Navigace

Obsah

MÍSTNÍ POPLATKY 2021

Uvedené poplatky za odpad a psy je možné hradit převodem na účet č. 3829201/0100 vedený u Komerční Banky Praha. Variabilní symbol se skládá z předčíslí a čísla popisného, podle lokality Škvorec nebo Třebohostice:

Škvorec: 555 + číslo popisné (příklad: 555849 pro č. p. 849)

Třebohostice: 777 + číslo popisné (příklad: 777849 pro č. p. 849)

Známka na popelnici na rok 2020 vám platí až do 31. 3. 2021 - což je termín pro uhrazení známky na rok 2021
KOMUNÁLNÍ ODPAD:
Typ nádoby Typ svozu Cena/rok
80 litrů

1 x za 14 dní 

1 700 Kč 

120 litrů

1 x za 14 dní

2 600 Kč

240 litrů

1 x za 14 dní

3 700 Kč

BIO popelnice 1 x za 14 dní 800 Kč
120 litrů jednorázový pytel 160 Kč

 

Nabídka příplatku 1000,- Kč za sezónní svoz,  v období červen - září  svoz 1x za týden. 

80 litrů /       2 700 Kč  ročně

120 litrů /     3 600 Kč   ročně

240 litrů /     4 700 Kč   ročně

 

Po zaplacení poplatku na SKO (termín do konce března 2021) obdržíte nalepovací kupon na popelnici. Ti, kteří zaplatili SKO bankovním převodem, si musí vyzvednout  známku na úřadě. Poplatek zahrnuje mimo jiné i svoz tříděného odpadu z domácností (plast a papír), na ten známka není potřeba.

 

Rozvoz nádob na tříděný odpad (papír a plast) byl již ukončen. Pokud nádoby nemáte, kontaktujte nás. Nádoby jsou do vyčerpání zásob pro občany městysu k dispozici zdarma.

 

Alternativou BIOpopelnice je kompostér, který občané dostanou do vyčerpání zásob zdarma. Rozvoz kompostérů byl již ukončen. Pokud máte zájem o kompostér o objemu 1400 l, kontaktuje nás telefonicky na tel. 602 672 599 nebo emailem: obecniurad@obecskvorec.cz

 

Občanům starším 65 let samostatně žijícím nebo dvěma ve společné domácnosti starším 65 let s trvalým pobytem v obci Škvorec nebo Třebohostice poskytne městys dar, který pokryje náklady na zvýšení poplatku za 80 l nádoby.

 

Majitelé rekreačních objektů, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Škvorci, si zakoupí alespoň 3 jednorázové pytle na odpad. Po celý rok pak mohou odkládat svůj odpad smíšený i tříděný (i v jiných pytlech) do uzamykatelných kontejnerů na odbočce z ul. Barákova do ul. Nad Pivovarem nebo v Třebohosticích za hostincem u rybníka. Kód ke kontejnerům dostanou po zaplacení poplatku.

 

Kontaktní údaje pro reklamaci nevyvezené nádoby: 493 647 701-2 , mpricany@mariuspedersen.cz

 

VODNÉ, STOČNÉ:

ENERGIE AG Kolín (dříve VODOS) oznamuje k 1. 1. 2020 změnu ceny:

vodného na 53,26 Kč/m3 vč. DPH a 

stočného na 42,73 Kč/m3 vč. DPH. 

 

POPLATEK ZA PSA

poplatek za jednoho psa je 300 Kč  

poplatek za druhého a každého dalšího psa je  400 Kč

 

poplatek za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je 80 Kč

poplatek za druhého a každého dalšího psa osoby starší 65 let je 120 Kč