Navigace

Obsah

MATEŘSKÉ CENTRUM ŠKVOREČEK, Z.S.                                                                                    

ADRESA:

Mateřské centrum Škvoreček                                   
Masarykovo nám. 13
Škvorec, 250 83

KONTAKTY:

Petra Kučerová      –     statutární zástupce, předsedkyně     775 265 886
Radka Krejčíková  –     statutární zástupce, hlídání dětí         604 330 078
Markéta Ulvrová    –     statutární zástupce                              776 033 954

IČO 22671731

E-mail:  mcskvorecek@seznam.cz

              www.skvorecek.cz

Mateřské centrum vzniklo hlavně z potřeby vytvořit prostor pro volnočasové aktivity rodin s malými dětmi, který do té doby v obci chyběl. Mateřské centrum Škvoreček poskytuje své služby uživatelům od 30.10. 2007.


Naším posláním je prevence sociálního vyloučení rodin (nejčastěji v době, kdy rodič je na mateřské či rodičovské dovolené), prevence patologických jevů v rodině, posílení hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ve společnosti. Sloužíme maminkám, tatínkům a dětem k setkávání, zábavě, tvoříme prostor vhodný pro vzájemnou výměnu zkušeností rodičů, ale také pro rozvoj sociálních a psychomotorických dovedností jejich dětí. Jsme prostorem pro pasivní i aktivní relaxaci.


Poslání naplňujeme provozováním pravidelných programů i organizací akcí jednorázových. Mezi ty pravidelné patří zejména zajištění dětské herny s doprovodným programem a hlídání dětí formou miniškoličky. Tradičně organizujeme v obci kuličkiádu, drakiádu a lampiónový průvod. Od 28.1. 2008 jsme členy Sítě pro rodinu z.s. a připojujeme se k akcím pořádaným touto organizací.


Jsme neziskovou organizací. Vzhledem k tomu, že naše činnost by měla být finančně dostupná hlavně rodinám s dětmi, nestačí ceny našich programů pokrýt všechny provozní náklady, fungujeme proto převážně na bázi dobrovolnické práce. Realizaci dílčích projektů provádíme pomocí sponzorských darů či dotací z Humanitárního fondu Středočeského kraje.