Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Stavba kanalizace

Aktuálně ke 4. 4. 2024

 • stavba kanalizace pokračuje ve Škvorci v ulici Komenského. Ulice je neprůjezdná a průjezd ve směru na Dobročovice je kompletně uzavřen po nezbytně nutnou dobu trvání stavby, nejdéle do 31.5.2024.
 • Dokončeny byly přípojky v Havlíčkově ulici a pokračuje se přípojkami v ulici Za Zahradami.
 • v Třebohosticích probíhá opět kompletní uzávěra na hlavním průtahu obcí od Doubku z důvodu stavby přípojek.
 • povrchy v místech, kde již byla stavba dokončena, se budou definitivně upravovat v druhé polovině května, po provedení kamerových zkoušek a utěsnění šachet a v závislosti na počasí..

 

 

Společně to zvládneme

Naším společným cílem je nová kanalizace v Třebohosticích a větší čistírna odpadních vod pro Škvorec i Třebohostice. Výkopové práce využijeme i pro vybudování rychlého optického internetu. Čekají nás dva roky společné práce, ale věříme, že případná nezbytná omezení pochopíte.

DŮLEŽITÉ VĚDĚT

 • Stavba začne v první polovině června a potrvá téměř dva roky. Bude se postupovat po částech - nebude vše rozkopané najednou.
 • Městys staví hlavní řad v Třebohosticích spolu s přípojkami k hranici vašeho pozemku, přivaděč a rozšíření ČOV ve Škvorci.
 • Přípojku od hranice pozemku do vaší nemovitosti si zajišťujete sami, na své náklady. Máte na to čas do konce stavby, tedy téměř dva roky.
 • Vaši novou přípojku bude možné napojit a používat až po úplném dokončení stavby a kolaudaci. Do té doby je potřeba ponechat původní způsob a režim vyvážení vaší jímky.
 • Pro přípojky na vašich pozemcích zajistíme hromadně projektovou dokumentaci a povolení stavebního úřadu. Příspěvek za jednu vaši přípojku bude 5.000 Kč. Díky odlišné praxi stavebních úřadů se to na počátku nejevilo jako nutné.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Aktuální info o dopravě

V souvislosti se stavbou kanalizace v Třebohosticích a zkapacitněním čistírny odpadních vod ve Škvorci nás čeká několik částečných i úplných uzavírek místních silnic.

Od 10. července 2023 budou pro tranzitní automobilovou dopravu zcela uzavřeny Třebohostice v úseku od návsi směrem na Doubek. Objízdná trasa povede přes Hradešín a Doubek. Místním obyvatelům bude umožněn průjezd auty k jejich nemovitosti. Tato uzavírka se nyní netýká autobusů. O změnách jízdních řádů a prozatimním přesunu autobusových zastávek vás budeme včas informovat.

 • Stavět se bude po menších úsecích, aby byl co nejvíce zachován průjezd k nemovitostem. Přesto se může stát, že pár dní budete muset zaparkovat někde stranou, a to i na místech, kde se běžně neparkuje. Prosíme o vzájemnou ohleduplnost a pochopení, vždy to bude jen na nezbytně nutnou dobu.
 • Po nějakou dobu nás čekají částečné i úplné uzavírky hlavních ulic s vyznačenými objízdnými trasami.
 • Autobusových spojů by se stavba neměla dotknout, nějakou dobu ale můžou být posunuty zastávky na jiná místa. Sledujte tedy informace na zastávkách.
 • Je třeba myslet na to, jak často vyvážíte septik a počítat s případným dopravním omezením. Zajistěte si vývoz, než se bude pracovat ve vaší ulici.
 • Povrchy ulic a silnic budou upraveny do původní podoby až po skončení všech prací. Do té doby počítejte s provizorními zhutněnými zásypy.

KDE NAJDU AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • Vývěsky u zastávek
 • Web městysu – obecskvorec.cz / Stavba kanalizace
 • Leták od firmy ZEPRIS ve schránkách nebo návštěva jejich pracovníka, až stavba postoupí k vaší nemovitosti

VAŠE PŘÍPOJKA

 • Není třeba spěchat, na vybudování přípojky po vašem pozemku máte téměř dva roky času.
 • U hranice vašeho pozemku městys vybuduje revizní šachtu, do které se připojíte vaším kanalizačním potrubím o průměru DN160.
 • Pokud není možné tuto šachtu zřídit na obecním pozemku, bude po dohodě a s vaším souhlasem vybudována na kraji vašeho pozemku.
 • Před zahájením výkopů ve vaší ulici vás navštíví pracovník zhotovitele a domluví s vámi detail napojení (přesné místo umístění připojovací šachty, v jaké hloubce bude ústit vaše přípojka a podobně). Bude možné s ním domluvit i drobné rozdíly oproti vámi dříve nahlášeným plánům.
 • Pro přípojky na vašich pozemcích zajistíme hromadně projektovou dokumentaci a povolení stavebního úřadu. Příspěvek za jednu vaši přípojku bude 5.000 Kč. Díky odlišné praxi stavebních úřadů se to na počátku nejevilo jako nutné.
 • Nové připojení vašeho domu na kanalizaci lze začít používat až po dokončení celé stavby a kolaudaci.
 • Společně s kanalizačním potrubím budujeme i přípojky internetu. Proto doporučujeme položit na vašem pozemku i chráničku pro optický internet. Tuto chráničku vám dodá městys zdarma prostřednictvím zhotovitele internetu.

KONTAKTY

Ondřej Michálek

 • 777 817 420
 • kontaktní osoba zhotovitele kanalizace

Pietro Maslyi

 • 731 134 907
 • kontaktní osoba zhotovitele kanalizace

Městys Škvorec

 • 602 672 599
 • 722 497 632
 • 224 283 840

OSTATNÍ INFO

 • Je možné že se trasa kanalizace bude mírně lišit od plánů. Například kvůli ochraně kořenů vzrostlých stromů.
 • Také již víme, že některá zeleň bude muset kanalizaci ustoupit úplně. Věřte, že takové kroky neděláme rádi. Přistupujeme k nim po dlouhé úvaze a s respektem k danému místu. Bohužel v těchto ojedinělých případech nejde volit jiný postup.

Ještě jednou vám, všem občanům Třebohostic a Škvorce, chceme poděkovat za součinnost a spolupráci. Po čtyřech letech příprav a projektování se nám podařilo dostat do klíčového bodu, kdy začínáme se stavbou.

Budeme vás i nadále informovat o novinkách, které se vás budou dotýkat. Věříme, že chápete, že při tak náročném projektu je potřeba si vycházet vzájemně vstříc.

Za celý realizační tým vám přejeme příjemné léto,

Barbora Seidlová, Jaroslav Vácha a Martina Vodičková

Stavba kanalizace 2023+

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad