Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky k 15. 9. 2020

Vážení spoluobčané,
letošní léto bylo ve znamení dvou velkých kulturních akcí a také se posunuly kupředu dva významné projekty - proběhla výběrová řízení na projektové práce kanalizace v Třebohosticích a rekonstrukci komunikací, vybudování chodníků, zastávky a parkovací plochy u školy a byla nám potvrzena dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje.

Zpráva starostky k 15. 9. 2020

Renovace místa Na Plachtě v Třebohosticích

Děkujeme občanům za podporu v případě hlasování o projektu úpravy místa a posezení v Třebohosticích, stejně tak za zaslané podněty k renovaci místa. Jsme rádi, že náš projekt byl v plné výši podpořen z rozpočtu Středočeského kraje částkou 396 000 Kč. Po vyhlášení výsledků a získání dotace jsme se sešli s několika Třebohostickými a na místě detailněji probrali náš záměr a vyslechli si názory místních obyvatel. V uplynulých týdnech jsme oslovili čtyři dodavatele s poptávkou na vypracování závazné nabídky na úpravu místa dle specifikace projektu. Kladli jsme důraz na kvalitu a odolnost použitých materiálů a začlenění prvků do kontextu místa. Nabídky na úpravu místa obdržíme v polovině měsíce září. Naší snahou je dle možností provést úpravu místa během podzimu roku 2020 nejpozději však na jaře roku 2021. 

 

Výběrové řízení na projekt chodníku v Třebohosticích a rekonstrukce ulic

Dne 1. 7. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku „Opravy komunikací a nové chodníky v městysu Škvorec – zpracování projektové dokumentace“, které bylo ukončeno dne 20. 7. 2020. Nabídku do výběrového řízení podaly 2 firmy. Hodnocení probíhalo na základě dvou hodnotících kritérií – cena (70 %) a referenční služby dokládající zkušenost účastníka (30 %).

 

Výběrové řízení na projekt splaškové kanalizace v Třebohosticích a rozšíření ČOV Škvorec 

Dne 4. 6. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku „Městys Škvorec – splašková kanalizace a rozšíření ČOV – zpracování projektové dokumentace“, které bylo ukončeno dne 29. 6. 2020. Nabídku do výběrového řízení podalo 7 firem (nabídkové ceny se pohybovaly v rozpětí od 1.393.000 Kč do 5.820.000 Kč (bez DPH), Hodnocení probíhalo na základě 2 hodnotících kritérií - cena (70 %) a referenční služby dokládající zkušenost účastníka (30 %). V zákonné lhůtě 15 dní pro podání námitek proti rozhodnutí žádný z účastníků námitku nepodal, s vítěznou firmou bude tedy v nejbližších dnech podepsána smlouva.

 

Příprava projektu na nové chodníky podél hlavních ulic a zklidnění dopravy ve Škvorci

Přes prázdniny členové komise stavební a rozvoje městyse pracovali na přípravě zadání projektu nových chodníků podél hlavních ulic/průtahů obcí (ČS armády-Komenského-Říčanská a Tyršova), který bude obsahovat rovněž návrh nových přechodů pro chodce, úprav na vjezdech do obce, které zpomalí přijíždějící řidiče, požadavek na úsekové měření rychlosti, bezpečnostní prvky v podobě zábradlí na exponovaných místech, odvodnění komunikací dešťovou kanalizací, úpravu parkovacích míst u pošty a návrh parkovacích míst v ulici Tyršova.

 

Pasporty

Pokračujeme v evidenci majetku městyse pomocí pasportů. Aktuální stav pasportů si můžete zobrazit pomocí odkazu v levém panelu na webu městyse. Pasporty nám slouží nejen pro evidenci a pořádku v evidenci, ale slouží také jako podklady pro případné projekty a dotační výzvy. Víte, že pomocí pasportů také dokážeme zjistit přesný rozměr hrobového místa nebo generovat smlouvu?

 

Hřbitov

Poslední pondělí v červenci se na úřadě sešli převážně starší místní občané, aby shlédli tři návrhy na revitalizaci Škvoreckého hřbitova a ptali se autorky návrhů na vše, co je zajímá. Jeden občan zaslal své připomínky písemně. Připomínky účastníků diskuse zohledníme při výběru varianty, návrhy si můžete prohlédnout na webových stránkách městyse.

 

Prázdninový koncert

Úvod prázdnin byl po koronavirové kulturní pauze ve znamení koncertu v parku na Masarykově náměstí Mňága a žďorp. Takový koncert byl pro obec naší velikosti bezpochyby jedinečnou událostí. Koronavirus neumožnil kapelám účast na plánovaných velkých akcích, rozhodli se tedy rozhýbat kulturu po menších městech a vesnicích. Díky nadšení a nasazení mnoha dobrovolníků i díky spolupráci se Spolkem sousedů byla organizace koncertu profesionální a podařilo se ze vstupného udržet téměř vyrovnaný rozpočet. Na rozehřátí jako překvapení premiérově vystoupila nová hudební funky beat kapela Kec on the mour ze Škvorce.

 

Tradiční škvorecký jarmark

Uplynulou neděli proběhl tradičním jarmark na náměstí ve Škvorci ve znamení návratu ke svému původnímu pojetí. Slovo jarmark pochází z německého "Jahrmarkt" neboli výroční trh. Většina místních a několik sousedů z blízkého okolí přijali výzvu a přišli nabídnout své produkty. Spolu se stánky škol a školky jste jich mohli v parku navštívit celkem 28 a užít si bohatý doprovodný program s atrakcemi nejen pro děti. Nově mohli návštěvníci shlédnout výstavu věnovanou významným a zajímavým osobnostem z rodu Křováků. Pokud jste si nestihli vše v klidu přečíst, najdete panely ve škvorecké škole, které jsme je nabídli k využití.

 

Akce pro seniory

Jeden ze srpnových sobotních podvečerů jsme věnovali tanečním pro starší občany s živou hudbou. Rádi bychom v takových akcích pokračovali. V naší obci se poslední dobou pořádá mnoho zajímavých akcí jak pro děti, tak pro dospělé. Tak trochu se zapomíná na spoluobčany dříve narozené, proto se městys rozhodl na podzim tohoto roku uspořádat pro 65 plus cyklus přednášek – besed na různá témata, ale která mají mnoho společného, a to je zdraví. Nazvali jsme cyklus záměrně MOJE ZDRAVÍ, protože to je v tomto věku to nejhodnotnější, co člověk má.

 

Svoz velkoobjemového Bio odpadu - podzim 2020 

O víkendu 23. - 26.10. 2020 bude ve Škvorci a Třebohosticích probíhat svoz velkoobjemového BIOodpadu (BIO VOK).

 

Sezónní svoz směsného komunálního odpadu

Ačkoliv se na nás občané obraceli s požadavkem na týdenní svoz v letních měsících pouze ojediněle, evidujeme do deseti požadavků, uvažujeme o tom, že by si občané v příštím roce mohli zvolit mezi svozem stávajícím a sezónním.

 

Štěpka pro občany k odběru zdarma

Po proběhlé údržbě parku na Masarykově náměstí a ořezu stromů je pro občany k dispozici štěpka, která vznikla po zpracování ořezaných větví. Z hromady v zadní části parkoviště mezi sokolovnou a budovou školy je možné si ji bez omezení naložit. Štěpku lze mimo jiné použít jako mezivrstvu do domácích kompostérů.

Datum vložení: 16. 9. 2020 10:58
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2020 17:25
Autor: Referent Podatelna

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad