Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky k 27. 4. 2021

Od žádosti o dotaci k jejímu potvrzení a vyplacení to mohou být stejně tak dva roky nebo klidně jen 3 měsíce.

Dotace 1 500 000 Kč od Ministerstva financí potvrzena

Koncem března bylo potvrzeno, že náš městys obdrží dotaci ve výši 1 500 000 Kč od Ministerstva financí za úspěšné provedení protiradonových opatření v budově základní školy. Bude tak pokryta významná část nákladů souvisejících s tímto projektem. Jednalo se o první dotační “výzvu”, na které jsme začali pracovat v lednu 2019. Ve velmi krátkém čase se podařilo sestavit tým a vše naplánovat tak, aby veškeré práce proběhly během školních prázdnin a žáci a učitelé mohli již v září zahájit výuku. Potěšující je, že se podařilo zajistit dotaci v maximální možné výši.

 

Zpráva o přezkoumání výsledků hospodaření městysu Škvorec

Během února proběhla další pravidelná kontrola ze Středočeského kraje. Předmětem přezkoumání bylo zejména plnění příjmů a výdajů rozpočtu, hospodaření a nakládání s majetkem ve vlastnictví územního celku a revize smluv. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Tato kontrola neshledala žádné chyby či nedostatky v hospodaření.

 

Konkurzní řízení na ředitele/ ředitelku Základní školy Škvorec

Městys jako zřizovatel využil konec standardního šestiletého funkčního období ředitele pro vypsání konkurzního řízení na tuto pozici (vyhlášeno dne 15. 3. 2021 v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 54/2005 Sb.). Možnost doručení přihlášky nejpozději do 14. 4. 2021 do 12 hodin využilo několik kandidátů. Předpokládáme, že do konce května budeme znát vítězného uchazeče.

 

S paní ředitelkou Mgr. Marcelou Šeblovou jsme se společně dohodli na ukončení jejího působení na naší škole k 31. 5. 2021. Paní ředitelka, podobně jako mnozí lidé, využívá toto specifické období ke změně ve svém profesním životě. V této souvislosti bych ráda připomněla, v jaké nelehké situaci před šesti lety přebírala naši základní školu. Musela doplnit a vybudovat nový tým, vyřešit nedostatečné vybavení školy, opakovaně koordinovala poměrně rozsáhlé stavební práce, iniciovala nové webové stránky a v poslední době musela řešit specifika online výuky, aby škola mohla fungovat v naprosto novém režimu. Za všechno úsilí a nasazení patří paní ředitelce Šeblové naše velké poděkování a přejeme jí, aby se v plné síle mohla co nejdříve pustit do nové výzvy.

 

Žádost o podporu na zpracování projektové dokumentace na kanalizaci byla úspěšná

Projektování kanalizace v Třebohosticích a rozšíření ČOV ve Škvorci finišuje, probíhá projednávání dotčených pozemků. Už v průběhu projektování jsme požádali o podporu na zpracování projektové dokumentace z NPŽP (národní program Životního prostředí) ve výzvě „Projektová příprava – vodovody a kanalizace“. Byli jsme úspěšní a vrátí se nám 90 % vynaložených nákladů na zpracování projektové dokumentace, což je bez mála 1,5 mil. Kč.

 

Box Zásilkovny je i u nás

Nový box Zásilkovny byl v uplynulém týdnu instalován u kontejnerového stání na náměstí vedle hasičské zbrojnice. V nejbližších dnech bude plně zprovozněn a umožní místním občanům vyzvednutí a zaslání zásilky v místě bydliště a nebude nutné cestovat do výdejních míst v okolních obcích.

 

Připomínky k projektu rekonstrukce ulic Na Pazderně a U Pražírny ve Škvorci a chodníku z návsi v Třebohosticích ke škole včetně úpravy parkování a autobusové zastávky

Do 8. 2. 2021 mohli občané zasílat své připomínky k návrhu projektanta, k tzv. konceptu. Připomínky byly zapracovány, s majiteli pozemků jsme se dohodli a práce na projektu pokračují projednáváním s dotčenými správci inženýrských sítí.

 

Opravy komunikací po zimě

Za účelem zajištění oprav komunikací po zimě budou vyhlášena výběrová řízení vždy na konkrétní typ opravy, který bude nejvhodnější pro danou ulici - od drobnějších oprav výtluků výplní za horka, přes metodu ITHR, až po vyřezávání větších ploch degradovaných asfaltových krytů a jejich vyplnění litým asfaltem. Opravy budou probíhat v nejbližších dnech.

 

Výběrové řízení na výstavbu zdi na hřbitově ve Škvorci

V listopadu 2020 došlo k sesuvu hřbitovní zdi na sousední soukromý pozemek. Co nejdříve bylo potřeba zajistit havarijní opravu, aby nedošlo k dalšímu sesuvu a případným dalším škodám. Nadzemní část zdi byla rozebrána a zajištěno provizorní oplocení hřbitova. Následně byla zpracována dokumentace pro výstavbu zdi nové a získán nutný územní souhlas. Nyní se vypisuje výběrové řízení na výstavbu nové severozápadní zdi hřbitova.

 

Pomoc občanům s registrací na očkování na Covid-19 a zajištění očkování v budově úřadu

V průběhu jarních měsíců jsme nejdříve nejstarším občanům nabídli pomoc s registrací a zajištění odvozu na očkování na Covid-19 v budově úřadu. Postupně se hlásili mladší a nyní již probíhá očkování pro občany 65+ a chronicky nemocné. Očkování pro nás zajišťuje mobilní očkovací tým z jirenského zdravotnického zařízení.

 

Mizející stromy na cestě ke sv. Donátovi

Několik z vás nás s obavou upozornilo na dění na cestě ke sv. Donátovi. Někdo tam manipuluje se stromky. Panovala obava, aby nedocházelo ke krádežím porostu. Naštěstí jsme na Státním pozemkovém úřadu zjistili, že se jedná o výměnu uschlých stromů za nové. V rámci projektu vybudování zpevněné cesty je i plánovaná údržba zeleného pásu podobu pěti let.

 

Každoroční úklid s Pošembeřím

Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří se podíleli na úklidu napříč celým škvoreckým i třebohostickým katastrem. Navzdory tomu je stále příležitostí k úklidu dost. Na úřadě je možné si vyzvednout pytle na odpad a rukavice. Umístění nasbíraného odpadu je možné nahlásit telefonicky nebo e-mailem na úřadě, náš technický pracovník zajistí jeho svezení.

 

Výběrové řízení na kronikáře/ kronikářku městysu

Před týdnem bylo vyhlášeno výběrové řízení na kronikáře/ kronikářku. Přihlášky mohou zájemci podávat do 3. 5. 2021.

Je nám líto, že autorka kronik za roky 2018 a 2019, paní Jana Ježková, již nebude pokračovat ve své práci pro městys, nicméně věříme, že se nám podaří nalézt odpovídajícího následovníka. Tímto bychom chtěli paní Ježkové poděkovat za její obětavou práci na obou kronikách a popřát jí hodně dalších úspěchů v pracovním i soukromém životě.

 

Děti sázely stromy podél obnovené pěšiny do Zlaté

Ve spolupráci se základní školou chceme vytvořit prostor pro větší zapojení žáků do péče o naše životní prostředí. Aktuálně ve spolupráci s obcí Zlatá probíhá obnova původní polní cesty. Na tuto budoucí pěšinu jsme zasadili v minulých dnech 7 nových stromů (https://www.facebook.com/obecZlata) a připravili 5 jam na zasazení stromů, které jsme věnovali školákům z 1. A až 4. B, které mají své střídy v budově v Třebohosticích.

 

Velikonoční ON-LINE jarmark, prázdninová stopovací hra

Těší nás, že občané přes dlouhou dobu trvajících omezení a březnový „lockdown“ našli chuť organizovat sami sobě alternativní kulturní a společenské akce, jakými bezpochyby jsou Velikonoční on-line jarmark a jarně prázdninová stopovací hra pro školáky. Děkujeme organizátorům!

 

Tyto jednotlivé činnosti a projekty připravují, realizují nebo se na nich podílí zastupitelé:
Ing. Martina Vodičková, Ing. Barbora Seidlová, Ing. Radek Pohnán, Josef Suchánek,
Ing. Zdeněk Doboš a Ing. Jana Fejfarová.

Zprávu starostky a další informace naleznete na www.obecskvorec.cz

Datum vložení: 4. 5. 2021 12:22
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2021 18:57
Autor: Martina Vodičková

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad