Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Rekonstrukce sociálek školy ve Škvorci a Třebohosticích

Rekonstrukce sociálních zařízení v obou starých budovách ZŠ ve Škvorci i v Třebohosticích byla plánována v termínu červen až září 2021. Součástí projektu je také využití dešťové vody ze střech, která bude jímána do nádrží a z nich čerpána na splachování WC. V případě nedostatku dešťové vody bude voda dočerpávána ze stávajících školních studní.

Rekonstrukce byla především v Třebohosticích nutná z důvodu špatného technického stavu, kdy byl jeden záchod již trvale nefunkční.

Ve Škvorci se nezdál stav na první pohled tak špatný, ale podle dnešních hygienických standardů zde chyběl dostatečný počet umyvadel. Po vybourání podlah se bohužel ukázalo, že odpady z umyvadel nejsou zavedeny do septiku, ale končí volně pod podlahou a tudíž je tato část budovy trvale podmáčená nejen díky volnému vsakování dešťové vody z okapů. Toto samozřejmě vyústilo v další sérii problémů budovy, od vlhkých zdí, drolení cihel, až po jejich praskání a ujíždění svahu pod částí s toaletami. Kromě víceprací si tento stav vynutil také čas na vyschnutí zdiva, aby se mohlo pokračovat se stavebními pracemi. Veškeré zjištěné problémy nám byly ihned stavební firmou na úřad hlášeny a po společném odsouhlasení projektantem jsme situaci začali společně řešit. Postup stavebních prací se však díky tomu zpomalil. K dalšímu zpomalení došlo i vlivem prodloužení dodacích lhůt některých stavebních materiálů a výrobků (např. zástěn kabin WC, oken, dveří). Stavební firma přistoupila k režimu práce i o víkendech. Kvůli dodržení technologických postupů prací ani tak nebylo možné, aby byl splněn termín dokončení vnitřních úprav do 31. srpna.

Především kvůli řešení statiky budovy se dokončení celého projektu zdrželo. Asi pak už je jen nošením dříví do lesa, když připomeneme situaci kolem covidu, když  kvůli jednomu pozitivnímu pracovníkovi šla opakovaně do karantény celá parta stavební firmy, navíc materiály se staly hůře dostupné a dodací lhůty se prodloužily. V neposlední řadě se samozřejmě projevila válečná situace na Ukrajině, kdy zhotovitelská firma už neměla prakticky žádné ukrajinské pracovníky, kteří zde pracovali na dokončení projektu.

 

V průběhu letních prázdnin (2021) probíhá kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ ve Škvorci ale i v Třebohosticích.

Rekonstrukce sociálek školy ve Škvorci a TřebohosticíchFotogalerie - červenec 2021Rekonstrukce sociálek školy ve Škvorci a TřebohosticíchRekonstrukce sociálek školy ve Škvorci a TřebohosticíchRekonstrukce sociálek školy ve Škvorci a TřebohosticíchRekonstrukce sociálek školy ve Škvorci a TřebohosticíchRekonstrukce sociálek školy ve Škvorci a TřebohosticíchRekonstrukce sociálek školy ve Škvorci a TřebohosticíchRekonstrukce sociálek školy ve Škvorci a Třebohosticích

Městys

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Rekonstrukce veř. osvětlení

Spolufinancováno Evropskou unií


Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Poskytnuté dotace

Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad