Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Knihovna

knihovna

Knihovna je umístěna v budově Úřadu městysu Škvorec a nabízí v pěkném prostředí půjčování knih pro dospělé. Nabízíme také využití veřejného internetu. V naší knihovně si můžete vypůjčit tituly současných autorů detektivní, romantické, historické i další tvorby.

Knihovna zapůjčuje knihy z knižních souborů knihoven z Kutné Hory a Říčan.

Přijďte se podívat a staňte se dalším čtenářem naší knihovny!

 • Obecní knihovna
 • Škvorec, Masarykovo nám. 122
 • 25O 83 Škvorec
 • e-mail: obecniurad@obecskvorec.cz
 • tel. 602 672 599, 224 283 840

Knihovnice: Bronislava Petrů
Provozní doba: každou STŘEDU od 14.00 do 18.00 hodin

 

Poskytované služby

 • půjčování knih pro dospělé
 • veřejný internet

 

Výpůjční řád

Výpůjční doba činí 1 měsíc. V tomto termínu je nutné knihy vrátit nebo požádat
knihovnici o prodloužení výpůjční doby, maximálně však na 3 měsíce. Při
každém využívání služeb knihovny je čtenář povinen předložit čtenářskou
legitimaci. Počet výpůjček by neměl přesáhnout 10 knih při jedné návštěvě.


Čtenář ručí za vypůjčené knihy a je povinen s nimi zacházet šetrně, chránit je
před poškozením a je zakázáno do knih vpisování poznámek, podtrhávání textů,
vytrhávání stránek apod. V případě poškození knihy je čtenář povinen uhradit
vzniklou škodu a to buď peněžní částkou stanovenou knihovnou nebo nahradit
stejným či jiným vydáním svazku. O způsobu rozhoduje knihovna, která si může
k náhradě připočítat poplatek za nutné náklady (nový obal knihy apod.). V
případě nedodržení výpůjční lhůty je čtenář upozorněn písemně a hradí sankční
poplatek a náklady na poštovné.

 

Ceník poskytovaných služeb

 • roční čtenářské poplatky ZDARMA
 • ztráta knihy - pořizovací cena + 3O Kč
 • penále za pozdní vrácení knihy 5 Kč/kus
 • poškození knižní obalové fólie 1O Kč/kus
 • písemná upomínka 15 Kč
 • veřejný internet ZDARMA

Počet knižních svazků obecní knihovny činí téměř 1500, knihy jsou pravidelně
obměňovány ze souborů výše uvedených knihoven, proto v knihovně máme i
knižní novinky.

 


 

Potřebuji zařídit

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Rekonstrukce veř. osvětlení

Spolufinancováno Evropskou unií


Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Poskytnuté dotace

Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad