. Dle stávajících informací od občanů, by měl být veřejný rozhlas dobře slyšet na místních komunikacích, v některých místech (dvory) však může být slyšitelnost horší.

Pravidelné vysílání veřejného rozhlasu bude probíhat každou středu v 17:45.

 

Multifunkční hřiště

Zpracováváme podklady pro vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektu na multifunkčního venkovního hřiště za sokolovnou.

 

Opravy komunikací, chodníky

V nejbližších dnech vyhlásíme výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na akce:

  1. Chodník, komunikace a parkovací stání v Třebohosticích, přístřešek zastávky BUS

oblast silnice III/10172 v úseku od trafostanice u základní školy (ZŠ) na náves v Třebohosticích (konkrétně k č. p. 4) a místní komunikace na pozemku parc. č. 909/1, úsek sousedící s pozemkem ZŠ parc. č. 280/2

  1. Oprava komunikace ulice U Pražírny ve Škvorci a chodník podél silnice II/101 ve Škvorci

oprava komunikace ulice U Pražírny v celkové délce cca 250 m, parkovací místa pro krátkodobé stání u staré MŠ, bude navržena nová plocha pro parkování na pozemku p. č. 966, nový chodník podél silnice II/101 v ulici Čs. armády na pravé straně ve směru ze Škvorce na Úvaly v celkové délce cca 230 m.

  1. Oprava komunikace a propustku v ulici Na Pazderně ve Škvorci

Jedná se o komunikaci ulice Na Pazderně v obci Škvorec v celkové délce cca 480 m a opravu římsy a zábradlí propustku.


Vytvořeno: 29. 11. 2019
Poslední aktualizace: 29. 11. 2019 13:40
Autor: Martina Vodičková