Navigace

Obsah

Obecní knihovna Škvorec 

je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.

knihovna

Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu a nabízí v pěkném prostředí půjčování knih pro dospělé. Nabízíme také využití veřejného internetu.V naší knihovně si můžete vypůjčit tituly současných autorů detektivní, romantické, historické i další tvorby.

Knihovna zapůjčuje knihy z knižních souborů knihoven z Kutné Hory a Říčan.

Přijďte se podívat a staňte se dalším čtenářem naší knihovny!

Obecní knihovna
Škvorec, Masarykovo nám. 122
25O 83 Škvorec

e-mail: obecniurad@obecskvorec.cz

tel. 602 672 599, 224 283 840

Knihovnice: Bronislava Petrů
Provozní doba: každou STŘEDU od 14.00 do 18.00 hodin

Poskytované služby

  • půjčování knih pro dospělé
  • veřejný internet

Výpůjční řád
Výpůjční doba činí 1 měsíc. V tomto termínu je nutné knihy vrátit nebo požádat
knihovnici o prodloužení výpůjční doby maximálně však na 3 měsíce. Při
každém využívání služeb knihovny je čtenář povinen předložit čtenářskou
legitimaci. Počet výpůjček by neměl přesáhnout 10 knih při jedné návštěvě.
Čtenář ručí za vypůjčené knihy a je povinen s nimi zacházet šetrně, chránit je
před poškozením a je zakázáno do knih vpisování poznámek, podtrhávání textů,
vytrhávání stránek apod. V případě poškození knihy je čtenář povinen uhradit
vzniklou škodu a to buď peněžní částkou stanovenou knihovnou nebo nahradit
stejným či jiným vydáním svazku. O způsobu rozhoduje knihovna, která si může
k náhradě připočítat poplatek za nutné náklady (nový obal knihy apod.). V
případě nedodržení výpůjční lhůty je čtenář upozorněn písemně a hradí sankční
poplatek a náklady na poštovné.

Ceník poskytovaných služeb:

  • roční čtenářské poplatky ZDARMA
  • ztráta knihy - pořizovací cena + 3O Kč
  • penále za pozdní vrácení knihy 5 Kč/kus
  • poškození knižní obalové fólie 1O Kč/kus
  • písemná upomínka 15 Kč
  • veřejný internet ZDARMA

Počet knižních svazků obecní knihovny činí téměř 1500, knihy jsou pravidelně
obměňovány ze souborů výše uvedených knihoven, proto v knihovně máme i
knižní novinky.