Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec

Multifunkční hřiště

Harmonogram

Stavební povolení 9.2021
Aktuální stav - stále čekáme na zahájení řízení ze strany stavebního úřadu 7.2021
Nepřiznání dotace 6.2021
Podání žádosti o dotaci 2.2021
Podání na stavební úřad 12.2020
Videoprezentace, rozhovor s architektem 12.2020
Veřejné projednání (díky situaci, video představení projektu) 11.2020
Vyhodnocení nabídek 10.2.2020
Termín podání nabídek (projektová dokumentace, inženýring, autorský dozor) 3.2.2020

 

Umístění multifunkčního hřiště

Lokalita pro umístění multifunkčního sportoviště je situována na pozemcích Městyse Škvorec.
Prostor určený pro výstavbu multifunkčního sportoviště je ze tří stran ohraničen stávajícím oplocením sousedních pozemků. Na západní straně pozemku parcelní číslo 1/1 je umístěno oplocení MŠ a dětského hřiště. Na severní straně je terénní val se vzrostlými stromy, který se dále svažuje k potoku.

Přístup na multifunkční sportoviště bude umožněn po prodlouženém chodníku, který bude proveden ze zámkové dlažby (na severozápadní straně) a vjezdovou branou, umístěnou na jihozápadní straně.

V prostoru multifunkčního sportoviště je navržen atletický, běžecký ovál se sprinterskou rovinkou a sektorem, určeným pro skok daleký.
Uvnitř běžeckého oválu je umístěno víceúčelové sportovní hřiště pro malou kopanou, košíkovou, odbíjenou a nohejbal. Toto hřiště bude mít možnost umělého osvětlení sportovní plochy.

V jihozápadním rohu je počítáno s rezervou pro umístění zázemí multifunkčního hřiště.
Na severní straně, u běžecké rovinky bude umístěna zpevněná plocha ze zámkové dlažby.

Na sportovní plochy budou položeny požadované umělé sportovní povrchy s platnými atesty a certifikáty.

Využití multifunkčního hřiště

  • Multifunční sportoviště bude využíváno pro sportovní aktivity žáků místních škol, v současné době městys Škvorec nemá adekvátní venkovní sportoviště. 
  • Multifunkční sportoviště bude využíváno širokou sportovní veřejností městyse a bude také sloužit pro sportovní vyžití místní mládeže.

Videokonference, rozhovor s architektem

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Poskytnuté dotace

Veškeré poskytnuté dotace


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad