Navigace

Obsah

Zpráva starostky k 9. 9. 2019

Typ: Zprávy starostky | ostatní
Milí občané Škvorce a Třebohostic, zajímá vás, co se dělo o prázdninách, co se podařilo dokončit a jaké jsou plány na nejbližší týdny?

opravy komunikací a nové přechody

Na přelomu září/října bude realizováno osazení svislého dopravního značení a související stavební úpravy pro vyznačení tří nových přechodů pro chodce (u pošty, zastávky Mateřská škola a u pivovaru), jak jsme vás již dříve informovali. Vodorovné dopravní značení přislíbila provést Krajská správa a údržba silnic.

 

protiradonová ozdravná opatření v budově ZŠ ve Škvorci

Během prázdnin jsme pracovali na rozsáhlých protiradonových opatřeních v budově ZŠ. Stavební práce se podařilo dokončit v termínu, tak mohly děti zasednout do lavic již první školní den, v pondělí 2.9.2019. První kontrolní měření radonu prokázalo skutečně výrazné snížení koncentrace radonu, hluboce pod přípustnou mez. Zároveň byla v budově školy provedena opatření pro odvlhčení zdí, výměna dveří a parapetů v 1. NP, které byly výrazně za svou životností, a také příprava pro IT rozvody.

 

výměna střešní krytiny na budově ZŠ v Třebohosticích

Ani druhá budova školy, stará budova v Třebohosticích, nebyla ušetřena stavebních prací. Zde proběhla kompletní výměna střešních latí a krytiny, včetně okapů a svodů. Práce byly dle plánu dokončeny v předposledním srpnovém týdnu. Práce na střeše odkryly další nutnost oprav a sice oprav říms, do kterých zatékalo a jsou tudíž ve velmi špatném stavu. Opravy říms bude nutné realizovat ještě v září a v říjnu. Příchod do budovy bude vždy řádně zajištěn a označen. 

 

úprava zahrady nové MŠ ve Škvorci a dětského hřiště pro veřejnost

Po celý srpen probíhaly úpravy na zahradě “nové” MŠ a veřejném hřišti spočívající ve vybudování nového oplocení a zpevněné plochy pro zásobování, předláždění a úpravě přístupového chodníku a dalších úpravách okolí MŠ. I na této stavbě se podařilo dodržet termín a byly dokončeny veškeré zasmluvněné práce. Odstraněné herní prvky (z důvodu špatného stavu nebo nefunkčního ukotvení) budou opraveny a navráceny zpět. Zahrada MŠ i veřejné dětské hřiště by měly být funkční koncem září. Děkujeme všem rodičům za pochopení a trpělivost a věříme, že se jim podoba nové zahrady bude líbit. Návrh školkové zahrady zpracovává zahradní architekt, ale i vy se můžete na její úpravě podílet. Darujte přebytky rostlin ze své zahrady!

 

obtěžování hlukem z podnikatelských subjektů v obci

Se všemi vlastníky podnikatelských subjektů, které poměrně velké skupině z vás komplikují a znepříjemňují víkendový odpočinek, jednáme o možnostech, jak reálně hluk omezit. Podle reakcí od některých z Vás již zaznamenáváme první úspěchy. Musím podotknout, že vlastníci jsou vesměs ochotni jednat o nápravných opatřeních v podobě stavebních úprav, zajištění dohledu nad konanými společenskými akcemi a jiných.

 

likvidace odpadu v případě vlastníků chat

Vyzvali jsme písemně vlastníky rekreačních objektů ve škvoreckém katastru a požádali je o doložení způsobu likvidace odpadu, který ve svých objektech produkují. Chtěli bychom tak zamezit vypouštění odpadu do Škvoreckého potoka a znečišťování lesních pozemků ve vlastnictví městysu. Ty by měly v první řadě sloužit k rekreačním a sportovním účelům pro všechny občany městysu.

 

městys Škvorec podpoří oslavy 130. výročí vzniku hasičského sboru

Dlouhou dobu byli hasiči nejen v našem městysu ale i v jiných menších městech a vesnicích jedinými nositeli a organizátory kultury a zábavy. Rozhodli jsme se za městys podpořit hasičské oslavy zajištěním dvou dětských atrakcí, které budou moci děti v rámci oslav bezplatně využít. Výběrem jsme se snažili pokrýt co největší věkové spektrum dětí.

 

obecní nemovitosti

O prázdninách se nám podařilo vyklidit po léta střádaný a kupený odpad na půdách, ve sklepích a jiných “zapomenutých” místnostech a přístavcích obecních budov včetně radnice. Odložené věci zaplnily několik kontejnerů tříděného i směsného odpadu, některé věci jsme nabídli občanům za odvoz.

 

zahrada u obecního domu s poštou

Zahradu u obecního domu s poštou lidé vesměs nevnímají jako obecní majetek. Přišlo nám líto takový prostor nevyužít a nechat ho nadále ležet ladem. Vznikla tak ideová studie - návrh využití prostoru pro co nejširší skupinu obyvatel - mladou a střední generaci a také seniory. Studie bude publikována na obecním webu a v papírové podobě je možné ji na vyžádání shlédnout na úřadě.

 

hřbitov ve Škvorci

Jistě se shodneme na tom, že škvorecký hřbitov si zaslouží, aby se stal důstojnějším a příjemnějším místem, kde budeme moci zavzpomínat na své rodinné příslušníky. V těchto dnech vznikají tři verze ideové studie, která nastíní, jak by mohl hřbitov v budoucnu  vypadat. Rádi bychom vás občany vyzvali ke shlédnutí těchto návrhů a k následné diskusi o nich.

 

spolupráce s městskou policií

Spolupráce městysu s Městskou policií Úvaly funguje oboustranně aktivně a výborně. Pravidelně se setkáváme a za městys policii předávám podněty od vás občanů i naše. Po domluvě provádějí opakovaná měření rychlosti projíždějících vozidel a to na několika nejrizikovějších místech ve Škvorci i v Třebohosticích. Dostávám od nich měsíční hlášení o počtu a typu zjištěných přestupků. Tato hlášení jsou k nahlédnutí u mě na úřadě.

 

ukazatel rychlosti v ul. ČS Armády

Ukazatele rychlosti v ul. ČS Armády, na jehož absenci nás často upozorňujete, je majetkem kraje, jím byl také instalován a stejně tak deinstalován. Deinstalace za účelem provedení kontroly a opravy proběhla již před delším časem a bez předchozího upozornění našeho úřadu. Minulý týden jsme ověřovali stav probíhajících oprav měřiče a možný termín jeho navrácení na původní místo. Konkrétní termín jsme na náš dotaz nedostali, byli jsme pouze ujištěni, že k jeho navrácení dojde v brzké době.


Vytvořeno: 19. 9. 2019
Poslední aktualizace: 19. 9. 2019 16:34
Autor: Martina Vodičková