Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání

Poplatky

Poplatek za odpad na rok 2022

Poplatek za rok 2022 na základě schváleného zákona a aktualizované vyhlášky  se letos neplatí a bude se vybírat zpětně od začátku roku 2023 do 31. 3. 2023.

Od ledna do března 2022 na obecním úřadě ve Škvorci vydáváme známky na popelnice pro rok 2022. Současně s vydáním známky si objednáte/potvrdíte velikost (kapacitu) popelnice a četnost svozu.

 V platnosti zůstává výhoda pro seniory nad 65 let samostatně žijící.

Velikost nádoby

Cena pro rok 2022 (14 denní svoz)

80 litrů 1 239,-Kč
120 litrů 1 851,- Kč
240 litrů 3 701,- Kč

 

Sezónní svoz 

Sezónní (týdenní) svoz odpadu probíhá v měsících červen, červenec, srpen, září. Celkem se jedná o 9 svozů. 

Velikost nádoby

Cena pro rok 2022 (týdenní, sezónní svoz)

80 litrů 1 661,-Kč
120 litrů 2 491,- Kč
240 litrů 4 982,- Kč

Poplatek za svoz BIO odpadu se také neplatí.

 


VODNÉ, STOČNÉ

VaK Zápy s. r. o. (dříve ENERGIE AG Kolín nebo VODOS) oznamuje k 1. 1. 2022 změnu ceny:

  • vodné 55,10  Kč/m3 vč. DPH
  • stočné 45,32 Kč/m3 vč. DPH 

 


 

POPLATEK ZA PSA

  • poplatek za jednoho psa je 300 Kč  
  • poplatek za druhého a každého dalšího psa je  400 Kč

Slevy pro občany starší 65 let

  • poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je 80 Kč
  • poplatek za druhého a každého dalšího psa osoby starší 65 let je 120 Kč 

 

Poplatek za psa můžete uhradit v hotovosti přímo na úřadě městysu, nebo na BÚ č. 3829201/0100 jako VS uvést číslo popisné s předčíslím pro Škvorec 555 a pro Třebohostice 777.

 

Prodej palivového dřeva z obecního lesa

Městys nabízí občanům s trvalým bydlištěm ve Škvorci prodej omezeného množství palivového dřeva z obecního lesa.

Cena měkkého dřeva (smrk, borovice,..)  900,- Kč/1m3

Cena tvrdého dřeva (buk, dub, habr,...) 1500,- Kč/1m3

Dřevo bude nachystané v lese na přístupném místě v 1,5 - 2 m kládách. Městys nezajišťuje nakládku ani odvoz. V případě zájmu nás kontaktuje na emailové adrese: obecniurad@obecskvorec.cz, nebo na tel.: 722497632.

 

Poplatek za vypracování stanoviska či odpovědi na žádost

Započatá půlhodina 150,- Kč

Výše uvedená sazba se použije též na poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacícm a za poskytování informací dle zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací.

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

Veškeré poskytnuté dotace

Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad