Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec

Poplatky

Poplatky za odpad a psy je možné hradit převodem na účet č. 3829201/0100 vedený u Komerční Banky Praha.

Variabilní symbol se skládá z předčíslí a čísla popisného, podle lokality Škvorec nebo Třebohostice

  • Škvorec: 555 + číslo popisné (příklad: 555849 pro č. p. 849)
  • Třebohostice: 777 + číslo popisné (příklad: 777849 pro č. p. 849)

 


 

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Známka na popelnici roku 2020 platí do 31. 3. 2021 (termín pro uhrazení známky na rok 2021)

Typ nádoby Typ svozu Cena/rok
80 litrů

1 x za 14 dní 

1700 Kč 

120 litrů

1 x za 14 dní

2600 Kč

240 litrů

1 x za 14 dní

3700 Kč

BIO popelnice 1 x za 14 dní 800 Kč
120 litrů jednorázový pytel 160 Kč

Příplatek za sezónní svoz 1000,- Kč

pro svozy v období červen - září  svoz 1x za týden.  Celková cena bude dle typu popelnice tj. 80 litrová popelnice za 2 700 Kč ročně,  120 litrová popelnice za 3 600 Kč ročně a 240 litrová popelnice za  4 700 Kč  ročně.

Po zaplacení poplatku na SKO (termín do konce března 2021) obdržíte nalepovací kupon na popelnici. Ti, kteří zaplatili SKO bankovním převodem, si musí vyzvednout  známku na úřadě. Poplatek zahrnuje mimo jiné i svoz tříděného odpadu z domácností (plast a papír), na ten známka není potřeba.

 

Nádoby na tříděný odpad a kompostéry

Rozvoz nádob na tříděný odpad (papír a plast) byl již ukončen. Pokud nádoby nemáte, kontaktujte nás. Nádoby jsou do vyčerpání zásob pro občany městysu k dispozici zdarma.

Alternativou BIOpopelnice je kompostér, který občané dostanou do vyčerpání zásob zdarma. Rozvoz kompostérů byl již ukončen. Pokud máte zájem o kompostér o objemu 1400 l, kontaktuje nás telefonicky na tel. 602 672 599 nebo emailem: obecniurad@obecskvorec.cz

 

Slevy pro občany starší 65 let

Občanům starším 65 let samostatně žijícím nebo dvěma ve společné domácnosti starším 65 let s trvalým pobytem v obci Škvorec nebo Třebohostice poskytne městys dar, který pokryje náklady na zvýšení poplatku za 80 l nádoby.

 

Rekreační objekty

Majitelé rekreačních objektů, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Škvorci, si zakoupí alespoň 3 jednorázové pytle na odpad. Po celý rok pak mohou odkládat svůj odpad smíšený i tříděný (i v jiných pytlech) do uzamykatelných kontejnerů na odbočce z ul. Barákova do ul. Nad Pivovarem nebo v Třebohosticích za hostincem u rybníka. Kód ke kontejnerům dostanou po zaplacení poplatku.

 

Reklamace nevyvezené nádoby

Kontaktní údaje pro reklamaci nevyvezené nádoby: 

  • 493 647 701-2
  • mpricany@mariuspedersen.cz

 


 

VODNÉ, STOČNÉ

ENERGIE AG Kolín (dříve VODOS) oznamuje k 1. 1. 2021 změnu ceny:

  • vodné 54,93  Kč/m3 vč. DPH
  • stočné 43,45 Kč/m3 vč. DPH 

 


 

POPLATEK ZA PSA

  • poplatek za jednoho psa je 300 Kč  
  • poplatek za druhého a každého dalšího psa je  400 Kč

 

Slevy pro občany starší 65 let

  • poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je 80 Kč
  • poplatek za druhého a každého dalšího psa osoby starší 65 let je 120 Kč 

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Poskytnuté dotace

Veškeré poskytnuté dotace


Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Zvýšení kapacity MŠ

Ministerstvo pro 

Poskytnuté dotace

Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad