Navigace

Obsah

MÍSTNÍ POPLATKY 2020

Uvedené poplatky je možné hradit převodem na účet č. 3829201/0100 vedený u Komerční Banky Praha. Variabilní symbol se skládá z předčíslí a čísla popisného, podle lokality Škvorec nebo Třebohostice:

Škvorec: 555 + číslo popisné (příklad: 555849 pro č. p. 849)

Třebohostice: 777 + číslo popisné (příklad: 777849 pro č. p. 849)

 
KOMUNÁLNÍ ODPAD:

 

Typ nádoby Typ svozu Cena/rok
80 litrů 1 x za 14 dní 1 700 Kč
120 litrů 1 x za 14 dní 2 600 Kč
240 litrů 1 x za 14 dní 3 700 Kč
BIO popelnice 1 x za 14 dní *800 Kč
120 litrů jednorázový pytel 160 Kč

 

* V roce 2020 díky svozu BIO popelnic až od června je poplatek snížen na 400 Kč. Částka Vám bude vyplacena v hotovosti na OÚ, nebo na Vaší žádost bankovním převodem. Aby Vám, byl bio odpad vyvezen, je nutné si vyzvednout na OÚ nalepovací známku! Volné nádoby na bio odpad vč. známek jsou stále k dispozici. Alternativou bio popelnice je kompostér, který je občanům poskytován zdarma. Rozvoz komposterů byl již ukončen. Pokud máte o kompostér zájem (nabídka z 800l nebo 1400 l), kontaktuje prosím OÚ. 

 

Po zaplacení poplatku na SKO obdržíte nalepovací známku na popelnici. Ti, kteří zaplatili SKO bankovním převodem, musí vyzvednout  známku na OÚ. Poplatek zahrnuje i svoz tříděného odpadu, na ten známka není potřeba. Rozvoz nádob na tříděný odpad byl již ukončen. Pokud jste nádoby neobdželi, kontaktujte prosím OÚ. 

 

Občanům starším 65 let samostatně žijícím nebo dvěma ve společné domácnosti starším 65 let s trvalým pobytem v obci Škvorec nebo Třebohostice poskytne městys dar, který pokryje náklady na zvýšení poplatku za 80 l nádoby.

 

 

Kontaktní údaje pro reklamaci nevyvezené nádoby: 493 647 701-2 , mpricany@mariuspedersen.cz

 

 

VODNÉ, STOČNÉ:

ENERGIE AG (dříve VODOS) oznamuje k 1. 1. 2020 změnu ceny:

vodného na 53,26 Kč/m3 vč. DPH a 

stočného na 42,73 Kč/m3 vč. DPH. 

 

POPLATEK ZA PSA

poplatek za jednoho psa je 300 Kč  

poplatek za druhého a každého dalšího psa je  400 Kč

poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je 80 Kč

poplatek za druhého a každého dalšího psa osoby starší 65 let je 120 Kč