Navigace

Obsah

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE MĚSTYSE ŠKVOREC

Počet částí: 2

Katastrální výměra [ha]: 1274

Počet obyvatel celkem (1.1.2019): 1697

Škvorec (1.1.2019): 1509

Třebohostice (1.1.2019): 188

 

Znak Městyse Škvorec

Znak obce

Ves, zmiňovaná již ve 13. století, byla 13. prosince 1497 povýšena králem Vladislavem II. na žádost Jana z Klinštejna na městečko. Zároveň mu byl dán i znak, a to mouřenín mezi dvěma ostrvemi a okolo dvě věže s valbovými střechami. Protože privilegium je zachováno jenom v opisu a pečeti z této doby se nezachovaly, neznáme přesný vzhled znaku ani jeho barvy.

Zřejmě již od 17. století až do současnosti začalo městečko Škvorec užívat jiného znaku, jehož původ neznáme. Barvy nám udává literatura.

Popis znaku:

Na modrém štítě stojí stříbrná čtyřhranná kvádrová věž s otevřenou branou bez vrat v přízemí a se třemi čtvercovými okny vedle sebe v poschodí. V bráně je vytažená zlatá mříž. Věž vrcholí červenou valbovou střechou se zlatými korouhvičkami, vlajícími směrem k okrajům štítu.