Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Odpadové hospodářství

Informace k odpadovému hospodářství

Kalendář svozu odpadu v roce 2024

Svozové časy jsou  od 6:00 do 22:00, v uvedeném čase mějte popelnici pro svoz na veřejně přístupném místě. V případě, že nedošlo ke svozu, obratem informujte svozovou společnost na uvedeném kontaktu nebo úřad městysu Škvorec:

 • na emailové adrese: mpricany@mariuspedersen.cz
 • nebo telefonním čísle 734 414 777 
 • svoz SKO každý lichý pátek
 • sezonní svoz SKO (doplnění týdenního svozu, pouze v červnu, červenci, srpnu a září)
 • svoz plastu (žlutý klip na popelnici) každý čtvrtý pátek v měsíci
 • svoz papíru (modrý klip na popelnici) každý první pátek v měsíci
 • svoz BIO odpadu (hnědá popelnice) každý druhý čtvrtek (pouze prosinec, leden a únor jednou měsíčně)

Sběrné dvory v Úvalech

Sběrné suroviny D.F. Úvaly - David Fidler

Zde mohou občané Škvorce odevzdávat ZDARMA Bio odpad v neomezeném množství.

Kontakty

Provozní doba  

PO 08:00-11:30 12:30-17:00 hod.
ÚT 08:00-11:30 12:30-17:00 hod.
ST 08:00-11:30 12:30-17:00 hod.

ČT 08:00-11:30 12:30-17:00 hod.

PÁ 08:00-11:30 12:30-16:00 hod.
SO 09:30-12:30 hod.

 

Sběrný dvůr TS Úvaly

Pro ostatní druhy odpadů mohou občané Škvorce využít  ZDARMA sběrného dvora v Úvalech:

Adresa

 • Parc. č. 3957/32, 250 82  Úvaly u stavebnin Izomat
 • odpovědný pracovník sběrného dvora: David Šroll
 • Tel: 736 680 270 – pouze v provozní době sběrného dvora!!!

Provozní doba zařízení

Úterý 14:00 – 18:00
Středa 13:00 – 17:00
Pátek 13:00 – 17:00
Sobota 08:00 – 16:00

Svoz objemného, nebezpečného (vč. elektro a pneu) a bio odpadu

 

1) BIO pro rok 2024  4. - 7. 4. 2024, podzimní termín bude upřesněn

 

2) Mobilní svoz VO + NO vč. pneu 27. 4. 2024, podzimní termín bude upřesněn

Co PATŘÍ do objemného odpadu:

 • Nábytek
 • Sanita (vany, wc)
 • Koberce, linolea
 • Případně rámy dveří, oken (dřevěné do dřeva)

Co NEPATŘÍ do objemného odpadu:

 • Stavební odpady, tedy suť, zdivo, atd.
 • Nebezpečné odpady (chemikálie, eternit, asfaltové lepenky a další podobné směsi)
 • Odpad, který je možné vytřídit do barevných kontejnerů
 • Pneumatiky (jsou tříděny zvlášť, nejedná se o objemný odpad)

Stanoviště vč. časového harmonogramu:

 • časový harmonogram VKO pro rok 2024 (bude upřesněno)

Sběr železa: 19. 10. 2024

 • železná sobota

Co kam patří

 

Jedlý olej a tuk v PET lahvích je možno dávat k nádobám na jakýkoliv odpad z domácnosti (tj. k jakékoliv popelnici, která je vyndaná ke svozu – na směsný komunální odpad, na bioodpad, plasty a papír). Jedlý olej a tuk je nutné předávat pouze v uzavřených PET lahvích (ne sklo, kanystry apod.) o objemu do 1,5 l se šroubovacím víčkem. PET lahve s jedlým olejem a tukem by měly být plné, ne po dně lahve.

Aktualizovaná stanoviska k nakládání s odpady v rámci epidemie

Vážení spoluobčané,

V ČR se stále čeká, v jakém znění vyjde nový zákon o odpadech a kdy vejde v platnost. Co je jisté v tuto chvíli, je pár následujících faktů:

 • Zákaz skládkování je v ČR posunut z plánovaného roku 2024 na rok 2030, fakticky dává tento posun čas na vytvoření nových technologií na zpracování odpadů
 • EU paradoxně po ČR nechce tak striktní zákaz ani tak brzký termín, naopak, staví se ke skládkování a spalování stejně a obě technologie pouze omezuje na zpracování max. 10 % produkce v roce 2035 
 • EU naopak vyžaduje třídění až 65 % všech odpadů (v ČR se třídí aktuálně 38 %)
 • Legislativa ČR stále počítá s umělým zdražení skládek až o 400 % tak, aby došlo k realizaci plánu stavby mega spalovny v Mělníku, která by měla pojmout odpady z celého Středočeského kraje, to vše navzdory jak obyvatelům Mělníka, tak široké odborné veřejnosti
 • V letošním roce platí také nová povinnost mít zajištěné svozy BIO odpadů po celý rok (tedy i v zimním období).

Co plánujeme dělat v naší obci pro to, abychom ceny za odpady dokázali udržet na únosné mezi? Dnes již víme jistě, že odpady podraží a ovlivnit to můžeme pouze zásadní změnou v třídění odpadů tak, aby v černé popelnici odpadů zůstalo co nejméně.

Aby to šlo ruku v ruce s únosnou mírou nákladů, je třeba omezit svoz černých popelnic plošně a místo nich poskytnout Vám, občanům, nádoby na další tříděné komodity, jako je například BIO odpad – nejtěžší složka komunálních odpadů. Tato skutečnost je nejen nastavena zákonem, ale je také nejúčinnějším nástrojem ke snížení směsného odpadu, neboť doposud BIO odpady končí v černých nádobách, což se opakovaně prokazuje při svozech.

O změnách systému jednáme se svozovou společností Marius Pedersen a.s., která má v zavádění těchto systémů zkušenosti po celé republice a ve spolupráci s ní hledáme to nejlepší nastavení, které by v Městys Škvorec mohlo fungovat.

Potřebuji zařídit

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Rekonstrukce veř. osvětlení

Spolufinancováno Evropskou unií


Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Poskytnuté dotace

Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad