Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Co kam patří

Odpady vznikající v domácnosti

 

Nahlédnete-li doma do Vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:

 

 • Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), jedlé oleje a tuky, kompostovatelný kuchyňský odpad, tráva a jiný bioodpad ze zahrady, tetrapak (může se vhazovat do plastů), textil a obuv atd.


Všechny tyto odpady se v naší obci třídí, ukládejte je do barevných nádob.

 

 • Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, pneumatiky atd.


Tyto odpady můžete odevzdat na sběrném místě (velkoobjemové kontejnery).
 

 • Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje, kyseliny a nádoby jimi znečištěné atd.


Nebezpečné odpady můžete odevzdat při jarním a podzimním mobilním svozu nebezpečných odpadů. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby můžete odevzdat v každé lékárně.

 

 • Stavební – to jsou odpady ze staveb (výstaveb, rekonstrukcí, demolic apod.). Obec nemá povinnost přebírat od občanů stavební odpady, je tedy povinností každého občana zajistit si likvidaci takového odpadu samostatně. V žádném případě není vhodné tento odpad vhazovat do jakéhokoliv kontejneru na jinou komoditu.

 

 • Ostatní - odpady, které vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, poškozený textil, porcelán a keramika, popel, zbytky masa a kostí, použité hygienické potřeby apod.


To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před Vaším domem. Uznejte sami, není toho mnoho, co do černé popelnice vyhodit.

 


Co kam patří a nepatří

 

Odpadové hospodářství škvorec

 

 

Zelené nádoby - Sklo

do zelených nádob můžete vhazovat
 • skleněné obaly

 • skleněné láhve (čiré i barevné)

 • sklenice

 • tabulové sklo

 
Do zelených nádob nevhazujte
 • keramiku (hrnky, talíře atd.),

 • porcelán,

 • zrcadla,

 • autosklo,

 • drátované sklo

 

odpadové hospodářství škvorec
 

 

Žluté nádoby - Plast

Co do žlutých popelnic můžete vhazovat
 • igelitové a mikrotenové sáčky, fólie, plastové tašky,

 • sešlápnuté PET lahve,

 • lahve od kosmetiky a drogistického zboží (aviváží, šampónů atd.), plastové obaly, vaničky, kelímky od jogurtů,
 • plastové hračky,

 • tetrapack (nápojový karton – krabice od mléka, džusů, vína), obalový polystyren z nového zboží jako je TV, lednice atd. (ne stavební).
Naopak do žlutých nádob nevhazujte
 • gumu (hadice, duše z kola, atd.), linoleum, novodurové trubky,objemné plasty – např. zahradní nábytek, hračky, autosedačky apod. (patří do objemného odpadu)
 • znečištěné plasty (např. nevymyté vaničky od masa atd.),

 • stavební (izolační) polystyren,

 • další odpady, jež nejsou plasty (papír, sklo, směsný odpad, bioodpad, popel, nebezpečný odpad atd.)

 

 

odpadové hospodářství papír

 

 

 

Papír

Co do modrých popelnic můžete vhazovat
 • noviny, časopisy,

 • reklamní letáky,

 • kancelářský papír,

 • knihy, sešity, krabice (rozložené),

 • lepenka, kartón,

 • papírové obaly (např. sáčky),

Naopak do modrých nádob nevhazujte
 • mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,

 • uhlový a voskovaný papír,

 • použité pleny a hygienické potřeby

 

odpadové hospodářství bio odpad  

 

Bioodpad

Mezi bioodpad patří
 • Tráva a plevel,

 • Zbytky pečiva a obilovin,

 • Zbytky zeleniny, košťály i celé rostliny,

 • Zbytky ovoce (i exotického), padané ovoce i celé rostlinky, Seno a sláma,
 • Zemina z květin,

 • Slepičí trus a podestýlka z chovu drobných domácích zvířat – např. hlodavců, nikoliv masožravých zvířat,
 • Hobliny a piliny,

 • Listí a drcené větve,

 • Kávový a čajový odpad včetně filtrů,

 • Skořápky od ořechů a vajec,

 • Čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky,

 • Zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva.

Mezi bioodpad nepatří
 • Pleny

 • Odřezky a zbytky masa, kosti (ani syrové, ani tepelně zpracované),
 • Oleje,

 • Zbytky omáček, pomazánek apod.,

 • Uhelný popel, smetky z ulice,

 • Pytlíky z vysavače,

 • Cigaretové oharky a nedopalky

 

odpadové hospodářství kovy  

 

Kovy

Do šedých nádob na kovy patří
 • kovové obaly (např. od konzerv, plechovek od krmiva pro domácí mazlíčky),
 • plechovky od nápojů,

 • zátky od nápojů,

 • hliníková víčka

Do šedých nádob na kovy nepatří
 • plechovky od barev a jiných nebezpečných látek,

 • domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části
 • objemné kovy – např. sušáky na prádlo, nerezové nádobí, nápravy z aut, části autovraků apod. – tyto odpady je nutné odevzdat na sběrném dvoře nebo do objemného odpadu

 

odpadové hospodářství oleje  

 

Jedlé oleje a tuky

Můžete vkládat uzavřené do PET lahve a dát na víko popelnice, kde je svozová firma odebere při svozu.

 

Vkládají se do červených nádob v uzavřených obalech (ideálně PET lahvích).

Patří sem

oleje a tuky z kuchyně – v tekuté formě.

Nepatří sem

motorové a mazací oleje.

 

 

Děkujeme za spolupráci při lepším třídění. Společně to dokážeme.

Potřebuji zařídit

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Rekonstrukce veř. osvětlení

Spolufinancováno Evropskou unií


Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Poskytnuté dotace

Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad