Navigace

Obsah

MÍSTNÍ POPLATKY 2020

Uvedené poplatky je možné hradit převodem na účet č. 3829201/0100 vedený u Komerční Banky Praha. Variabilní symbol se skládá z předčíslí a čísla popisného, podle lokality Škvorec nebo Třebohostice:

Škvorec: 555 + číslo popisné (příklad: 555849 pro č. p. 849)

Třebohostice: 777 + číslo popisné (příklad: 777849 pro č. p. 849)

 
KOMUNÁLNÍ ODPAD:

TKO - pozor změna! až do konce dubna 2020 budou popelnice v obci vyváženy na kupon roku 2019. Ceny se mění následovně: 

 

Typ nádoby Typ svozu Cena/rok
80 litrů 1 x za 14 dní 1 700 Kč
120 litrů 1 x za 14 dní 2 600 Kč
240 litrů 1 x za 14 dní 3 700 Kč
120 litrů jednorázový pytel 160 Kč

 

Občanům starším 65 let samostatně žijícím nebo dvěma ve společné domácnosti starším 65 let s trvalým pobytem v obci Škvorec nebo Třebohostice poskytne městys dar, který pokryje náklady na zvýšení poplatku za 80 l nádoby.

 

Od roku 2020 bude nově probíhat třídění plastů a papíru přímo v domácnostech, tzn., že u každého č. p. bude jedna nádoba na třídění plastů (žlutá)papíru (modrá) se svozem ZDARMA. Tyto popelnice budeme distribuovat nejdříve během měsíce března. Zároveň bude možné třídit bioodpad (kompostér, popř. biopopelnice). Městys nabídne zájemcům kompostér ZDARMA. Alternativou bude popelnice na BIO odpad, jejíž svoz bude stát 800 Kč/rok.

Harmonogram svozu odpadů 2020 Škvorec.xlsx (34.99 kB)
VODNÉ, STOČNÉ:

ENERGIE AG (dříve VODOS) oznamuje k 1. 1. 2020 změnu ceny:

vodného na 53,26 Kč/m3 vč. DPH a 

stočného na 42,73 Kč/m3 vč. DPH. 

 

POPLATEK ZA PSA

poplatek za jednoho psa je 300 Kč  

poplatek za druhého a každého dalšího psa je  400 Kč

poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je 80 Kč

poplatek za druhého a každého dalšího psa osoby starší 65 let je 120 Kč