Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zahájení stavby

Vodovodní přípojka

V současné době vydává obec žadatelům souhlasné vyjádření s podmínkami pro výkopové práce a úpravy povrchů týkající se obecních komunikací.

Co je potřeba pro vyřízení Vaší žádosti

  • podat žádost o připojení na společnost VaK Zápy  s. r. o. (která je správcem a majitelem sítě),
  • podat žádost na obec o souhlas s připojením a uložením inženýrské sítě do obecního pozemku/komunikace (pokud se jedná o místní komunikaci),
  • k žádosti přiložit dokumentaci, ze které bude patrné: kdo je stavebníkem, jaká nemovitost je připojována, jaké pozemky budou přípojkou dotčeny (situace na podkladu katastrální mapy); text, kde bude uvedeno, jakým způsobem bude přípojka provedena (stručná technická zpráva); v případě, že žadatel není majitelem nemovitosti také plnou moc (stačí kopie) k zastupování ve stavebním řízení.

 

Nové vrtané studny

Ke studnám budovaným za účelem zásobování objektů pitnou vodou obec žadatelům vydává nesouhlasné stanovisko, jelikož dle územního plánu (od roku 2010) je stanovena povinnost pro všechny nové nemovitosti napojit se na veřejný vodovodní řad. Mohou být budovány pouze studny sloužící k zalévání zahrad/napouštění bazénů. Povolení ke studnám vydává vodoprávní úřad v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi na základě žádosti, projektové dokumentace a hydrogeologického posudku.

 


Kanalizační přípojka

V obci Škvorec je tlaková kanalizace, a proto je v případě budování přípojky potřeba počítat také s vybudování čerpací jímky osazené čerpadlem pro tlakovou kanalizaci. V obci Třebohostice je řešení odkanalizování v přípravě (o aktuálním stavu prací a případných podmínkách vyplývajících pro jednotlivé stavebníky se informuje na úřadě městyse Škvorec).

V současné době vydává obec jednotlivým žadatelům o připojení souhlasné vyjádření s podmínkami pro výkopové práce a úpravy povrchů týkající se obecních komunikací. Žadatelům o připojení více nemovitostí nebude souhlas vydán vzhledem k blížícímu se vyčerpání kapacity ČOV a to do doby zkapacitnění ČOV.

Co je potřeba pro vyřízení Vaší žádosti:

  • podat žádost o připojení na společnost VaK Zápy s. r. o. (která je správcem sítě),
  • podat žádost na obec o souhlas s připojením a uložením inženýrské sítě do obecního pozemku/komunikace (pokud se jedná o místní komunikaci),
  •  k žádosti přiložit dokumentaci, ze které bude patrné: kdo je stavebníkem, jaká nemovitost je připojována, jaké pozemky budou přípojkou dotčeny (situace na podkladu katastrální mapy); text, kde bude uvedeno, jakým způsobem bude přípojka provedena (stručná technická zpráva); v případě, že žadatel není majitelem nemovitosti také plnou moc (stačí kopie) k zastupování ve stavebním řízení.

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad