Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky k 9. 2. 2020

Milí spoluobčané,
nezaháleli jsme ani během Vánočních svátků. Absolvovali jsme kontrolu hospodaření za uplynulý rok, na přelomu roku se mnohé z akcí dostaly do fáze vyhlášení výběrového řízení, a to buď přímo na realizaci nebo na zpracování projektové dokumentace.

Výběrové řízení na provedení oprav vjezdů obecních ulic na ulici Říčanská/Čs. armády a Tyršova

Budeme vypisovat VŘ na opravu povrchů vjezdů ulic Za zahradami, Komenského - slepá, Jiráskova, Havlíčkova a Smiřických, opravu propadlého chodníku u Komenského a osazení příčného odvodňovacího žlabu s mříží do rozhraní vozovek Jiráskova - Čs. armády s napojením do dešťové kanalizace.

 

Výběrové řízení na provedení opravy propustku v ulici Na Pazderně

Na konci roku 2018 došlo k propadu vozovky v ulici Na Pazderně, který byl způsoben zborcením propustku převádějícího vodu z příkopu na jedné straně komunikace na opačnou stranu do potoka. V roce 2019 byl na opravu vypracován projekt a získáno stavební povolení. Nyní následuje výběr zhotovitele na provedení opravy prostřednictvím výběrového řízení.

 

Kompostéry do domácností

Budeme vypisovat VŘ na kompostéry do domácností, které plánujeme částečně financovat formou dotace - až do výše 85 % s využitím státní dotace OPŽP - která se otevírá v dubnu 2020.

 

Kronika městysu Škvorec za rok 2018

Na konci loňského roku schválili zastupitelé konečnou podobu kroniky našeho městysu tak, jak ji zpracovala paní Jana Ježková. Po mnoha letech má Škvorec opět kroniku. Děkujeme kronikářce za její náročnou práci a těšíme se na pokračování. Kroniku 2018 v jejím plném znění najdete na našem webu v záložce Život ve Škvorci.

 

Stavební komise a komise pro rozvoj

Vzhledem k tomu, že někteří členové stavební komise na vlastní žádost komisi opustili pro konflikt zájmů a také z důvodu překrývajících se oblastí činnosti, bude od roku 2020 stavební komise sloučena s komisí pro rozvoj pod názvem Komise stavební a rozvoje městyse.

 

Kontrola hospodaření městysu Škvorec za rok 2019

Kontrola hospodaření městysu Škvorec za rok 2019, která proběhla ve dnech 12. 12. 2019 a 28. 1. 2020, skončila se závěrem “nebyly zjištěny chyby a nedostatky”. Podrobnější informace o přezkumovaných subjektech a procesech najdete v příloze únorového zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Datum vložení: 5. 2. 2020 12:01
Datum poslední aktualizace: 23. 3. 2020 12:08
Autor: Martina Vodičková

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad