Navigace

Obsah

Vodovodní přípojka

V současné době vydává obec žadatelům souhlasné stanovisko s podmínkami pro výkopové práce a úpravy povrchů týkající se obecních komunikací.

Co je potřeba pro vyřízení Vaší žádosti:

-          podat žádost o připojení na společnost Energie AG Kolín a. s. (která je správcem sítě),

-          podat žádost na obec o stanovisko k připojení a k uložení inženýrské sítě do obecního pozemku/komunikace (pokud se jedná o místní komunikaci),

-          k žádosti přiložit dokumentaci, ze které bude patrné: kdo je stavebníkem, jaká nemovitost je připojována, jaké pozemky budou přípojkou dotčeny (situace na podkladu katastrální mapy); text, kde bude uvedeno, jakým způsobem bude přípojka provedena (stručná technická zpráva); v případě, že žadatel není majitelem nemovitosti také plnou moc (stačí kopie) k zastupování ve stavebním řízení.

Upozorňujeme, že stavebníci nových nemovitostí momentálně nedostanou souhlas od Energie AG Kolín a. s. a to z kapacitních důvodů. Tato situace se řeší a dostatečná kapacita pro připojení nových žadatelů by měla být zajištěna koncem roku 2020. Žadatelé vlastnící stávající nemovitosti povolení obvykle obdrží.

Vrtané studny

V současné době vydává obec žadatelům nesouhlasné stanovisko z důvodu významného poklesu hladin ve stávajících kopaných a mělce vrtaných studnách. Vodoprávní úřad v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi však na základě žádosti a hydrogeologického posudku žadatele zpravidla vydá souhlas ke zřízení vrtané studny.

Kanalizační přípojka

V obci Škvorec je tlaková kanalizace, a proto je v případě budování přípojky potřeba počítat také s vybudování čerpací jímky osazené čerpadlem pro tlakovou kanalizaci. V obci Třebohostice je řešení odkanalizování v přípravě (o aktuálním stavu prací a případných podmínkách vyplývajících pro jednotlivé stavebníky se informuje na úřadě městyse Škvorec).

V současné době vydává obec jednotlivým žadatelům pro výkopové práce a úpravy povrchů týkající se obecních komunikací souhlasné stanovisko. Žadatelům o připojení více nemovitostí nebude již vzhledem k blížícímu se vyčerpání kapacity ČOV obec souhlas vydávat a to do doby zkapacitnění ČOV.

Co je potřeba pro vyřízení Vaší žádosti:

-          podat žádost o připojení na společnost Energie AG Kolín a. s. (která je majitelem a správcem sítě),

-          podat žádost na obec o stanovisko k připojení a k uložení inženýrské sítě do obecního pozemku/komunikace (pokud se jedná o místní komunikaci),

-          k žádosti přiložit dokumentaci, ze které bude patrné: kdo je stavebníkem, jaká nemovitost je připojována, jaké pozemky budou přípojkou dotčeny (situace na podkladu katastrální mapy); text, kde bude uvedeno, jakým způsobem bude přípojka provedena (stručná technická zpráva); v případě, že žadatel není majitelem nemovitosti také plnou moc (stačí kopie) k zastupování ve stavebním řízení.

V případě zájmu můžeme poskytnout doporučení na místní firmy, nebo firmy z nejbližšího okolí, které se zabývají zpracováním projektové dokumentace, nebo realizací přípojek.