Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec

Chodníky ve Škvorci

Příprava projektu nových chodníků a zklidnění dopravy ve Škvorci

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

realizace dle aktuálně vypsaných dotačních titulů dle termínu vypsané dotace
výběrová řízení na zhotovitele květen až červen 2022
získání pravomocného stavebního povolení leden až duben 2022
přípravné práce a projektování červen až prosinec 2021
výběrové řízení na projektové práce začátek roku 2021
příprava zadání pro výběrové řízení červenec až září 2020

 

Přes letní prázdniny členové Komise stavební a rozvoje městyse pracovali na přípravě zadání projektu nových chodníků podél hlavních ulic/průtahů obcí, tedy ČS armády-Komenského-Říčanská a Tyršova, který bude obsahovat rovněž návrh nových přechodů pro chodce, úpravy na vjezdech do obce, které zpomalí přijíždějící řidiče, požadavek na úsekové měření rychlosti, bezpečnostní prvky v podobě zábradlí na exponovaných místech, odvodnění komunikací dešťovou kanalizací, stavební úpravu parkovacích míst u pošty a návrh parkovacích míst v ulici Tyršova, kde to bude prostorově možné.

Nyní probíhá příprava právních dokumentů potřebných pro vyhlášení veřejného výběrového řízení. Jeho vyhlášení předpokládáme na začátku roku 2021.

chodníky

Výběrové řízení na projektové práce ukončeno, zahájena projektová příprava

Ve výběrovém řízení zvítězila firma ARTENDR, s.r.o. a v polovině června proběhla první schůzka se zástupci firmy. Bylo dohodnuto, že do konce srpna předloží základní řešení návrhu dle zadání z výběrového řízení a po jeho odsouhlasení, případně úpravách dle připomínek, bude projekt dále dopracován do konceptu k projednání s dotčenými správci inženýrských sítí. Po zapracování jejich připomínek pak vznikne čistopis, který bude předložen dotčeným orgánům státní správy. V průběhu projekčních prací bude projektant konzultovat projekt také s poskytovatelem dotace - Státním fondem dopravní infrastruktury, jehož dotační tituly předpokládáme vzhledem k rozsahu projektu využít.

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Poskytnuté dotace

Veškeré poskytnuté dotace


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad