Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání

Chodníky ve Škvorci

Příprava projektu nových chodníků a zklidnění dopravy ve Škvorci

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

realizace dle aktuálně vypsaných dotačních titulů dle termínu vypsané dotace
výběrové řízení na zhotovitele léto 2023
získání pravomocného společného povolení jaro/léto 2023
přípravné práce a projektování, jednání s vlastníky dotčených pozemků červen 2021 až květen 2023
výběrové řízení na projektové práce začátek roku 2021
příprava zadání pro výběrové řízení červenec až září 2020

 

Projekt podán ke společnému řízení

Po získání posledního souhlasu vlastníka pozemku pod chodníkem podána kompletní projektová dokumentace s doklady a žádostí o společné řízení (územní a stavební) na odbor dopravy MěÚ Brandýs n. L. - St. Boleslav, který je pro naše území příslušným speciálním stavebním úřadem pro dopravní stavby. Nyní čekáme na zahájení řízení. Část dokumentace uveřejňujeme na odkazech níže.

C3-1_Koordinacni_sitace-Ricanska-Komenskeho (939.18 kB)

C3-2a_Koordinacni_situace-Cs_armady-a (1.01 MB)

C3-2b_Koordinacni_situace-Cs_armady-b (1.07 MB)

C3-3a_Koordinacni_situace-Tyrsova-a (864.97 kB)

C3-3b_Koordinacni_situace-Tyrsova-b (563.02 kB)

C3-3c_Koordinacni_situace-Tyrsova-c (596.44 kB)

D1-1-4_Vzorove_pricne_rezy (1.3 MB)

D1-1-5-1_Situace_dopravniho_znaceni-Ricanska-Komenskeho (1.04 MB)

D1-1-5-2a_Situace_dopravniho_znaceni-Cs_armady-a (712.54 kB)

D1-1-5-2b_Situace_dopravniho_znaceni-Cs_armady-b (719.12 kB)

D1-1-5-3a_Situace_dopravniho_znaceni-Tyrsova-a (781.16 kB)

D1-1-5-3b_Situace_dopravniho_znaceni-Tyrsova-b (407.1 kB)

D1-1-5-3c_Situace_dopravniho_znaceni-Tyrsova-c (548.06 kB)

Probíhá projektování

Zároveň probíhají předběžná jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Dopravním inspektorátem PČR, aby zpracovaný projekt již odpovídal jejich požadavkům. Jakmile budeme mít takto projednané situace ke zveřejnění, najdete je zde.

Výběrové řízení na projektové práce ukončeno, zahájena projektová příprava

Ve výběrovém řízení zvítězila firma ARTENDR, s.r.o. a v polovině června proběhla první schůzka se zástupci firmy. Bylo dohodnuto, že do konce srpna předloží základní řešení návrhu dle zadání z výběrového řízení a po jeho odsouhlasení, případně úpravách dle připomínek, bude projekt dále dopracován do konceptu k projednání s dotčenými správci inženýrských sítí. Po zapracování jejich připomínek pak vznikne čistopis, který bude předložen dotčeným orgánům státní správy. V průběhu projekčních prací bude projektant konzultovat projekt také s poskytovatelem dotace - Státním fondem dopravní infrastruktury, jehož dotační tituly předpokládáme vzhledem k rozsahu projektu využít.

Přes letní prázdniny členové Komise stavební a rozvoje městyse pracovali na přípravě zadání projektu nových chodníků podél hlavních ulic/průtahů obcí, tedy ČS armády-Komenského-Říčanská a Tyršova, který bude obsahovat rovněž návrh nových přechodů pro chodce, úpravy na vjezdech do obce, které zpomalí přijíždějící řidiče, požadavek na úsekové měření rychlosti, bezpečnostní prvky v podobě zábradlí na exponovaných místech, odvodnění komunikací dešťovou kanalizací, stavební úpravu parkovacích míst u pošty a návrh parkovacích míst v ulici Tyršova, kde to bude prostorově možné.

Nyní probíhá příprava právních dokumentů potřebných pro vyhlášení veřejného výběrového řízení. Jeho vyhlášení předpokládáme na začátku roku 2021.

chodníky

 

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

Veškeré poskytnuté dotace

Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad