Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Chodníky ve Škvorci

Příprava projektu nových chodníků a zklidnění dopravy ve Škvorci

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

předběžné přislíbení dotace 2024
realizace dle aktuálně vypsaných dotačních titulů dle termínu vypsané dotace
výběrové řízení na zhotovitele léto 2024
získání pravomocného společného povolení podzim 2023/jaro 2024
přípravné práce a projektování, jednání s vlastníky dotčených pozemků červen 2021 až květen 2023
výběrové řízení na projektové práce začátek roku 2021
příprava zadání pro výběrové řízení červenec až září 2020

 

Projekt podán ke společnému řízení

Po získání posledního souhlasu vlastníka pozemku pod chodníkem podána kompletní projektová dokumentace s doklady a žádostí o společné řízení (územní a stavební) na odbor dopravy MěÚ Brandýs n. L. - St. Boleslav, který je pro naše území příslušným speciálním stavebním úřadem pro dopravní stavby.

Řízení bylo zahájeno 3. 11. 2023.

Část dokumentace uveřejňujeme na odkazech níže.

C3-1_Koordinacni_sitace-Ricanska-Komenskeho (939.18 kB)

C3-2a_Koordinacni_situace-Cs_armady-a (1.01 MB)

C3-2b_Koordinacni_situace-Cs_armady-b (1.07 MB)

C3-3a_Koordinacni_situace-Tyrsova-a (864.97 kB)

C3-3b_Koordinacni_situace-Tyrsova-b (563.02 kB)

C3-3c_Koordinacni_situace-Tyrsova-c (596.44 kB)

D1-1-4_Vzorove_pricne_rezy (1.3 MB)

D1-1-5-1_Situace_dopravniho_znaceni-Ricanska-Komenskeho (1.04 MB)

D1-1-5-2a_Situace_dopravniho_znaceni-Cs_armady-a (712.54 kB)

D1-1-5-2b_Situace_dopravniho_znaceni-Cs_armady-b (719.12 kB)

D1-1-5-3a_Situace_dopravniho_znaceni-Tyrsova-a (781.16 kB)

D1-1-5-3b_Situace_dopravniho_znaceni-Tyrsova-b (407.1 kB)

D1-1-5-3c_Situace_dopravniho_znaceni-Tyrsova-c (548.06 kB)

Probíhá projektování

Zároveň probíhají předběžná jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Dopravním inspektorátem PČR, aby zpracovaný projekt již odpovídal jejich požadavkům. Jakmile budeme mít takto projednané situace ke zveřejnění, najdete je zde.

Výběrové řízení na projektové práce ukončeno, zahájena projektová příprava

Ve výběrovém řízení zvítězila firma ARTENDR, s.r.o. a v polovině června proběhla první schůzka se zástupci firmy. Bylo dohodnuto, že do konce srpna předloží základní řešení návrhu dle zadání z výběrového řízení a po jeho odsouhlasení, případně úpravách dle připomínek, bude projekt dále dopracován do konceptu k projednání s dotčenými správci inženýrských sítí. Po zapracování jejich připomínek pak vznikne čistopis, který bude předložen dotčeným orgánům státní správy. V průběhu projekčních prací bude projektant konzultovat projekt také s poskytovatelem dotace - Státním fondem dopravní infrastruktury, jehož dotační tituly předpokládáme vzhledem k rozsahu projektu využít.

Přes letní prázdniny členové Komise stavební a rozvoje městyse pracovali na přípravě zadání projektu nových chodníků podél hlavních ulic/průtahů obcí, tedy ČS armády-Komenského-Říčanská a Tyršova, který bude obsahovat rovněž návrh nových přechodů pro chodce, úpravy na vjezdech do obce, které zpomalí přijíždějící řidiče, požadavek na úsekové měření rychlosti, bezpečnostní prvky v podobě zábradlí na exponovaných místech, odvodnění komunikací dešťovou kanalizací, stavební úpravu parkovacích míst u pošty a návrh parkovacích míst v ulici Tyršova, kde to bude prostorově možné.

Nyní probíhá příprava právních dokumentů potřebných pro vyhlášení veřejného výběrového řízení. Jeho vyhlášení předpokládáme na začátku roku 2021.

chodníky

 

Městys

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Rekonstrukce veř. osvětlení

Spolufinancováno Evropskou unií


Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Poskytnuté dotace

Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad