Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky k 31. 5. 2022

Nová autobusová linka, ošetření stromů v městysu i situace kolem přijímacího řízení do MŠ.

Autobusem do Říčan od září

Tento týden jsem se zúčastnila závěrečného společného jednání starostů v Říčanech, kde se domlouvaly poslední detaily nové linky 686 spojující úvalské a říčanské nádraží. Došlo k vynechání závleku do obce Březí, čímž se linka ještě o kousek zrychlí. V červnu bychom již měli mít k dispozici upravené návrhy jízdního řádu. Záměr zajistit propojení obou nádraží na prstenci kolem Prahy a dále zejména ranní a odpolední dopravu dětí do a ze školy a dopravu seniorů k lékařům je splněn.

 

Proběhlo veřejné projednání návrhu změny č. 2 ÚP Škvorec

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Škvorec proběhlo v pondělí 30. 5. 2022 od 16 h v zasedací místnosti úřadu městysu. Odborný výklad podala zpracovatelka Ing. arch. Martina Kabelková za přítomnosti určeného zastupitele Ing. Barbory Seidlové a pořizovatele Bc. Ladislava Vicha, který vysvětlil podmínky uplatnění námitek a připomínek a následné zákonné kroky jejich vyhodnocení. Projednání se zúčastnilo pouze několik málo občanů. Do 6. 6. 2022 je ale ještě možné podávat písemné připomínky, nebo námitky ke změnám v územním plánu.

 

Ošetření stromů nejen v centru městysu

Po letošních silných větrech jste jistě sami zaznamenali u velké části mohutných stromů v centru městysu i jinde v obci zlámané větve (ale i kusy kmenů), které postupně ze stromů opadávají. Navzdory pečlivému ošetření, kterého se stromům předloni a loni dostalo, některé ze stromů už dlouhá léta bez patřičné péče udolala. Pokoušíme se nejprve stromy zachránit ořezem, ne vždy to však pomůže.

 

Projekt chodníků podél hlavních silnic ve Škvorci

Oslovili jsme vlastníky pozemků, které jsou projektem a plánovanou stavbou chodníků nějak dotčeni a domlouváme s nimi oboustranně výhodné podmínky, aby nic nebránilo samotné výstavbě chodníků a s tím souvisejících přechodů, navržených úsekových měření rychlosti a výměně veřejného osvětlení. Předběžná jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Dopravním inspektorátem PČR pokračují. Snahou naší i projektanta je, aby zpracovaný projekt odpovídal jak našim požadavkům, tak požadavkům těchto dotčených orgánů.

 

Přijímání dětí do školy a školky

V květnu proběhla přijímací řízení v našich školách, základní i mateřské. Základní škola mohla uspokojit veškeré škvorecké děti, které se do první třídy hlásily. Horší už to bylo se školou mateřskou. Stejně jako v předchozích dvou letech byl velký převis dětí, které se hlásily oproti volným místům. Loni i předloni se podařilo nakonec všechny děti umístit. Letos jsme přes veškeré snahy o zajištění míst v okolních obcích, dostali jen ústní příslib několika málo jednotlivých míst, protože téměř všechny obce v okresech Praha-východ a Praha-západ jsou na tom letos stejně špatně. Když paní ředitelka přišla s konečným číslem nepřijatých dětí, začali jsme neprodleně jednat. Momentálně máme zajištěné prostory, částečně vyučující, zajišťujeme potřebné doklady, abychom mohli při obci zřídit dětskou skupinu nebo dvě. Záměrem je, aby fungovaly ve stejném režimu jako mateřská škola, včetně pedagogického vedení. Nejsložitější je splnit přísné hygienické požadavky na prostory. Věříme, že se podaří včas vše nutné doložit a budeme moci skupiny od září otevřít.

 

Začala oprava výtluků

Jako každý rok začíná v našem městysu oprava výtluků po zimě. Firma Asfaltservis s.r.o., vybraná ve výběrovém řízení, bude silnice dle rozsahu poškození a stavu stávajícího povrchu postupně opravovat podle priorit až do půlky června. Hlásit neoznačené výtluky ve vašem okolí můžete jednoduše na webu v záložce “Potřebuji zařídit – hlášení závad”: potrebuji-zaridit/hlaseni-zavad/ nebo na kontaktním čísle: 224 283 840. Děkujeme vám za trpělivost i spolupráci.

 

Opravy povrchu a nové dopravní značení v Tyršově

Asi jste si všimli nového vodorovného značení v Tyršově ulici. Tato silnice III. třídy nepatří městysu, ale je v majetku Středočeského kraje pod správou Krajské správy a údržby silnic (KSÚS). Ta se stará nejen o zimní údržbu, ale také o všechny opravy. V nedávné minulosti to byla například generální oprava dlouho zanedbaného mostu, nyní se prováděla údržba povrchu po zimním období.

Policie v této ulici řešila opakované stížnosti škvoreckých občanů, ale také řidičů projíždějících autobusů, na neprůjezdnost některých úseků kvůli parkujícím autům. Opakovaně žádala vlastníka komunikace o provedení takových opatření, které by zabezpečily 3 m průjezd v každém směru a zamezily parkování na nepřehledných místech. 

Ačkoliv jsme předpokládali, že k těmto krokům KSÚS přistoupí spíše až po kompletní rekonstrukci celé ulice, tlak ze strany Policie ČR byl neudržitelný a tak k vyznačení zákazů zastavení došlo již nyní. Chápeme, že pro naše obyvatele, podnikatele nebo jejich zákazníky jde o citlivou záležitost. Je to ale v zájmu bezpečnosti provozu na komunikaci a městys, který není jejím vlastníkem, situaci nemá možnost výrazněji ovlivnit.

 

Generální oprava Božích muk u Hradešína 

Ve spolupráci, nebo spíše pod přísným dohledem památkářů se podařilo oživit Boží muka u Hradešína. Déle než rok se pracovalo nejen na restaurování samotného křížku, ale musela se odstranit všechna čtyři torza dožilých akátů a vysadit stromy nové. Velké poděkování patří paní Beranové ze Škvorce, která poskytla k dokončení úprav kolem křížku vlastní historické kamenné obrubníky, které krásně doplnily působivou atmosféru opravené památky. S ohledem na její historickou hodnotu nebylo totiž možné použít nové, nebo dokonce betonové obrubníky.

 

Vyšla nová publikace o škvoreckém panství

Před několika dny vydal místní historik Jan Psota zbrusu novou, regionálně zaměřenou publikaci s názvem Škvorecké panství za vlády vévodkyně Marie Terezie Savojské, která vyšla, aby uctila památku milované a oblíbené šlechtičny u příležitosti 250 let od jejího úmrtí (†20. února 1772). Publikace byla poprvé představena čtenářské veřejnosti na setkání u svatého Donáta ve Škvorci 21. května 2022. Vyšla v omezeném nákladu a proto doporučuji si knihu opatřit, než bude rozebrána, jako se tomu stalo u Drobných památek v Úvalech a okolí z roku 2009. Knihu lze zakoupit na Úřadu městysu Škvorec nebo u autora na Hradešíně, kde je možné nechat vepsat věnování. Více informací naleznete na webu – www.janpsota.cz.

Datum vložení: 3. 6. 2022 11:59
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2022 12:41
Autor: Referent Podatelna

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad