Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií

Městys Škvorec s místní částí Třebohostice nemá v současné době vyhovující odkanalizování a čištění odpadních vod.

Popis projektu:

Městys Škvorec s místní částí Třebohostice nemá v současné době vyhovující odkanalizování a čištění odpadních vod. Vlastní obec Škvorec je odkanalizována tlakovou kanalizací o délce 8,2 km zaústěnou do ČOV 1900 EO, která byla uvedena do provozu v roce 2007. V současnosti je již výrazně překročena kapacita ČOV z hlediska EO dle BSK5, proto bylo již od počátku roku 2019 pozastaveno připojování dalších nově příchozích EO na splaškovou kanalizaci, resp. ČOV Škvorec.

V místní části Třebohostice je odkanalizována pouze malá část obce na samostatnou ČOV, zbývající část Třebohostic nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu ani čistírnu

Účel realizace projektu:

Účelem projektu je snížit znečištění povrchových a podzemních vod. Výstavbou oddílné splaškové kanalizační sítě v místní části Třebohostice, převedením odpadních z této části obce na stávající ČOV Škvorec a intenzifikací ČOV Škvorec bude zajištěno odvádění a následně čištění veškerých splaškových odpadních vod z této obce v souladu s platnou legislativou, a tím dojde k odstranění současných lokálních zdrojů znečištění podzemních a povrchových vod.

Datum vložení: 19. 6. 2023 11:16
Datum poslední aktualizace: 19. 6. 2023 11:20
Autor: Správce Webu

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad