Navigace

Obsah

Poplatky za svoz a likvidaci odpadů

 

Typ nádoby Typ svozu Cena/rok
80 litrů 1 x za 14 dní 1 700 Kč
120 litrů 1 x za 14 dní 2 600 Kč
240 litrů 1 x za 14 dní 3 700 Kč
BIO popelnice 1 x za 14 dní    *800 Kč 
120 litrů jednorázový pytel    160 Kč

 

* V roce 2020 díky svozu BIO popelnic až od června je poplatek snížen na 400 Kč. Částka Vám bude vyplacena v hotovosti na OÚ, nebo na Vaší žádost bankovním převodem. Aby Vám, byl bio odpad vyvezen, je nutné si vyzvednout na OÚ nalepovací známku! Volné nádoby na bio odpad vč. známek jsou stále k dispozici. Alternativou bio popelnice je kompostér, který je občanům poskytován zdarma. Rozvoz komposterů byl již ukončen. Pokud máte o kompostér zájem (nabídka z 800l nebo 1400 l), kontaktuje prosím OÚ. 

 

Po zaplacení poplatku na SKO obdržíte nalepovací známku na popelnici. Ti, kteří zaplatili SKO bankovním převodem, musí vyzvednout  známku na OÚ. Poplatek zahrnuje i svoz tříděného odpadu, na ten známka není potřeba. Rozvoz nádob na tříděný odpad byl již ukončen. Pokud jste nádoby neobdželi, kontaktujte prosím OÚ. 

 

Občanům starším 65 let samostatně žijícím nebo dvěma ve společné domácnosti starším 65 let s trvalým pobytem v obci Škvorec nebo Třebohostice poskytne městys dar, který pokryje náklady na zvýšení poplatku za 80 l nádoby.

Kalendář svozu odpadu v roce 2020

odkaz na kalendář svozu odpadu pro rok 2020

 

  • svoz plastu (žlutý klip na popelnici) každý čtvrtý pátek v měsíci
  • svoz papíru (modrý klip na popelnici) každý první pátek v měsíci
  • svoz BIO odpadu (hnědá popelnice) každý druhý čtvrtek stejně s SKO (pouze prosinec, leden jednou měsíčně)

 

Přehled svozů odpadu pro rok 2020

Svozy odpadu pro rok 2020

SVOZY SKO 2020 PŘEHLEDNĚ

Co kam patří

 

Informace o tom, do jakých popelnic nebo kompostérů patří odpad

Co lze vhazovat do žlutých 240 l nádob?

Jedlý olej a tuk v PET lahvích je možno dávat k nádobám na jakýkoliv odpad z domácnosti (tj. k jakékoliv popelnici, která je vyndaná ke svozu – na směsný komunální odpad, na bioodpad, plasty a papír). Jedlý olej a tuk je nutné předávat pouze v uzavřených PET lahvích (ne sklo, kanystry apod.) o objemu do 1,5 l se šroubovacím víčkem. PET lahve s jedlým olejem a tukem by měly být plné, ne po dně lahve.

Aktualizovaná stanoviska k nakládání s odpady v rámci epidemie:

odpady v karanténě

Nakladani_s_komunalnimi_odpady

 

Vážení spoluobčané,

V ČR se stále čeká, v jakém znění vyjde nový zákon o odpadech a kdy vejde v platnost. Co je jisté v tuto chvíli, je pár následujících faktů:

 

  • Zákaz skládkování je v ČR posunut z plánovaného roku 2024 na rok 2030, fakticky dává tento posun čas na vytvoření nových technologií na zpracování odpadů
  • EU paradoxně po ČR nechce tak striktní zákaz ani tak brzký termín, naopak, staví se ke skládkování a spalování stejně o obě technologie pouze omezuje na zpracování max. 10 % produkce v roce 2035 
  • EU naopak vyžaduje třídění až 65 % všech odpadů (v ČR se třídí aktuálně 38 %)
  • Legislativa ČR stále počítá s umělým zdražení skládek až o 400 % tak, aby došlo k realizaci plánu stavby mega spalovny v Mělníku, která by měla pojmout odpady z celého Středočeského kraje, to vše navzdory jak obyvatelům Mělníka, tak široké odborné veřejnosti
  • V letošním roce platí také nová povinnost mít zajištěné svozy BIO odpadů po celý rok (tedy i v zimním období).

 

Co plánujeme dělat v naší obci pro to, abychom ceny za odpady dokázali udržet na únosné mezi? Dnes již víme jistě, že odpady podraží a ovlivnit to můžeme pouze zásadní změnou v třídění odpadů tak, aby v černé popelnici odpadů zůstalo co nejméně.

Aby to šlo ruku v ruce s únosnou mírou nákladů, je třeba omezit svoz černých popelnic plošně a místo nich poskytnout Vám, občanům, nádoby na další tříděné komodity, jako je například BIO odpad – nejtěžší složka komunálních odpadů. Tato skutečnost je nejen nastavena zákonem, ale je také nejúčinnějším nástrojem ke snížení směsného odpadu, neboť doposud BIO odpady končí v černých nádobách, což se opakovaně prokazuje při svozech.

O změnách systému jednáme se svozovou společností Marius Pedersen a.s., která má v zavádění těchto systémů zkušenosti po celé republice a ve spolupráci s ní hledáme to nejlepší nastavení, které by v Městys Škvorec mohlo fungovat.

 

Jak na kompostování, brožura