Navigace

Obsah

Aktuality

26.10.2020

višnovka

ZMĚNA: Veřejné projednání projektů multifunkčního hřiště a sadu Višňovka

Na základě epidemiologické situace jsme bohužel nuceni veřejné projednání projektu multifunkčního hřiště a studie sadu Višňovka plánované na 3. 11. opět přesunout. Nový termín vám včas oznámíme. Termín zastupitelstva 3. 11. zůstává zachován.

Detail

26.10.2020

Plánovaná odstávka elektřiny

Seznam plánovaných odstávek elektřiny 06.11.2020 (08:00 - 15:00)

Detail

22.10.2020

Lítačka

Našla se Lítačka!

Našla se Lítačka! Pan M. G. si ji může vyzvednout v budově úřadu městysu Škvorec oproti OP. Prosím, zvoňte!

Detail

22.10.2020

odpadky

Jak nakládat s odpady v KARANTÉNĚ

Dobré dopoledne, vzhledem k aktuální situaci v ČR si dovolujeme připomenout pár informací k nakládání s odpadem z domácností, které jsou v karanténě nebo zasažené Covidem-19.

Detail

21.10.2020

hlášení rozhlasu

HLÁŠENÍ VEŘEJNÉHO ROZHLASU Z 21.10.2020 - přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad

Vážení občané, pokud jste špatně slyšeli hlášení veřejného rozhlasu, můžete si v klidu domova přehrát pořízený zvukový záznam

Detail

21.10.2020

bioodpad

Kontejnery na BIO odpad tento víkend!

Ve dnech 23. – 25. 10. bude ve Škvorci probíhat svoz velkoobjemového BIO odpadu. Do kontejnerů na BIO odpady (BIO VOK) je možné odložit: -pouze bioodpady (listí, tráva, větve, zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu). Živočišné zbytky do těchto kontejnerů nepatří. BIO VOK budou přistavěny na těchto stanovištích: 1. U Hřiště (v zatáčce u fotbalového hřiště) 2. roh ul. Jiráskova a Komenského 3. Masarykovo náměstí u školní jídelny 4. křížení ulic V Edenu a Ke Špejcharu 5. Na Rybníčkách na náměstíčku (křižovatka Husova/ Barákova/ Sadová) 6. Husova ul. - nad farou 7. Barákova (u č. p. 370) 8. Třebohostice u rybníčku V případě náhlé změny termínu z důvodu aktuálních opatření vlády kvůli pandemii Covid-19 vás budeme informovat na webových stránkách městysu a prostřednictvím rozhlasu.

Detail

19.10.2020

stavební komise

Komise stavební a rozvoje předložila další návrhy pro rozvoj městyse Škvorec

Ve středu 23. 9. 2020 se konala schůze Komise stavební a rozvoje městyse pod vedením jejího předsedy Josefa Suchánka (s.n.k. SOUSEDÉ), která projednala a doporučila k realizaci významné projekty pro rozvoj Škvorce a Třebohostic.

Detail

Kalendář akcí na území městyse Škvorec