Navigace

Obsah

Zprávy a novinky Městyse Škvorec

22.03.2019

Vodos Kolín - průběžná výměna vodoměrů s cejchem r. 2013 a starších

Jako každý rok, bude i letos prováděna naší společností průběžně výměna vodoměrů ve vaší obci. Výměny se týkají pouze u vodoměrů jejichž rok cejchu je z roku 2013 a starší, tudíž ne u všech odběratelů plošně. Jedná se pouze o vodoměr, jenž je osazen na vodovodní přípojce. Netýká se tedy podružných vodoměrů na ponížení stočného, měření vlastních zdrojů (voda ze studny) atd. Pokud máme k dispozici platné telefonní číslo, bude jednotlivé odběratele, kterých se výměna týká, kontaktovat předem náš externí pracovník, jenž výměny provádí, případně vhodí oznámení do schránky. Tato výměna je zcela na účet naší společnosti, tudíž odběratel nic nehradí. Přes vodoměr, který má prošlou platnost cejchu ověření, nelze podle zákona následně dodávat a fakturovat vodu, proto prosíme odběratele o součinnost. Jméno montéra výměn vodoměrů je pan Libor Žížala, telefon 724 589 962. Na požádání se může prokázat občanským průkazem. Děkujeme za spolupráci.

Detail Aktuality

22.03.2019 - 07.04.2019

Dokumentace k II/101 Úvaly - Říčany DUR

Detail Úřední deska

19.03.2019

Vodos Kolín - žádost o omezení užívání pitné vody od 1.5.2019 - 31.7.2019

VODOS Kolín vyzývá k dočasnému omezení užívání pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu od 1.5.2019 do 31.7.2019

Detail Aktuality

19.03.2019

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 2.4.2019 od 7,30 do 15,00 hodin

Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 2.4.2019 ve Škvorci - Na Křemíně čp.444, Na Pazderně par.č. 690,Škvorec E65, par.č. 681/4, par.č.818/2, Tyršova čp. 64,303,404,411,419,E74

Detail Aktuality

19.03.2019

Ukliďme Pošembeří - brigáda v sobotu 23.3.2019, sraz v 9,00 hodin u budovy úřadu ve Škvorci

I letos se pokusíme uklidit okolí našich domovů, rukavice a pytle jsou k dispozici, sraz účastníků v sobotu 23.3. 2019 v 9,00 hodin u úřadu ve Škvorci.

Detail Aktuality

08.03.2019

Městys Škvorec se připojí k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"

Městys Škvorec se vyvěšením Tibetské vlajky před budovou úřadu letos poprvé připojí (spolu s více než 800 obcemi v ČR) k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet". Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.

Detail Aktuality

06.03.2019

Informace - nově vydané směrnice Městyse Škvorec - č.1/2019 a č.2/2019

Byly vydány nové směrnice, které najdete v Obecně závazných vyhláškách Městyse Škvorec na obecních stránkách. Směrnice č. 1/2019 - Pravidla pro poskytování dotací a financování veřejných akcí Směrnice č. 2/2019 - Plán rozvoje sportu

Detail Aktuality

06.03.2019

Mateřská škola Škvorec - zápis dětí na školní rok 2019/2020 dne 2.5.2019

Zápis proběhne dne 2.5.2019 od f15,00 do 17,00 hodin v budově MŠ na adrese Čs. Armády 156 ve Škvorci

Detail Aktuality

05.03.2019

Zpráva starostky k 11. 2. 2019

Územní plán - Oslovili jsme zpracovatele Zprávy o uplatňování územního plánu, s nímž byla podepsána smlouva již v roce 2017. Zároveň jsme zjistili, že změna č. 2 ÚP byla předchozími zastupiteli iniciována hned dvakrát. Pokaždé s jinými subjekty, které o sobě a své činnosti navzájem nevěděly. Ani v jednom případě však nebyla změna ÚP dokončena.

Detail Zprávy starostky

04.03.2019

Uklid´me Pošembeří 2019 od 16.3. do 12.4.2019

od 16.3. do 12.4.2019 se uskuteční 9. ročník tradiční akce UKLIĎME POŠEMBEŘÍ - Ukliďme svět, ukliďme Česko, pro zájemce jsou připraveny úklidové pomůcky k vyzvednutí na Úřadě městyse Škvorec. Bližší informace dostanete na tel. 224283840 nebo 602672599.

Detail Aktuality

04.03.2019

Tříděný odpad - modré kontejnery - UPOZONĚNÍ

Svozovou firmou jsme byli upozorněni na špatné třídění odpadu - papír z modrých kontejnerů se dál netřídí a putuje rovnou do papíren, proto Vás důrazně žádáme o důkladné třídění: do těchto kontejnerů PATŘÍ: noviny, časopisy, letáky, sešity, krabice - rozložené, lepenka, papírové obaly aj. NEPATŘÍ sem voskový, mastný, znečištěný, uhlový papír, hygienické potřeby, použité pleny, nápojové kartony aj. Špatně vytříděný kontejner je účtován ve vyšší sazbě směsného odpadu. Děkujeme že třídíte správně a tím šetříte peníze nás všech!

Detail Aktuality

01.03.2019

Škvorecký přehled - akce březen 2019

akce v měsíci březnu 2019 - Škvorec

Detail Aktuality