Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky k 30. 5. 2023

Novinky ke stavbě kanalizace, začínáme jednat o chodnících v Barákově a Husově ulici, výsledky přijímacího řízení do školy a školky na rok 2023/2024 a další témata.

 

 

9. května jsme zahájili stavbu kanalizace v Třebohosticích!

23. května se konala v třebohostické budově školy beseda ke stavbě kanalizace. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9.5. Momentálně probíhá vytyčování sítí (ne vždy vedou tam, kde jsou zakreslené), místní šetření a hledání nejlepšího řešení tam, kde z nějakých důvodů nelze 100% dodržet projektovanou trasu. Plánují se částečné nebo celkové uzavírky komunikací. Stavba bude probíhat téměř dva roky. Tolik času budou mít místní občané na výstavbu přípojek od své nemovitosti k hlavnímu řadu, který buduje městys. Tyto přípojky jsou v režii majitele nemovitosti a doporučujeme současně s položením kanalizace položit i chráničku na optický internet, který budujeme souběžně s kanalizací. Tuto chráničku dodá městys prostřednictvím vybrané stavební firmy. 

Pro komunikaci se stavební firmou využijte telefonní čísla, která bnajdete ve svých schránkách postupně tak, jak se budou stavební práce blížit k vaší nemovitosti. Aktuální informace hledejte i na vývěskách, nebo na webu  městyse - na hlavní stránce tlačítko “Stavba kanalizace”. Průběžně dostanete do poštovních schránek informační letáky městysu se souhrnnými informacemi.

 

Projekt chodníků v Barákově a Husově ulici ve Škvorci

Zahájili jsme přípravné práce pro budoucí projekt kompletní opravy a úpravy ulice Barákova a Husova ve Škvorci (doplnění chodníku, parkovacích míst, dešťové kanalizace, oprava mostu a propustků i samotné vozovky). Oslovujeme nyní vlastníky pozemků, které zasahují do komunikace, a domlouváme s nimi oboustranně výhodné podmínky, aby nic nebránilo projektování a následně i samotné výstavbě chodníků a čerpání dotací. Snahou je, aby případná zdlouhavá jednání neměla vliv na délku projektování, resp. stavebního řízení. Jakmile budou projekční práce zahájeny (po výběrovém řízení na projektanta), bude návrh opět prezentován veřejnosti.

 

Přijímání dětí do školy a školky

V květnu proběhla přijímací řízení v našich školách, základní i mateřské. Základní škola mohla uspokojit všech 40 škvoreckých dětí, které se do první třídy hlásily. Dvě nepřijaté děti nesplnily věkovou hranici a 5 dětí má schválený odklad. Horší už to bylo se školou mateřskou. Stejně jako v předchozích třech letech byl velký převis dětí, které se hlásily, oproti volným místům. Část nepřijatých děti zaplnila 20 míst v loni založené dětské skupině a ostatním nepřijatým městys nabídne místa v lesní mateřské škole, kterou buduje. Na zřízení lesní školky bylo potřeba vyjednat výjimku, kterou máme nyní přislíbenou a realizace proto bude probíhat během léta. Záměrem je, aby dětská skupina i lesní mateřská škola fungovaly v podobných režimech jako funguje mateřská škola, včetně pedagogického vedení. Rodiče nepřijatých dětí budou včas o všem informováni.

 

Začala oprava výtluků

Jako každý rok i letos proběhne v našem městysu oprava výtluků po zimě. Vzhledem k tomu, že jsme se tentokrát rozhodli tyto práce poptat rovnou na 4 roky, bylo zapotřebí s právníkem připravit důkladněji výběrové řízení. To je nyní zveřejněné a běží lhůta pro podání nabídek. Vybraný zhotovitel má pak dle smlouvy zahájit práce do 14 dnů od doručení objednávky na konkrétní opravy.

 

Vyhodnocení podaných žádostí o příspěvek na akce

Žádosti místních spolků, sdružení a sportovních klubů (pořadatelů kulturních a sportovních akcí) o příspěvek na provoz nebo na konání akcí v roce 2023, které podaly v termínu do 31. března, byly uspokojeny téměř ve 100% výši. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo městysu Škvorec na konci května.

 

Tradiční Máje 

Po čtyřech letech se uskutečnila tradiční akce Staročeské máje pořádaná našimi dobrovolnými hasiči. Letos vyšel průvod do ulic ve vlastních kostýmech, které byly zakoupeny z dotace Středočeského kraje. Průvod za veselé hudby procházel Třebohosticemi a Škvorcem. U domů s ozdobenou břízkou se průvod zastavil a všichni tančili. Závěrečné vystoupení proběhlo v parku, kde byla postavena i májka. Celý den byl zakončen májovou zábavou v sokolovně. Jsme rádi, že počet dívek k vytancování i počet dobrovolníků, kteří se akce účastní, postupně narůstá. Těšíme se na další máje v roce 2025.

 

Tyto jednotlivé činnosti a projekty připravují, realizují nebo se na nich podílejí zastupitelé:
Ing. Martina Vodičková, Ing. Barbora Seidlová, Jaroslav Vácha, Ing. Radek Pohnán, Josef Suchánek, Ing. Jana Fejfarová, MUDr. Lenka Horáková  a Jan Rössler.

Zprávu starostky a další informace naleznete na www.obecskvorec.cz

Datum vložení: 9. 6. 2023 11:25
Datum poslední aktualizace: 9. 6. 2023 12:57
Autor: Referent Podatelna

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad