Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec

Chodníky ve Škvorci

Příprava projektu nových chodníků a zklidnění dopravy ve Škvorci

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

realizace dle aktuálně vypsaných dotačních titulů  
výběrová řízení na zhotovitele  
získání pravomocného stavebního povolení  
přípravné práce a projektování  
výběrové řízení na projektové práce začátek roku 2021
příprava zadání pro výběrové řízení červenec až září 2020

 

Přes letní prázdniny členové Komise stavební a rozvoje městyse pracovali na přípravě zadání projektu nových chodníků podél hlavních ulic/průtahů obcí, tedy ČS armády-Komenského-Říčanská a Tyršova, který bude obsahovat rovněž návrh nových přechodů pro chodce, úpravy na vjezdech do obce, které zpomalí přijíždějící řidiče, požadavek na úsekové měření rychlosti, bezpečnostní prvky v podobě zábradlí na exponovaných místech, odvodnění komunikací dešťovou kanalizací, stavební úpravu parkovacích míst u pošty a návrh parkovacích míst v ulici Tyršova, kde to bude prostorově možné.

Nyní probíhá příprava právních dokumentů potřebných pro vyhlášení veřejného výběrového řízení. Jeho vyhlášení předpokládáme na začátku roku 2021.

chodníky

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad