Navigace

Obsah

Zpráva starostky k 24. 6. 2019

Typ: ostatní
Obecní zpravodaj - V červnu vyšlo tentokrát již v plánovaném termínu druhé číslo obecního zpravodaje, zamýšlené čtení na prázdniny.

Dětské hřiště v Třebohosticích

Plány na dětské hřiště v Třebohosticích zkomplikovalo zjištění, že poslední pozemek ve vlastnictví městysu nacházející se v centru obce, byl zastupiteli již dříve schválen k prodeji. Zřejmě ve snaze zbavit se povinnosti pečovat o majetek zbavoval se městys napříč minulými lety postupně svých nemovitostí. Těžko se hledá třeba i jen místo, kam umístit kontejnery na tříděný odpad, natož místo pro odpočinek.

 

Bio odpad

Věděli jste, že cena za likvidaci SKO (směsného komunálního odpadu=obsahu vašich popelnic) je násobně vyšší než cena Bio odpadu (posekané trávy, ořezaných větví, zbytků zeleniny atd.)? Proč tedy platit za objemný a těžký Bio odpad, který končí v běžných popelnicích, vyšší cenu? Nemluvím o dalších nákladech, které městys platí za likvidace skládek Bio odpadu, rostoucích na obecních pozemcích přímo za zahradami, v lese, anebo na odlehlejších místech katastru.

 

Krokem správným směrem, k nižšímu navýšení cen, by mohly být popelnice na Bio odpad. Popelnice budou k dispozici koncem léta. Zároveň změníme systém plateb svozové firmě z paušálních poplatků podle velikosti popelnic, na konkrétní platby za svezené množství odpadu za městys. Oddělením Bio odpadu z celkového množství sváženého směsného odpadu očekáváme menší nárůst ceny při avizovaném výrazném navýšení ceny za skládkování směsného odpadu ze strany svozových firem.

 

Současný způsob svozu odpadu nahrává tomu schovat se za ostatní a nechat platit obec a jen si stěžovat na zvyšující se poplatky. Přitom poplatek za směsný komunální odpad (SKO) resp. poplatek za popelnice se v městysu nezměnil od roku 2012!

 

Úprava pronájmu, pozemek „višňovka”

Pozemek navazující na ovocný sad „višňovka” byl v minulosti pronajatý zemědělské společnosti v rozporu se záměrem zastupitelstva (jinak formulovaná výpovědní doba), nebyl dodržen formální postup. Z tohoto důvodu jsme otevřeli jednání s nájemcem a dohodli jsme se na narovnání skutečnosti. Uvedený pozemek bude vyjmut z pachtovní smlouvy a občané městyse jej budou moci v blízké budoucnosti využívat. Plánujeme provést údržbu celého sadu a plánem je využít celý pozemek „višňovky” jak pro relaxační zónu (spodní část pozemku), tak i pro sportovní a společenské využití.


Kamerový systém městyse Škvorec

Někteří z vás jste si jistě všimli, že městys Škvorec disponuje kamerovým systémem. Budování systému započalo v roce 2017, druhá fáze, resp. rozšíření o další tři kamery proběhlo před volbami na podzim roku 2018.

 

Jelikož jsme od bývalého vedení úřadu neobdrželi žádné informace ohledně myšlenky, záměru nebo smyslu realizace projektu kamerového systému, mohli jsme se jenom domýšlet za asistence realizátora projektu, městské a státní policie, které jako jediné výstupy ze systému využívají.

 

V současné době nejsme spokojeni s možnostmi, které nám kamerový systém dává, a rádi bychom provedli konkrétní úpravy tak, aby byly případné výstupy byly pro městys větším přínosem.

Veřejné osvětlení

Plán rozvoje, změny veřejného osvětlení (VO) vychází z několika skutečností. Dle interního šetření je cca polovina světel VO ve stavu, kdy bude potřeba provést kompletní výměnu. Dalším faktem je situace, kdy vypsané dotační tituly na LED VO končí v roce 2020 a zatím není znám další vývoj v této oblasti. Třetím kamínkem do mozaiky je fakt, že městys Škvorec je poměrně významně zatížen poplatkem za údržbu stávajícího VO. S předpokladem růstu cen elektrické energie bude také vyšší tlak na navýšení plánovaného rozpočtu v této kapitole.

 

Připravujeme projekt posouzení vhodnosti, resp. cenové náročnosti LED technologie VO a to jak v investiční rovině, tak i z hlediska provozních úspor. Je potřeba férově říci, že změna VO na LED technologii je poměrně finančně náročná, a tak se při ekonomické vyhodnocení může ukázat, že nemusí být v konečném důsledku výhodná.

 

Na základě uvedených skutečností dojde k nasazení LED technologie na nový developerský projekt v Třebohosticích. Technologie LED světel bude dodávána českou výrobní společností, kdy na LED osvětlení bude poskytnuta 7letá záruční doba. Přímým jednáním byla také dosažena zajímavá 20% sleva, oproti cenám koncovým.

 

Ledová plocha ve Škvorci

Sportovní možnosti v městysi Škvorec jsou omezené. Vidíme zde poměrně velký dluh z minulosti a rádi bychom situaci postupně napravili. Primárně nám v městysi Škvorec chybí venkovní sportoviště, a i kapacita místní sokolovny je z hlediska obsazenosti na svém limitu.

 

Jedním z plánů je vznik víceúčelového hřiště ve Škvorci u sokolovny. Zajímavou možností byla nabídka “umělého” kluziště, která by mohla sloužit jednak pro výuku bruslení místní ZŠ, tak i pro veřejnost.

Jedná se o švýcarskou technologii umělého ledu. V denním tisku nedávno vyšlo několik rozporuplných článků, a tak jsme rádi, že jsme mohli tuto technologii otestovat na “vlastní” brusle.

I přes zajímavou 40% slevu za mírně použitou plochu pro bruslení s desetiletou zárukou jsme tuto nabídku vzhledem k vysoké ceně nevyužili.

 

Webové stránky obce

Došlo k vytvoření vlastní “aplikace” na hlášení závad. Na webových stránkách najdete Formuláře na hlášení kulturních akcí. To je důležité z hlediska jednotného zdroje informací, protože na základě podkladů vzniká měsíční kulturní přehled, data se mohou využít pro Škvorecký zpravodaj, ale také pro publikování samostatných akcí v kulturní sekci webu městyse Škvorec. Nově existuje možnost podání žádosti o dotace na kulturní a sportovní akce. Rádi bychom připravili katalog řemeslníků. Proto prosím případné kutily, řemeslníky nebo společnosti, aby se případně zaregistrovali na webu městyse v menu: Potřebuji zařídit - registrace do katalogu řemesel.

 

Strategický plán

V roce 2018 vznikl strategický plán rozvoje městysu, s jehož kvalitou a formou nejsme spokojeni. Oslovili jsme proto pomocí získaného kontaktu pana architekta působícího na katedře architektury ČVUT. Strategický plán by měl být vypracován v rámci semestrální práce studentů architektury v příštím semestru.

 

Černé stavby, výstavba

Reagujeme na podněty občanů a snažíme se aktivně působit proti zjištěným rozporům mezi skutečným stavem a platným stavebním povolením/územním rozhodnutím. V jednom z případů konzultujeme případné kroky ve spolupráci s advokátní kanceláří.

 

Plánované opravy ulic

Již 1. července začnou opravy dvou vpustí (kanálů) v ulici U Hřiště a na křižovatce Husova x Barákova a jedné šachty dešťové kanalizace u mostku v ulici Barákova. Společně s nimi budou opraveny výtluky v ulicích Barákova, Smiřických a U Hřiště ve Škvorci.

 

Ve špatném stavu jsou také ulice U Pražírny a Na Pazderně. Tam ale, vzhledem k míře jejich poškození a pravděpodobnosti nekvalitního podkladu vozovky, plánujeme generální opravu. V září poptáme projekt rekonstrukce pro stavební povolení. Po proběhlém kolečku a získání stavebního povolení bude poptáván zhotovitel prací. Realizaci odhadujeme na jaro 2020.  V nejbližší době necháme alespoň zaplnit výtluky asfaltovým recyklátem. Nyní koluje po vyjádřeních u dotčených institucí projekt opravy propadlého propustku v ulici Na Pazderně.

 

Sekání trávy a jiné hlučné práce

Nejen na FB a v mé e-mailové schránce probíhá téměř permanentní diskuse nedělních pracantů a zastánců nedělního odpočinku. V mnoha obcích řeší hlučné nedělní aktivity nekompromisním zákazem prostřednictvím Veřejné vyhlášky. Jsme sice městys ale vlastně spíš vesnice v bezprostřední blízkosti velkoměsta. Dost různorodé na to, aby se to dalo vyřešit jedním škrtnutím pera. Než přistoupit k restrikcím, zkusila bych vyzvat vás pracanty, abyste se zamysleli nad tím, zda je neděle opravdu ten jediný den, kdy můžete posekat zahradu, brousit, řezat. Jestli nemůžete někdy hlučné aktivity přece jen posunout na jiný den. A vás, kteří se celý týden těšíte na nedělní klid, abyste byli k těm několika urputným pracantům shovívavější.


Vytvořeno: 25. 6. 2019
Poslední aktualizace: 25. 6. 2019 14:53
Autor: Martina Vodičková