Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec

Odpadové hospodářství

Informace k odpadovému hospodářství

 

Volné nádoby na bio odpad již nejsou k dispozici. Pokud si pořídíte vlastní popelnici, městys vám za roční poplatek 800 Kč zajistí svoz 1x měsíčně. Alternativou bio popelnice je kompostér, který je občanům poskytován zdarma. Pokud máte o kompostér o velikosti 1400 l zájem, kontaktuje prosím úřad městysu. 

Po zaplacení poplatku na SKO obdržíte nalepovací známku na popelnici. Ti, kteří zaplatili SKO bankovním převodem, musí vyzvednout  známku na úřadě městysu. Poplatek zahrnuje mimo jiné i svoz tříděného odpadu, na ten známka není potřeba. Rozvoz nádob na tříděný odpad byl již ukončen. Pokud nádoby na tříděný odpad - plast a papír - nemáte, kontaktujte prosím úřad městysu.

 

Pro ostatní druhy odpadů mohou občané Škvorce využít sběrného dvora v Úvalech:

Sběrný dvůr TS Úvaly

Adresa

 • Parc. č. 3957/32, 250 82  Úvaly u stavebnin Izomat
 • odpovědný pracovník sběrného dvora: David Šroll
 • Tel: 736 680 270 – pouze v provozní době sběrného dvora!!!

Provozní doba zařízení

Úterý 14:00 – 18:00
Středa 13:00 – 17:00
Pátek 13:00 – 17:00
Sobota 08:00 – 16:00

Kalendář svozu odpadu v roce 2021

odkaz na kalendář svozu odpadu

 • svoz plastu (žlutý klip na popelnici) každý čtvrtý pátek v měsíci
 • svoz papíru (modrý klip na popelnici) každý první pátek v měsíci
 • svoz BIO odpadu (hnědá popelnice) každý druhý čtvrtek stejně s SKO (pouze prosinec, leden jednou měsíčně)

Přehled svozů odpadu

Svozy odpadu pro rok 2021 (pdf soubor)

 

Svoz objemného, nebezpečného (vč. elektro a pneu) a bio odpadu:

1) BIO - 21. - 24. 10. 2021 (v pátek 22. 10. budou kontejnery vyvezeny a vráceny zpět na stanoviště).

Kontejnery určeny primárně na trávu, listí, jablka či drobné větve (prořezy náletů). Do tohoto odpadu nepatří zbytky vařených jídel či uhynutá zvířata, atd.

2) Mobilní svoz VKO - 20. 11. 2021

Co PATŘÍ do objemného odpadu:

 • Nábytek
 • Sanita (vany, wc)
 • Koberce, linolea
 • Případně rámy dveří, oken (dřevěné do dřeva)

 

Co NEPATŘÍ do objemného odpadu:

 • Stavební odpady, tedy suť, zdivo, atd.
 • Nebezpečné odpady (chemikálie, eternit, asfaltové lepenky a další podobné směsi)
 • Odpad, který je možné vytřídit do barevných kontejnerů
 • Pneumatiky (jsou tříděny zvlášť, nejedná se o objemný odpad)

Stanoviště vč. časového harmonogramu:

časový harmonogram VKO

Sběr železa: 23. 10. 2021 

železná neděle

 

 

Co kam patří

 

Jedlý olej a tuk v PET lahvích je možno dávat k nádobám na jakýkoliv odpad z domácnosti (tj. k jakékoliv popelnici, která je vyndaná ke svozu – na směsný komunální odpad, na bioodpad, plasty a papír). Jedlý olej a tuk je nutné předávat pouze v uzavřených PET lahvích (ne sklo, kanystry apod.) o objemu do 1,5 l se šroubovacím víčkem. PET lahve s jedlým olejem a tukem by měly být plné, ne po dně lahve.

Aktualizovaná stanoviska k nakládání s odpady v rámci epidemie

Vážení spoluobčané,

V ČR se stále čeká, v jakém znění vyjde nový zákon o odpadech a kdy vejde v platnost. Co je jisté v tuto chvíli, je pár následujících faktů:

 • Zákaz skládkování je v ČR posunut z plánovaného roku 2024 na rok 2030, fakticky dává tento posun čas na vytvoření nových technologií na zpracování odpadů
 • EU paradoxně po ČR nechce tak striktní zákaz ani tak brzký termín, naopak, staví se ke skládkování a spalování stejně o obě technologie pouze omezuje na zpracování max. 10 % produkce v roce 2035 
 • EU naopak vyžaduje třídění až 65 % všech odpadů (v ČR se třídí aktuálně 38 %)
 • Legislativa ČR stále počítá s umělým zdražení skládek až o 400 % tak, aby došlo k realizaci plánu stavby mega spalovny v Mělníku, která by měla pojmout odpady z celého Středočeského kraje, to vše navzdory jak obyvatelům Mělníka, tak široké odborné veřejnosti
 • V letošním roce platí také nová povinnost mít zajištěné svozy BIO odpadů po celý rok (tedy i v zimním období).

Co plánujeme dělat v naší obci pro to, abychom ceny za odpady dokázali udržet na únosné mezi? Dnes již víme jistě, že odpady podraží a ovlivnit to můžeme pouze zásadní změnou v třídění odpadů tak, aby v černé popelnici odpadů zůstalo co nejméně.

Aby to šlo ruku v ruce s únosnou mírou nákladů, je třeba omezit svoz černých popelnic plošně a místo nich poskytnout Vám, občanům, nádoby na další tříděné komodity, jako je například BIO odpad – nejtěžší složka komunálních odpadů. Tato skutečnost je nejen nastavena zákonem, ale je také nejúčinnějším nástrojem ke snížení směsného odpadu, neboť doposud BIO odpady končí v černých nádobách, což se opakovaně prokazuje při svozech.

O změnách systému jednáme se svozovou společností Marius Pedersen a.s., která má v zavádění těchto systémů zkušenosti po celé republice a ve spolupráci s ní hledáme to nejlepší nastavení, které by v Městys Škvorec mohlo fungovat.

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Poskytnuté dotace

Veškeré poskytnuté dotace


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad