Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Multifunkční hřiště

Harmonogram

Dokončeno za cenu 14 mil. Kč - čerpána dotace 5 mil. Kč červen 2023
Zahájili jsme stavbu září 2022
Máme potvrzenou 5 mil. Kč dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště. 13. 6. 2022
Podání žádosti o dotaci na MMR - vyhodnocení 5/2022 prosinec 2021
Stavební povolení září 2021
Aktuální stav - stále čekáme na zahájení řízení ze strany stavebního úřadu červenec 2021
Nepřiznání dotace červen 2021
Podání žádosti o dotaci únor 2021
Podání na stavební úřad prosinec 2020
Videoprezentace, rozhovor s architektem prosinec 2020
Veřejné projednání (díky situaci, video představení projektu) listopad 2020
Vyhodnocení nabídek 10 .2. 2020
Termín podání nabídek (projektová dokumentace, inženýring, autorský dozor) 3. 2. 2020

 

Umístění multifunkčního hřiště

Lokalita pro umístění multifunkčního sportoviště je situována na pozemcích Městyse Škvorec.
Prostor určený pro výstavbu multifunkčního sportoviště je ze tří stran ohraničen stávajícím oplocením sousedních pozemků. Na západní straně pozemku parcelní číslo 1/1 je umístěno oplocení MŠ a dětského hřiště. Na severní straně je terénní val se vzrostlými stromy, který se dále svažuje k potoku.

Přístup na multifunkční sportoviště bude umožněn po prodlouženém chodníku, který bude proveden ze zámkové dlažby (na severozápadní straně) a vjezdovou branou, umístěnou na jihozápadní straně.

V prostoru multifunkčního sportoviště je navržen atletický, běžecký ovál se sprinterskou rovinkou a sektorem, určeným pro skok daleký.
Uvnitř běžeckého oválu je umístěno víceúčelové sportovní hřiště pro malou kopanou, košíkovou, odbíjenou a nohejbal. Toto hřiště bude mít možnost umělého osvětlení sportovní plochy.

V jihozápadním rohu je počítáno s rezervou pro umístění zázemí multifunkčního hřiště.
Na severní straně, u běžecké rovinky bude umístěna zpevněná plocha ze zámkové dlažby.

Na sportovní plochy budou položeny požadované umělé sportovní povrchy s platnými atesty a certifikáty.

Hřiště

Hřiště 2Hřiště 2

Využití multifunkčního hřiště

  • Multifunční sportoviště bude využíváno pro sportovní aktivity žáků místních škol, v současné době městys Škvorec nemá adekvátní venkovní sportoviště. 
  • Multifunkční sportoviště bude využíváno širokou sportovní veřejností městyse a bude také sloužit pro sportovní vyžití místní mládeže.

Videokonference, rozhovor s architektem

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad