Městys Škvorec
MĚSTYSŠkvorec
telefon
Podatelna:602 672 599 
 Matrika: 601 583 426
rozšířené vyhledávání
Mapa webu

Zpráva starostky k 7. 11. 2023

Zvýšení příspěvku obce na seniorské obědy, aktualizace vyhlášek, provozní řád Oválu i nákup nové nemovitosti....

 

Navýšení příspěvku na obědy pro seniory

Městys Škvorec podporuje seniory mimo jiné tak, že jim přispívá na nákup obědů od místního poskytovatele stravovacích služeb. Ten pravidelně zvyšuje ceny, na což chceme také reagovat navýšením příspěvku na obědy. Naposledy jsme příspěvek obce zvyšovali v dubnu 2022. Na zářijovém zastupitelstvu se rozhodlo o zvýšení příspěvku městysu na jeden oběd z 18 Kč na 30,50 Kč.

 

Zpožděné opravy místních komunikací

Poslední dobou máme smůlu na vítěze výběrových řízení. Aktuální špatná zkušenost bohužel může za neopravené výtluky v místních komunikacích po loňské zimě (více v Aktualitách na webu městysu).

Nastalá situace nás velice mrzí, jsme si vědomi toho, že některé ulice jsou v žalostném stavu. Bohužel jde o ty samé ulice, na jejichž rekonstrukci máme již stavební povolení a v těchto dnech vypisujeme výběrové řízení na zhotovitele v příští stavební sezóně. Není tedy ekonomické v těchto místech provádět větší stavební úpravy. Naše snaha alespoň o částečné opravy před nadcházející zimou směřuje právě do těchto ulic.

 

Stavba kanalizace

Od pondělí 6. 11. byla zrušena částečná uzavírka na silnici II/101, v ulici Čs. armády zmizely tedy semafory a průjezd Škvorcem je nyní plynulejší. Tento týden byly zahájeny výkopové práce a pokládání kanalizace v ulici Havlíčkova. Dopravní omezení v této ulici potrvají do 19. 12. 2023, kdy bude stavba celkově přerušena na zimní období. Termín opětovného pokračování ve výstavbě bude stanoven až podle klimatických podmínek na začátku roku 2024.

 

Vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Zastupitelstvo má možnost v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Poplatek lze vybírat pouze jednorázově v okamžiku vydání vyhlášky a pouze od vlastníků stavebních pozemků, na kterých v té chvíli stojí stavba nebo mají vydané územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Protože by poplatek zatížil zejména stávající obyvatele a nelze jím zatížit budoucí developerské projekty, které zatím stavební povolení nemají, a protože se při stavbě kanalizace ve Škvorci tento poplatek také nevybíral, rozhodlo se zastupitelstvo tuto vyhlášku nevydávat. 

 

Změny v legislativě si vynutily vydání nových obecně závazných vyhlášek platných pro rok 2024

Novou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění ceny, přičemž některé se navýšily, jiné se snížily. Změna se týká hlavně vymezení veřejného prostranství. Nově vydáváme také Obecně závaznou vyhlášku městysu Škvorec o místním poplatku ze psů a Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Poplatky za svoz odpadu se pro většinu velikostí nádob nenavyšovaly od roku 2020. Zvýšení o 9,6 % reaguje na každoroční 5-10% nárůst cen svozové firmy z důvodu růstu cen pohonných hmot a nákladů na likvidaci odpadu.

 

Podepisujeme plánovací smlouvu s investorem výstavby v lokalitě nad Příčnou ulicí ve Škvorci

Jedná se o smlouvu řešící převod vybudované technické infrastruktury a komunikací soukromým investorem do majetku obce, konkrétní technické provedení a podmínky tohoto převodu ve vztahu k podobě a plánované výstavbě lokality. Plánovací smlouva zajistí jako příspěvek do rozpočtu městysu 2,16 mil. Kč, které dále použijeme na budování infrastruktury.

 

Ovál má již svá jasná pravidla 

Městys Škvorec otevřel v září 2023 nový multifunkční sportovní areál pod názvem Ovál, který využívají místní školy, sportovní kroužky i široká veřejnost. Podstatně se tak rozšířilo sportovní zázemí, které městys nabízí svým obyvatelům. Hřiště najdete za sokolovnou v ulici Tyršova. Provoz hřiště se řídí Provozním řádem. Celý areál je v provozní době odemčen, mimo provozní dobu se zamyká. Atletická dráha a workout zázemí je v provozní době areálu přístupné bez předchozí rezervace. Vnitřní hřiště je přístupné podle rozvrhu nebo za úplatu po předchozí rezervaci. Cena za rezervaci hřiště se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na informační tabuli u hřiště a na webových stránkách městysu. Pokud je vnitřní hřiště bez rezervace, je volně k dispozici dětem do 18 let (do 12 let s doprovodem osoby starší 15 let). Ostatní zájemci si musí vnitřní hřiště rezervovat za úplatu podle platného ceníku. Na webových stránkách obce a na vývěsce u hřiště najdete vedle Provozního řádu také Rozvrh hodinCeník rezervací.

 

Rozšíření kamerového systému v prostorách Oválu

Vyšli jsme z dosavadních zkušeností, kdy stávající kamerový systém, který obec provozuje ve spolupráci s policií,je jeden z nejúčinnějších způsobů ochrany majetku a bezpečnosti osob. Nově otevřené multifunkční hřiště chceme co nejvíce zpřístupnit široké veřejnosti, a tak je třeba řešit i jeho ochranu před vandalismem.  Přistoupili jsme proto k rozšíření stávajícího systému o monitorování sportovního hřiště a přilehlého dětského hřiště.

 

1. listopadu jsme v naší mateřské škole otevřeli novou lesní třídu 

V říjnu jsme dokončili veškeré práce na přípravě zázemí lesní MŠ a paní ředitelka tak mohla vyhlásit zápis do lesní třídy naší mateřské školy. Zároveň vypsala dodatečný zápis do MŠ, kterým se doplnil počet dětí, jelikož několik dětí přešlo právě do lesní třídy. Všechna naše předškolní zařízení jsou nyní naplněna pouze škvoreckými a třebohostickými dětmi.

 

Základní umělecká škola Cool Music zakládá svou pobočku při základní škole

Byli jsme požádáni o stanovisko k založení nové Základní umělecké školy na území městysu. Jde o Základní uměleckou školu Cool Music Střední Čechy, s.r.o. Ve Škvorci by se jednalo o pobočku této nově vzniklé ZUŠ. Toto stanovisko se dokládá vždy při zápisu základní umělecké školy do rejstříku škol a školských zařízení. Jedna ze stávajících poboček budoucí ZUŠ je i ZŠ Purkrabka. Na včerejším zastupitelstvu jsme založení nové ZUŠ schválili.

 

Kupujeme nemovitost na Masarykově náměstí č. p. 25 ve Škvorci

Městys se dlouhodobě zajímá o strategické pozemky na náměstí, které se nabízejí k prodeji. Aktuálně jsme jednali s majiteli nemovitosti č. p. 25 na Masarykově náměstí ve Škvorci a zastupitelé se rozhodli nemovitost koupit a dál ji využívat ve prospěch městysu.

Tyto jednotlivé činnosti a projekty připravují, realizují nebo se na nich podílejí zastupitelé:
Ing. Martina Vodičková, Ing. Barbora Seidlová, Jaroslav Vácha, Ing. Radek Pohnán, Josef Suchánek, Ing. Jana Fejfarová, MUDr. Lenka Horáková  a Jan Rössler.

Zprávu starostky a další informace naleznete na www.obecskvorec.cz

Datum vložení: 8. 11. 2023 14:30
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2023 14:36
Autor: Referent Podatelna

Zprávy starostky

zprávy starostky

Chci si přečíst zprávy starostky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Poskytnuté dotace

>Všechny poskytnuté dotace<

Zvýšení bezpečnosti chodců

Spolufinancováno Evropskou unií


Spolufinancováno Evropskou unií - Splašková kanalizace Třebohostice a rozšíření ČOV Škvorec

Spolufinancováno Evropskou unií


Splašková kanalizace a ČOV

středočeský kraj


Poskytnuté dotace

Stavební úpravy zahrada MŠ

středočeský kraj


Pořízení kompostérů

Pořízení kompostérů


Pořízení nádob na separovaný odpad

Pořízení nádob na separovaný odpad