Navigace

Obsah

Poplatky za svoz a likvidaci odpadů

 

Typ nádoby

Typ svozu

Cena/rok

80 litrů

1 x za 14 dní

1 700 Kč

120 litrů

1 x za 14 dní

2 600 Kč

240 litrů

1 x za 14 dní

3 700 Kč

80 litrů

1 x za 14 dní + týdenní svoz červen až září

2 700 Kč

120 litrů

1 x za 14 dní + týdenní svoz červen až září

3 600 Kč

240 litrů

1 x za 14 dní + týdenní svoz červen až září

4 700 Kč

BIO popelnice

1 x za 14 dní 

   800 Kč 

120 litrů

jednorázový pytel

   160 Kč

80 litrů                 1 x senior                                                                              600 Kč

80 litrů                 2 x senioři ve společné domácnosti                                      900 Kč

 

 

Volné nádoby na bio odpad vč. známek jsou stále k dispozici. Alternativou bio popelnice je kompostér, který je občanům poskytován zdarma. Pokud máte o kompostér o velikosti 1400 l zájem, kontaktuje prosím úřad městysu. 

 

Po zaplacení poplatku na SKO obdržíte nalepovací známku na popelnici. Ti, kteří zaplatili SKO bankovním převodem, musí vyzvednout  známku na úřadě městysu. Poplatek zahrnuje mimo jiné i svoz tříděného odpadu, na ten známka není potřeba. Rozvoz nádob na tříděný odpad byl již ukončen. Pokud nádoby na tříděný odpad - plast a papír - nemáte, kontaktujte prosím úřad městysu. 

 

Občanům starším 65 let samostatně žijícím nebo dvěma ve společné domácnosti starším 65 let s trvalým pobytem v obci Škvorec nebo Třebohostice poskytne městys dar, který pokryje náklady na zvýšení poplatku za 80 l nádoby.

 

Pro ostatní druhy odpadů mohou občané Škvorce využít sběrného dvora v Úvalech:

Sběrný dvůr TS Úvaly - ADRESA ZAŘÍZENÍ:

Parc. č. 3957/32, 250 82  Úvaly u stavebnin Izomat

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK SBĚRNÉHO DVORA:

David Šroll, Tel: 736 680 270 – pouze v provozní době sběrného dvora!!!

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ:

ÚT:      14:00 – 18:00
ST:      13:00 – 17:00
PÁ:      13:00 – 17:00
SO:      08:00 – 16:00

Ceník služeb sběrného dvora - limity množství odpadu zdarma

Kalendář svozu odpadu v roce 2021

odkaz na kalendář svozu odpadu

 

  • svoz plastu (žlutý klip na popelnici) každý čtvrtý pátek v měsíci
  • svoz papíru (modrý klip na popelnici) každý první pátek v měsíci
  • svoz BIO odpadu (hnědá popelnice) každý druhý čtvrtek stejně s SKO (pouze prosinec, leden jednou měsíčně)

 

Přehled svozů odpadu

Svozy odpadu pro rok 2021

svozy odpadu pro rok 2021

 

Co kam patří

 

Informace o tom, do jakých popelnic nebo kompostérů patří odpad

Co lze vhazovat do žlutých 240 l nádob?

Jedlý olej a tuk v PET lahvích je možno dávat k nádobám na jakýkoliv odpad z domácnosti (tj. k jakékoliv popelnici, která je vyndaná ke svozu – na směsný komunální odpad, na bioodpad, plasty a papír). Jedlý olej a tuk je nutné předávat pouze v uzavřených PET lahvích (ne sklo, kanystry apod.) o objemu do 1,5 l se šroubovacím víčkem. PET lahve s jedlým olejem a tukem by měly být plné, ne po dně lahve.

Aktualizovaná stanoviska k nakládání s odpady v rámci epidemie:

odpady v karanténě

Nakladani_s_komunalnimi_odpady

 

Vážení spoluobčané,

V ČR se stále čeká, v jakém znění vyjde nový zákon o odpadech a kdy vejde v platnost. Co je jisté v tuto chvíli, je pár následujících faktů:

 

  • Zákaz skládkování je v ČR posunut z plánovaného roku 2024 na rok 2030, fakticky dává tento posun čas na vytvoření nových technologií na zpracování odpadů
  • EU paradoxně po ČR nechce tak striktní zákaz ani tak brzký termín, naopak, staví se ke skládkování a spalování stejně o obě technologie pouze omezuje na zpracování max. 10 % produkce v roce 2035 
  • EU naopak vyžaduje třídění až 65 % všech odpadů (v ČR se třídí aktuálně 38 %)
  • Legislativa ČR stále počítá s umělým zdražení skládek až o 400 % tak, aby došlo k realizaci plánu stavby mega spalovny v Mělníku, která by měla pojmout odpady z celého Středočeského kraje, to vše navzdory jak obyvatelům Mělníka, tak široké odborné veřejnosti
  • V letošním roce platí také nová povinnost mít zajištěné svozy BIO odpadů po celý rok (tedy i v zimním období).

 

Co plánujeme dělat v naší obci pro to, abychom ceny za odpady dokázali udržet na únosné mezi? Dnes již víme jistě, že odpady podraží a ovlivnit to můžeme pouze zásadní změnou v třídění odpadů tak, aby v černé popelnici odpadů zůstalo co nejméně.

Aby to šlo ruku v ruce s únosnou mírou nákladů, je třeba omezit svoz černých popelnic plošně a místo nich poskytnout Vám, občanům, nádoby na další tříděné komodity, jako je například BIO odpad – nejtěžší složka komunálních odpadů. Tato skutečnost je nejen nastavena zákonem, ale je také nejúčinnějším nástrojem ke snížení směsného odpadu, neboť doposud BIO odpady končí v černých nádobách, což se opakovaně prokazuje při svozech.

O změnách systému jednáme se svozovou společností Marius Pedersen a.s., která má v zavádění těchto systémů zkušenosti po celé republice a ve spolupráci s ní hledáme to nejlepší nastavení, které by v Městys Škvorec mohlo fungovat.

 

Jak na kompostování, brožura